Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Strategie zdravotnictví > Zdravotní plán Kraje Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zdravotní plán Kraje Vysočina

 
 
 

koncepceV souvislosti s potřebou koncepčního řízení resortu zdravotnictví v kraje Vysočina zastupitelstvo schválilo usnesením č.255/04/2003/ZK ze dne 23. září 2003 základní osnovu Zdravotního plánu kraje Vysočina. Na základě schválené osnovy byl následně vypracován materiál, který byl v pracovní verzi předložen na pracovním semináři zastupitelstva dne 2. června 2004. Analytická část byla členy zastupitelstva uznána za dostačující zdroj pro základní těžiště návrhu restrukturalizace zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina. V průběhu individuálních odborných diskuzí nad jednotlivými obory akutní péče, zejména ve vztahu k lůžkových oddělením, byl usnesením zastupitelstva č. 409/06/2004/ZK ze dne 26. 10. 2004 schválen termín dokončení prací na zdravotním plánu do 31. prosince 2005. Vzhledem k aktualizaci a následné prezentaci závěrečné části materiálu – strukturální analýzy zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina byl usnesením zastupitelstva č. 569/09/2005/ZK ze dne 21. prosince 2005 schválen termín dokončení zdravotního plánu do 30. dubna 2006. S ohledem na vývoj právní situace ve zdravotnictví v ČR (zákon o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízení), bylo usnesením zastupitelstva č. 157/02/2006/ZK ze dne 28. března 2006 schváleno dočasné přerušení prací na Zdravotním plánu kraje Vysočina. Po ustálení právní situace ve zdravotnictví ČR vzala Rada kraje Vysočina na vědomí svým usnesením č. 1648/34/2006/RK ze dne 21. 11. 2006 sestavení pracovní skupiny pro dokončení Zdravotního plánu kraje Vysočina. Práce skupiny probíhala v předpokládaném složení, vyjma Ministerstva zdravotnictví ČR, které dopisem ze dne 30. ledna 2007 účast svého zástupce v pracovní skupině odmítlo.

26. června 2007 na svém zasedání číslo 4/2007 Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0258/04/2007/ZK vzalo na vědomí verzi 1.1 Zdravotního plánu kraje Vysočina a informaci o skutečnosti, že plátce zdravotní péče Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR zatím není připravena vydat stanovisko ke Zdravotnímu plánu kraje Vysočina tak, aby byl podkladem pro budoucí společný postup kraje a plátce.

 

 

Odkazy


 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 79067

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek