Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo rozpočet na rok 2018

peníze, ilustrační foto
Zastupitelstvo Kraje Vysočina dnes schválilo podobu krajského rozpočtu na rok 2018. Vedení kraje plánuje vyšší investice do silnic, nemocnic vč. záchranky i do nové krajské knihovny. Podle informací náměstka hejtmana Kraje Vysočina pro oblast financí Josefa Pavlíka nepočítá Kraj Vysočina s čerpáním dlouhodobého úvěru. Naopak je posílena o 110 miliónů korun položka Nespecifikovaná rezerva, která je mimo jiné určena i na stabilizaci personální situace ve zdravotnictví, sociálních službách a na podporu mimořádných sportovních akcí konaných v roce 2018, u kterých není jasné, zda budou podpořeny z prostředků ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 

 
 

Kraj Vysočina bude hospodařit s rozpočtem, který je vyrovnaný ve svých zdrojích a výdajích ve výši přesahující 10,7 miliard korun. Oproti roku 2017 se jedná o nárůst o 1 miliardu korun. Na straně zdrojů tvoří nejdůležitější položku daňové příjmy, které, díky pozitivnímu vývoji a predikovanému ekonomickému růstu v roce 2018, jsou rozpočtovány ve výši 4,8 miliardy korun, což je 110 % schváleného rozpočtu roku 2017. Druhou největší položku příjmů pak tvoří přijaté transfery, které jsou rozpočtovány ve výši 4,63 miliardy korun. Součástí těchto transferů jsou zejména prostředky ve výši 4,55 miliard  Kč od MŠMT do základního a středního školství, ale i  dotace ze státního rozpočtu na přenesený výkon státní správy, která pro rok 2018 činí 76,6 milionů korun. Tato částka podle dlouhodobých propočtů vedení krajského úřadu pokrývá pouze 56% reálných nákladů, které musí vynaložit krajský úřad na vedení agendy, kterou na něj přesunuje stát v důsledku narůstající legislativy.

Na straně výdajů je, stejně jako v minulých letech, největší kapitolou rozpočtu kapitola Školství, mládeže a sportu, kam by mělo příští rok plynout přes 4,9 miliardy korun. Z této částky tvoří 4,55 miliard  Kč na platy pedagogických i nepedagogických pracovníků základních a středních škol a školských zařízení.  Druhý největší objem peněz se týká dopravy, kde by měly výdaje meziročně stoupnout o 17 % na skoro 1,9 miliardy korun. Kromě údržby a investic do silniční sítě je financována i základní dopravní obslužnost, na kterou je v schváleném rozpočtu vyčleněno 676 miliónů korun.

 

Příští rok plánuje kraj uskutečnit více projektů s pomocí evropských dotací, stejně jako větší objem investic placených čistě z krajských peněz. "Na financování evropských projektů budeme mít připraveno 1,029 miliardy korun. V porovnání s rozpočtem schváleným pro letošek částka stoupne o čtvrt miliardy korun. S podporou unie chceme pokračovat v modernizaci silniční sítě ve výši téměř 600 miliónů Kč,  vybudovat technologické centrum, více než 70 miliónů korun půjde na další transformaci sociálních služeb, 120 milión korun je pak určeno na plánované školské projekty,“ vyjmenovává Josef Pavlík. Všechny nejen jmenované projekty však musí Kraj Vysočina předfinancovat. 

 

Na kapitole Nemovitý majetek je pak na rok 2018 rozpočtováno 801 milionů korun, oproti 680 milionům pro rok 2017. „Z vlastních zdrojů budeme krýt rozvojové investice v oblasti zdravotnictví, školství, sociálních věcí a v kultuře," uvedl náměstek Josef Pavlík. Největší díl, zhruba 450 milionů korun, je vyčleněn pro zdravotnictví, kde budou pokračovat stavby a rekonstrukce nemocničních pavilonů v Jihlavě, Novém Městě na Moravě a v Třebíči. Na zahájení stavby nové krajské knihovny v Havlíčkově Brodě je pro rok 2018 počítáno s 50 miliony korun. Stavba nového objektu pro veřejné služby bude v roce 2018 finišovat také v Havlíčkově Brodě, kde kraj staví nový dům pro seniory. Plánovány jsou řádově desítky modernizací a zhodnocování majetku.

„Potěšující podobu bude mít rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018 pro obce, které čerpají dotace z Programu obnovy venkova Vysočiny. Letos byla k rozdělení připravena částka 80 miliónů korun, příští rok bude k dispozici o 5 miliónů více,“ upozorňuje na výdajovou položku krajského rozpočtu náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje Pavel Pacal.

 

Jak bylo už během příprav rozpočtu na rok 2018 avizováno, Kraj Vysočina nepočítá s žádným dalším čerpáním dlouhodobého úvěru. „Z jediného dlouhodobého úvěru otevřeného před lety u Evropské investiční banky zbývá splatit necelých 500 milionů korun, v roce 2018 půjde na splátky 40,4 miliónů korun. Nesplacený zůstatek kontokorentního  úvěr Kraje Vysočina je aktuálně 70 milionů korun,“ upřesňuje hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

 

 

Údaje rozpočtu Kraje Vysočina pro rok 2018 v tis. Kč:

Zdroje celkem

10 743 934

Výdaje celkem

10 743 934

z toho kapitola:

zemědělství

64 540

školství, mládeže a sportu

4 937 425

kultura

198 065

zdravotnictví

419 187

životní prostředí

13 400

územní plánování

4 120

doprava

1 896 285

sociální věci

181 460

požární ochrana a IZS

12 980

zastupitelstvo kraje

62 158

krajský úřad

320 606

regionální rozvoj

110 737

nemovitý majetek

801 000

informatika

39 553

analýzy a podpora řízení

13 783

ostatní finanční operace

102 420

rezerva a rozvoj kraje

310 000

evropské projekty

1 029 215

převod do Fondu strategických rezerv

227 000

 

 • Anna Krištofová, odbor ekonomický¨
  Krajský úřad Kraje Vysočina
  e-mail: tisk@kr-vysocina.cz

 

 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 12.12.2017 / 12.12.2017

Počet návštěv: 5038
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek