Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady

Dle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu z hlediska nakládání s odpady.
 

 
 

Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady

 

Novelou stavebního zákona č. 225/2017 Sb., došlo mimo jiné i ke změně zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění některých dalších zákonů a ke změně zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

 

S účinností od 1. 1. 2018 obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního předpisu z hlediska nakládání s odpady. Toto závazné stanovisko je pak podkladem pro řízení v dané věci na stavebním úřadě. Pokud závazné stanovisko obsahuje nějaké podmínky odpadového hospodářství, jsou tyto podmínky závazné pro správní úřady, které vydávají rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění). Dodržení podmínek odpadového hospodářství kontroluje dotčený orgány státní správy, který je v závazném stanovisku stanovil.

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, vložen v § 149 nový odstavec 2, který zní:

(2) Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený orgán uvede řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen.

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, se mění v § 79 odst. 4, nově zní:

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vydává závazné stanovisko k umístění stavby, ke změně využití území, k povolení stavby a k řízením podle zvláštního právního předpisu21) z hlediska nakládání s odpady a dává vyjádření zejména …

 

V rámci metodické pomoci obcím uspořádal Krajský úřad Kraje Vysočina v prosinci 2017 pracovní setkání zástupců obecních úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP III) a zástupců Kraje Vysočina k závazným stanoviskům. Byly zodpovězeny dotazy k této problematice a předány vypracované vzory závazných stanovisek k jednotlivým typům řízení.

Níže rovněž uvádíme sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k vydávání závazných stanovisek.

Ing. Simona Hrůzová, OŽPZ


 

Odkazy

 • Sdělení k vydávání závazných stanovisek [PDF, 46 kB] (29.1.2018)
  Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k vydávání závazných stanovisek podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady
 

Zodpovídá: Ing. Milan Křížek
Vytvořeno / změněno: 9.1.2018 / 9.1.2018
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 3474
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek