Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Životní prostředí 2016 – grant na podporu environmentální výchovy a osvěty pro obce, školy i neziskové organizace

Krajina
„Prostřednictvím tohoto dotačního titulu nabízí Kraj Vysočina 1,4 mil. Kč na spolufinancování projektů zaměřených na aktivity v oblastech: nakládání s odpady, kvalita ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory energie. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta významně ovlivňuje osobní návyky a preference občanů a my chceme touto cestou podpořit aktivní účast i osobní zodpovědnost občanů za současný i budoucí stav životního prostředí v našem kraji,“ komentuje zaměření grantového programu krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Konkrétně bude možné spolufinancovat:

  1. materiál, pomůcky a služby pro realizaci tematických akcí a aktivit (např. ve školní výuce, výstavy, besedy, dílny, venkovní akce, exkurze)

  2. konzultační, projekční a certifikační služby (zpracování projektové dokumentace přírodní zahrady, certifikace zahrady)

  3. průběžné vzdělávání poskytovatelů EVVO absolvováním vzdělávacích kurzů a seminářů v oblasti EVVO včetně akreditovaného kurzu (specializační studium v rozsahu 250 hodin, podle vyhlášky č. 317/2005 Sb.)

  4. realizace přírodních zahrad ukončené certifikací zahrady (nákup materiálu a služeb, mobiliáře, vyjma stavebních prvků = altány, chodníky, ploty aj. a s tím spojených služeb)

 

Elektronický formulář žádosti je ke stažení na krajských stránkách pod e-Dotace. Žádosti budou přijímány v období od 15 – 25. října. O dotaci lze požádat ve výši 15 – 50 tis. Kč. Na celkovém rozpočtu projektu se žadatel podílí alespoň 25 %. Doba realizace může začít nejdříve dnem podpisu smlouvy o poskytnutí dotace a končí nejpozději 30. dubna 2018.

 

  • Eva Navrátilová, odbor životního prostředí a zemědělství KÚ
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 522, e-mail: navratilova.e@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Mgr. Monika Brothánková
Vytvořeno / změněno: 19.9.2016 / 19.9.2016

Počet návštěv: 3314
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek