Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Znovuvyhlášení přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník

Velký Pařezitý
Poprvé byla přírodní rezervace Velký Pařezitý rybník na Jihlavsku vyhlášena v roce 1984, dnes už ale přes třicet let stará vyhláška neodpovídá současnému právnímu stavu a vytyčené území nezahrnuje všechny přírodní fenomény, které jsou předmětem ochrany tohoto zvláště chráněného území. Proto dnes Rada Kraje Vysočina schválila nové nařízení zpracované odborem životního prostředí a zemědělství krajského úřadu, které se nově rozkládá na bezmála 28 hektarech katastrálního území Řásná.
 

 
 

„Přírodní rezervace chrání komplex oligotrofního rybníka s makrofytní vegetací a na něj navazující podmáčené rašelinné biotopy, hlavně rašelinné smrčiny, rašelinné březiny nebo údolní jasonovo-olšové luhy, kde se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů, jako například vrbina kytkokvětá, ďáblík bahenní, čolek horský nebo ropucha obecná,“ přiblížil radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Martin Hyský.


Dlouhodobým cílem ochrany území je zamezení nebo zmírnění nepříznivých vlivů působících na samovolné vývojové procesy v přírodě blízkých lesních porostech, které jsou předmětem ochrany. Naopak v nelesních částech je cílem ochrany pozastavení samovolných vývojových procesů tak, aby byl zachován dobrý stav přírodních biotopů a v důsledku toho také na ně vázaných chráněných druhů rostlin a živočichů.


Aktuálně má Kraj Vysočina v péči celkem 146 zvláště chráněných území, tj. přírodních rezervací a přírodních památek. Tento počet se v posledních dvou letech výrazněji zvyšoval především v souvislosti s procesem implementace soustavy Natura 2000. Případné vyhlášení dalších zvláště chráněných území bude Kraj Vysočina zvažovat s ohledem na aktuální možnosti a s ohledem na potřebu vytvoření optimální sítě chráněných území, ve které budou zastoupeny všechny výrazně ohrožené přírodní fenomény našeho regionu.


  • Jana Ehrenbergerová, odbor životního prostředí a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 505, e-mail: ehrenbergerova.j@kr-vysocina.cz

 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 7.11.2016 / 7.11.2016

Počet návštěv: 3465
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek