Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zastupitelstvo schválilo 17 dotačních programů. K rozdělení je připraveno dalších 74,5 miliónů korun

Fond Vysočiny
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo vyhlášení dalších 17 dotačních programů Fondu Vysočiny za 74,5 miliónu korun. Pravidla a další důležité informace pro žadatele budou k dispozici už tento týden na stránkách www.fondvysociny.cz. Rozpočet Kraje Vysočina letos prozatím počítá s nabídkou celkem 27 dotačních programů s celkovou alokací 200 miliónů korun.
 

 
 
Přehled vyhlášených programů FONDU VYSOČINY pro rok 2021 na únorovém ZK
Název programu  Alokace  Sběr žádostí Popis Kontakt
Mateřská centra 2021 300 000 Kč 15. 3. - 26. 3. 2021 program na podporu provozu rodinných a mateřských center odbor sociálních věcí, Bc. Jakub Kumpa, tel.: 564 602 820, kumpa.j@kr-vysocina.cz
Svoz klientů do denních stacionářů a center denních služeb 2021 1 500 000 Kč 12. 3. - 22. 3. 2021 program na podporu provozních nákladů vzniklých při svozu klientů do denních stacionářů a center denních služeb  odbor sociálních věcí, Mgr. Petr Švanda, tel.: 564 602 834, svanda.p@kr-vysocina.cz
Prevence kriminality 2021 2 900 000 Kč 12. 3. - 22. 3. 2021 program na podporu specifických programů prevence kriminality odbor sekretariátu hejtmana: Ing. Josef Pokorný, tel.: 564 602 164, pokorny.josef@kr-vysocina.cz
Sportoviště 2021 2 500 000 Kč 15. 3. - 25. 3. 2021 program na podporu výstavby a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení na území Kraje Vysočina  odbor školství, mládeže a sportu: Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz; Mgr. Petr Horký, tel. 564 602 941, horky.p@kr-vysocina.cz
Účast na mistrovství Evropy a světa 2021 500 000 Kč 15. 3. - 1. 11. 2021 program na podporu účasti na mistrovství Evropy a světa ve sportovních disciplínách odbor školství, mládeže a sportu: Ing. Zdeněk Beneš, tel.: 564 602 940, benes.z@kr-vysocina.cz
Učební pomůcky ZUŠ 2021 700 000 Kč 15. 3. - 25. 3. 2021 program na podporu pořizování a opravu učebních pomůcek základních uměleckých škol  odbor školství, mládeže a sportu: Mgr. Hana Koudelová, tel.: 564 602 949, koudelova.h@kr-vysocina.cz
Územní plány 2021 1 300 000 Kč 15. 3. - 1. 4. 2021 program na podporu zpracování prvního pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání  odbor územního plánování a stavebního řádu: Ing. Lenka Ryšavá, tel: 564 602 270, rysava.l@kr-vysocina.cz
Bezpečná silnice 2021 1 000 000 Kč 15. 3. - 16. 4. 2021 program na podporu výstavby a modernizace nástupišť, přístřešků a čekáren na zastávkách veřejné linkové dopravy odbor dopravy a silničního hospodářství: Ing. Radek Žižka, tel.: 564 602 192, zizka.r@kr-vysocina.cz; Bc. Aneta Bulíčková, tel: 564 602 181, bulickova.a@kr-vysocina.cz
Stavby ve vodním hospodářství 2021 42 000 000 Kč 12. 3. - 8. 4. 2021 program na podporu staveb vodních děl k zajištění dodávky pitné vody a ke zvýšení úrovně ochrany před povodněmi a suchem odbor životního prostředí a zemědělství: Ing. Radek Zvolánek, tel.: 564 602 363, zvolanek.r@kr-vysocina.cz; Ing. Martin Drápela, tel.: 564 602 207, drapela.m@kr-vysocina.cz
Informační a komunikační technologie 2021 4 300 000 Kč 15. 3. - 9. 4. 2021 program na podporu rozvoje ICT a regionální ICT infrastruktury v Kraji Vysočina odbor informatiky: Ing. Dana Šťastná, tel. 564 602 340, stastna.d@kr-vysocina.cz; Mgr. Klára Jiráková, tel. 564 602 341, jirakova.k@kr-vysocina.cz; Ing. Petr Pavlinec, tel. 564 602 114, pavlinec.p@kr-vysocina.cz
Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2021 4 400 000 Kč 15. 3. - 31. 3. 2021 program na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí odbor sekretariátu hejtmana: Ing.,Bc. Pavel Dvořák, tel.: 564 602 122, dvorak.p@kr-vysocina.cz; Iva Leflerová, tel: 564 602 175, leflerova.i@kr-vysocina.cz
Zemědělské akce 2021 900 000 Kč 15. 3. - 19. 3. 2021 program na podporu zvyšování odborné úrovně subjektů v sektoru zemědělství odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Lenka Vondrová, tel.: 564 602 209, vondrova.l@kr-vysocina.cz; Mgr. Marcela Rosická, tel.: 564 602 577, rosicka.m@kr-vysocina.cz
Odpady 2021 2 000 000 Kč 10. 3. - 25. 3. 2021 program na podporu předcházení vzniku, třídění odpadů a využívání recyklovaných materiálů odbor životního prostředí a zemědělství, Ing. Eva Navrátilová, tel.: 564 602 522, navratilova.e@kr-vysocina.cz; Ing. Milan Křížek, tel.: 564 602 527, krizek.m@kr-vysocina.cz
Cyklodoprava a cykloturistika 2021 8 500 000 Kč 15. 3. - 26. 3. 2021 program na podporu výstavby základní infrastruktury pro cyklodopravu, cykloturistiku a terénní cyklistiku odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Ing. Petr Stejskal, tel.: 564 602 354, stejskal.p@kr-vysocina.cz
Infrastruktura cestovního ruchu 2021 1 200 000 Kč 1. 4. - 8. 4. 2021 program na podporu zkvalitnění a rozšíření infrastruktury cestovního ruchu  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Zuzana Vondráková, tel.: 564 602 353, vondrakova.z@kr-vysocina.cz; Bc. Veronika Švarcová, tel.: 564 602 355, svarcova.v2@kr-vysocina.cz 
Postupové přehlídky v kultuře 2021 200 000 Kč 15. 3. - 31. 3. 2021 program na podporu pořádání krajských postupových přehlídek a národních přehlídek v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Jana Tymová, tel.: 567 602 260, tymova.j@kr-vysocina.cz
UNESCO 2021 300 000 Kč 22. 3. - 26. 3. 2021 program na podporu měst s památkami UNESCO  odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu: Jaroslava Panáčková, tel.: 564 602 296, panackova.j@kr-vysocina.cz
 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.2.2021 / 9.2.2021

Počet návštěv: 1667
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • Zlatá jeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies