Cesta: Titulní stránka > Pavel Franěk - 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra

„Kraj Vysočina dlouhodobě usiluje o zvyšování kvality života svých obyvatel a se stejným úsilím se zaměřuje také na spoluobčany se zdravotním handicapem i na osoby, které o svého blízkého pečují. Speciální skupinou jsou potom osoby s poruchou autistického spektra, které na Vysočině rovněž žijí, ale dosud nemáme přesně zmapován ani jejich počet, ani jejich potřeby. Z tohoto důvodu byl vypracován projekt s názvem Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina,“ uvádí náměstek hejtman pro sociální oblast Pavel Franěk.
 

 
 

Předmětem projektu je nastavení fungujícího systému péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS) v Kraji Vysočina, zkvalitnění péče o tyto osoby a cílená pomoc a podpora pečujícím osobám. Hlavním výstupem projektu potom bude vznik sítě sociálních i navazujících služeb z mezioborové spolupráce, které umožní osobám s poruchou autistického spektra a jejich rodinným příslušníkům žít plnohodnotný život. Důležitý bude vznik multidisciplinárního týmu, který bude i po ukončení projektu aktivním článkem v pomoci těmto osobám. 


Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, neformální pečovatelé, zaměstnanci veřejné správy a tři příspěvkové organizace Kraje Vysočina poskytující sociální služby: Domov Kamélie Křižanov, Domov ve Zboží a Domov Jeřabina Pelhřimov.


Celý projekt je rozdělen do osmi klíčových aktivit, kdy hned ta první bude podrobně mapovat počet osob s postižením autistického spektra a zjišťovat potřeby těchto osob a pečujících osob. Následovat bude vytvoření odborného týmu pracovníků, kteří budou o osoby s PAS pečovat a celý proces péče o ně řídit. Součástí projektu bude zajištění několika tuzemských stáží a jedné zahraniční, kde budou odborníci získávat praxi a sdílet případy dobré praxe. Pro formální i neformální pečující vznikne ucelený vzdělávací kurz s důrazem na prohloubení znalostí a dovedností formálních pečovatelů. Dalším výstupem projektu bude tvorba a vznik dokumentů, informačních materiálů pro formální a neformální pečovatele a současně bude vyvíjen speciální software jako pomocný a podpůrný prostředek pro rozvoj motoriky a nástroj pro komunikaci a rozvoj smyslového vnímání pro osoby s PAS. 


„Pokud se podaří splnit všechny klíčové aktivity, tak budeme mít na konci června 2022, kdy projekt končí, ucelený přehled o situaci osob s postižením autistického spektra na Vysočině a budeme jim a jejich pečovatelům schopni zajistit adekvátní péči podle individuálních potřeb,“ doplnil náměstek Franěk.  • Táňa Křížová, odbor sociálních věcí
    Krajský úřad Kraje Vysočina
  • tisk@kr-vysocina.cz 
 
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 14.7.2020 / 14.7.2020

Počet návštěv: 1407
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies