Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zveřejnění návrhu koncepce

„Operační program Doprava pro období 2021 - 2027“
 

 
 

Zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí

Kraj Vysočina, jako dotčený územně samosprávný celek dle podle § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejňuje návrh koncepce

 

Operační program Doprava pro období 2021 - 2027

 

včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (dále též „návrh koncepce“).

Každý může zaslat Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence své písemné vyjádření k návrhu koncepce nejpozději do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o návrhu koncepce na úřední desce posledního dotčeného kraje. Konkrétní datum bude zveřejněno v Informačním systému SEA na níže uvedené internetové adrese.

V souladu s § 10f odst. 2 věty druhé zákona příslušný úřad upouští od konání veřejného projednání. Rozhodl tak na základě předloženého návrhu koncepce, resp. Zjištěných potenciálních vlivů koncepce na životní prostředí, přičemž zohlednil především obecný charakter koncepce. Jsou navrhovány intervence, které nemají žádný konkrétní územní průmět, časovou projekci a současně jsou jen tematicky nastíněny (nejedná se o konkrétní výčet podporovaných aktivity či projektů). V rámci zjišťovacího řízení bylo v zákonné lhůtě k oznámení předmětné koncepce ze strany veřejnosti uplatněno jediné vyjádření, které bylo ve vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví řádně vypořádáno.

Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách https://mzp.cz/sea pod kódem koncepce MZP267K.

 

 

Ing. Barbora Švíková

úředník odboru životního prostředí a zemědělství

 

Odkazy

 
 
Zodpovídá: Ing. Barbora Švíková
Vytvořeno / změněno: 2.9.2021 / 2.9.2021 | Zveřejnit do: 4.10.2021 | Úřední deska od-do: 2.9.2021-4.10.2021
Informace jsou aktuální

Počet návštěv: 317
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek