Cesta: Titulní stránka > Vítězslav Schrek - hejtman Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo vyrovnaný rozpočet na rok 2016

Kraj Vysočina stále drží dlouhodobý trend a i v roce 2016 bude hospodařit s rozpočtem, který je vyrovnaný ve svých zdrojích a výdajích ve výši 8,3 miliardy korun. Jeho konečnou podobu pro příští rok dnes schválili krajští zastupitelé. Očekávané daňové příjmy jsou v rozpočtu na 117% loňského roku. Očekává se změna legislativy a tuto hodnotu zásadně ovlivní dorovnání procenta sdílených daní pro všechny kraje. „Kraj Vysočina v příštím roce zahájí vlastní velké investice v nemocnicích Třebíč a Jihlava. Ve větší míře se budou připravovat opravy silničních mostů. Další peníze na rekonstrukce silnic bude kraj dočerpávat z evropských fondů,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí a grantové politiky Vladimír Novotný.
 

 
 

"Rozpočet je připravený jako vyrovnaný, nezadlužuje kraj, respektuje možnosti regionu a především ctí pravidlo opatrnosti, díky kterému je krajské hospodaření dlouhodobě v černých číslech," uvedl Vladimír Novotný.  Podle jeho slov Kraj Vysočina nepočítá s čerpáním jakéhokoli nového dlouhodobého úvěru. V rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2016 se objevuje i nová položka – Převod do fundu strategických rezerv, na které bude figurovat částka 350 miliónů korun určená pro budoucí předfinancování a spoluúčast projektů podporovaných Evropskou unií. Fakt, že se do dobré kondice krajského rozpočtu v úplném závěru roku konečně podepsala i sílící ekonomika dokládá i skutečnost, že vedení Kraje Vysočina připravilo rozpočet na rok 2016 s jednou z nejvyšších rezerv za poslední roky. V příštím roce budou moci krajská rada i zastupitelstvo disponovat 185 milióny korun pro případ, že by bylo například třeba dofinancovat příspěvkové organizace a také pro potřeby kraje, na pokrytí mimořádných výdajů a k řešení mimořádných krizových situací.


Rozpočtový „skok“ na kapitole územní plánování je dán aktuální potřebou dvojí aktualizace Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. S vyššími výdaji se také počítá na kapitole analýzy a podpora řízení. V rámci jejího rozpočtu je počítáno s příspěvkem na provoz nové příspěvkové organizace Projektová kancelář Kraje Vysočina.


Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2016 viditelně přibylo projektů financovaných krajem z vlastních zdrojů. Důvodem je konec vyplácení dotací z ROP Jihovýchod a absence nových výzev na nové plánovací období 2014 – 2020.  „Ve výdajích plánujeme zahájení velkých projektů v oblasti zdravotnictví – stavbu pavilonu chirurgických oborů pro Nemocnici Třebíč a generální opravu pavilonu interny Nemocnice Jihlava. Sociální služby budou podpořeny například projektem výstavby Domova pro seniory v Havlíčkově Brodě nebo bude dokončena rozsáhlá oprava bývalého zámku ÚSP Nové Syrovice. Největší investicí v oblasti školství bude přístavba tělocvičny Obchodní akademie a Hotelové školy v Třebíči,“ vyjmenoval Vladimír Novotný.


ROZPOČET KRAJE VYSOČINA 2016

v tis. Kč

Zdroje celkem

8 637 424

Výdaje celkem

8 637 424

z toho kapitola:

zemědělství

74 150

školství, mládeže a sportu

4 339 328

kultura

163 400

zdravotnictví

325 449

životní prostředí

10 710

územní plánování

4120

doprava

1 550 000

sociální věci

101 303

požární ochrana a IZS

14 680

zastupitelstvo kraje

57 233

krajský úřad

278 823

regionální rozvoj

83 749

nemovitý majetek

543 550

informatika

40 769

analýzy a podpora řízení

11 783

ostatní finanční operace

104 560

rezerva a rozvoj kraje

185 000

evropské projekty

398 817

převod do Fondu strategických rezerv

350 000


Velice pozitivní je dlouhodobá schopnost Kraje Vysočina financovat veškeré aktivity zachycené ve výdajové části rozpočtu (kromě Evropských projektů) z vlastních zdrojů, tedy bez využití úvěru.

 

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 15.12.2015 / 15.12.2015

Počet návštěv: 7897
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies