Nenechte si ujít

 • Gustav Mahler
 • Kulturní a přírodní dědictví kraje Vysočina
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Granty a dotace > Památky > Znění dotačních titulů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Znění dotačních titulů

Kulturní památky jsou chráněny státem jako nedílná součást kulturního dědictví, svědectví dějin, významná součást životního prostředí a nenahraditelné bohatství státu. S tím souvisí mnohdy technologicky a finančně náročný způsob jejich obnovy, který současně podléhá rozhodnutím a dozoru orgánů státní památkové péče. Stát, kraj i obce proto poskytují vlastníkům kulturních památek dotace na jejich obnovu a zachování.

Zde je přehled dotačních titulů (celkové znění), které v oblasti památkové péče poskytuje Ministerstvo kultury ČR a Kraj Vysočina.

 
 

Související odkazy

 • PREZENTACE ze semináře - Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina
  Ve složce najdete powerpointové prezentace všech přednášejících ze semináře konaného dne 30. 10. 2014 v Jihlavě, zaměřeného na financování obnovy kulturního dědictví.
 • Dotační programy na stránkách ProPamátky
  Seznam aktuálních dotačních programů v ČR na stránkách portálu ProPamátky.
 • Zásady na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina 2018
  Program je určený na obnovu kulturních památek v Kraji Vysočina.
 • Zásady pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na území Kraje Vysočina 2018
  Účelem dotace je poskytnutí finančních prostředků na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek. Jedná se zejména o statické posudky, restaurátorské průzkumy, stavebně historické průzkumy, stratigrafické, mykologické, dendrochronologické průzkumy jednotlivých konstrukcí a objektů, archeologické výzkumy a další.
 • Zásady pro poskytování dotací městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v Kraji Vysočina 2018
  Účelem dotace je poskytnutí finančních prostředků městům s památkami zapsanými na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Dotace může být poskytnuta na zabezpečení označení, ochranu, zachování a prezentování památek UNESCO, které se nachází na jeho území.
 • Grantový program FV - Památkově chráněná území 2017
  Účelem grantového programu (žádosti se podávají od 9. 3. do 17. 3. 2017) je zajistit spolufinancování obnovy dochovaných historicky a památkově cenných konstrukcí a stavebních prvků objektů nebo rehabilitaci těchto konstrukcí a stavebních prvků dle historicky doložitelného stavu na objektech, které nejsou kulturními památkami, ale nacházejí se v památkově chráněných územích (tj. v zónách a rezervacích) a podstatným způsobem se uplatňují v jejich výrazu (tj. pohledově exponovaná exteriérová místa, veřejně přístupné interiéry objektů, ...).
 • Program Podpora pro památky UNESCO
  Program Ministerstva kultury ČR na podporu památek zapsaných na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Finanční prostředky jsou určeny na podporu památek UNESCO, včetně propagace a prezentace.
 • Program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
  Dotační titul Ministerstva kultury ČR je určen na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky.
 • Havarijní program
  Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky pro zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb.
 • Program záchrany architektonického dědictví
  Dotační titul Ministerstva kultury ČR, kterým je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejich částí, které tvoří podstatu kulturní památky.
 • Program péče o vesnické památkové rezervace a zóny a krajinné památkové zóny
  Zaměřuje se na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích.
 • Program restaurování movitých kulturních památek
  Z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.
 • Program regenerace městských památkových rezervací a zón
  Je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. Smyslem této regenerace je nejen rehabilitace kulturních hodnot a ozdravění životního prostředí měst, ale také vytvoření atraktivních ohnisek rozvoje podnikatelských aktivit.
 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Kultura a památky > Granty a dotace > Památky > Znění dotačních titulů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 255745

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek