Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Zemědělské školství u kulatého stolu

Zemědělské školství u kulatého stolu
Tento týden se v Jihlavě konal Kulatý stůl pořádaný Krajem Vysočina a Zemědělským svazem ČR. Hlavním tématem byla problematika zemědělského středního školství v návaznostech na požadavky pracovního trhu. Skupinového jednání se zúčastnili zástupci zaměstnavatelů, ředitelů zemědělských škol a příslušných odborů krajského úřadu.
 

 
 

Setkání u kulatého stolu bylo svoláno za účelem diskuze mezi školami a zemědělskými podniky s cílem navázání užší spolupráce a nastartování řešení současných problémů, se kterými se zemědělství potýká. Jedná se především o celkový úpadek odvětví zemědělství a jeho neatraktivita v očích veřejnosti a mladých lidí, z toho vyplývající nezájem o studium tohoto oboru a tím pádem nedostatek kvalifikovaných pracovníků v zemědělských podnicích. Největší hrozbou je nedostatečně zajištěná generační výměna odborných pracovníků.

 

Stanovisko krajské samosprávy reprezentovali radní kraje pro oblast školství Marie Kružíková a pro oblast zemědělství Josef Matějek. „V současnosti kraj nevyplácí motivační stipendia pro zemědělské obory, protože jsme dosud nezaznamenali ze strany zemědělců zájem. Bude-li ze strany budoucích zaměstnavatelů projeven zájem s konkrétními požadavky, určitě zde vidím prostor pro změnu,“ uvedla Marie Kružíková. „Chápu postoj odboru školství – není možné financovat obory, o které není zájem ze strany žáků, resp. jejich rodičů. O budoucnost zemědělství jako takového a jeho mediální a společenskou prestiž musí bojovat sami zemědělci,“ apeloval na své „kolegy“ radní Matějek.

Pozvání přijal vedoucí oddělení vzdělávání a poradenství z Ministerstva zemědělství Josef Dvořák, který přítomné ujistil o podpoře zemědělského vzdělávání v podobě finančních pobídek pro provoz školních statků, praktickou výuku v podnicích, rekvalifikační kurzy apod. „Příčinu současných problémů zemědělství však vidím v absenci dlouhodobé koncepce českého zemědělství s jasně vytyčenými prioritami,“ uvedl Dvořák.

Stranu zaměstnavatelů zastoupil mimo jiné člen představenstva ZS ČR a předseda ZD Maleč Vít Šimon, který vidí důležitost zemědělství především z pohledu zachování pracovních míst na venkově a tím zabránění odlivu mladých lidí z venkovských oblastí.

Pohled na danou problematiku sdělili i zástupci zemědělských škol z Vysočiny. Všichni se prakticky shodli na klíčových aspektech, kterými jsou nutnost zachování školního statku, rozšiřování nabídky zemědělských oborů směrem k oborům ekologickým, odliv absolventů oboru Opravář zemědělských strojů do jiných sektorů (především strojírenských).

V závěru jednání bylo nutné vytyčit konkrétní výstupy, které by pomohly dané problémy řešit. Pro jednotlivé strany vyplynuly pomyslné úkoly do budoucnosti. Kraj Vysočina se např. zavázal udržet školní statek v Humpolci a zavést na základě požadavků zemědělců motivační stipendium na vybrané obory; MZe přislíbilo navázání užší komunikace s MŠMT ve věci podpory zemědělských oborů; nevládní organizace zajistí mezi svými členy potřebu pracovníků ve střednědobém horizontu a pokusí se společně s MZe získat prostředky na aktivity vedoucí ke zvýšení prestiže oboru zemědělství; zemědělské školy a podniky se zavázaly k intenzivnější vzájemné komunikaci s cílem společného pořádání akcí pro veřejnost (především pro rodiče s dětmi), aktivně oslovovat potenciální zájemce o zemědělské obory, zavést podniková stipendia a více spolupracovat ve věci povinných studentských praxí.

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.6.2012 / 22.6.2012

Počet návštěv: 18124
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies