Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zveřejnění návrhu koncepce

„Integrovaný regionální operační program pro období 2021 - 2027“
 

 
 

Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí

Kraj Vysočina, jako dotčený územně samosprávný celek dle podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejňuje návrh koncepce

 

Integrovaný regionální operační program pro období 2021 - 2027

 

včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „návrh koncepce“).

Každý může zaslat Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje. Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA na níže uvedené internetové adrese.

Na základě předloženého návrhu koncepce, který je obecného charakteru a z důvodu, že v rámci zjišťovacího řízení nebyla k oznámení předmětné koncepce ze strany veřejnosti uplatněna žádná vyjádření, příslušný úřad v souladu s § 10f odst. 2 věty druhé zákona upouští od konání veřejného projednání.

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://mzp.cz/sea pod kódem koncepce MZP266K.

 

 

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 6.9.2021 / 6.9.2021 | Zveřejnit do: 8.10.2021 | Úřední deska od-do: 6.9.2021-7.10.2021
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 138
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek