Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zdeněk Ryšavý: Dolnorakouský model nakládání s odpady je zajímavý i pro Vysočinu

Zdeněk Ryšavý: Dolnorakouský model nakládání s odpady je zajímavý i pro Vysočinu
V rámci přeshraniční spolupráce Vysočiny a Dolního Rakouska se zúčastnila třicítka zástupců vysočinských měst a komunálních odborníků na odpadové hospodářství prohlídky spalovny odpadu v Dürnrohru. "Máme zájem shromáždit co nejvíce příkladů dobré praxe, které by nám v budoucnu pomohly při rozhodování o nakládání se směsným komunálním odpadem a všeobecně při přípravě integrovaného systému nakládání s odpady. Posouzení reálnosti jednotlivých už dobře fungujících systémů je důležité především pro vedení měst, která jsou ze zákona zodpovědná za likvidaci odpadu," vysvětluje radní kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Ryšavý, který zároveň upozorňuje na důležitou koordinační roli kraje v hledání ideálního řešení bez negativních dopadů na kvalitu životního prostředí.
 

 
 

Dolnorakouská spalovna komunálního odpadu v Dürnrohru u Sankt Pöltenu funguje zhruba patnáct let a její kapacita s dostatečnou rezervou odpovídá vyprodukovanému odpadu (po vytřídění komodit pro materiálové využití) ze dvou spolkových zemí - Dolního Rakouska a Tyrolska. Maximální preciznost dolnorakouské vlády a obecních samosprávy se odrazila i v logistice přepravy odpadu ke spalovně. Z 90% se odpad dostává ke spalovacím pecím po kolejích, pouhých 10% odpadu z nejbližšího okolí centrální spalovny přijede v nákladních autech. Důležité je v tomto promyšleném systému navržení 11 překladišť odpadu po celé spolkové zemi. Překladiště provozují ve své režii obce, prostředky získávají z poplatků od občanů a také z prodeje vytříděného odpadu. "Mluvíme o moderní, ekologicky i ekonomicky přijatelné přepravní logistice a zároveň o odpovědném přístupu obcí k naplňování spolkového zákona o odpadech, který již několik let neumožňuje skládkovat neupravený opad. To bylo zásadní rozhodnutí vlády, které stálo na začátku rozhodování o nakládání se zbytkovým odpadem," popisuje rakouskou praxi Zdeněk Ryšavý.

 

Spalovna v Dürnrohru sousedí s elektrárnou, které dodává odpadní páru. Ta je využívána také v biostanicích a je topným médiem pro tři velká města, regionální nemocnici a průmyslové podniky.

 

POZNÁMKA:

Jedna tuna směsného odpadu se spalováním při teplotě až 1000 stupňů Celsia změní na teplo, které je dále využíváno. Na konci spalovacího procesu zbu_spde pouhých 250 kilogramů strusky, která se může používat např. při výstavbě silnic. Spaliny prochází v rámci technologie čištění třemi rozdílnými filtry, které oddělí znečišťující látky, které se částečně využijí jako sádra ve stavebnictví a částečně jsou zabetonovány a bezpečně uloženy .

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 1
 

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 15.3.2011 / 15.3.2011

Počet návštěv: 8506
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek