Cesta: Titulní stránka > Jan Břížďala - radní Kraje Vysočina > Tiskové zprávy


 

Zastupitelstvo kraje schválilo Zásady MA21 a Zdraví 2020 na rok 2017

Zdravý kraj
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém posledním prosincovém jednání znění Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočina na rok 2017.
 

 
 

„Žádat o dotaci mohou obce, svazky obcí, MAS či NNO, které jsou zaregistrovány v Databázi místní Agendy 21 (http://ma21.cz) a plní ostatní podmínky stanovené zásadami. Dalšími oprávněnými žadateli jsou školy zařazené v Národní síti Zdravých škol. Na rok 2017 jsou opět alokovány finanční prostředky ve výši 2,8 miliónů korun,“ uvedl Martin Hyský, radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí.

 

Žádosti jsou přijímány v termínu od 25. ledna do 3. února 2017.

 

Zdravý Kraj Vysočina v rámci Zásad MA21 a Zdraví 2020 podpoří projekty v souladu s cíli Programu rozvoje Kraje Vysočina a mající přímou souvislost s naplňováním Kritérií MA21 a Programu Zdraví 2020 pro Kraj Vysočina.

Finanční prostředky lze čerpat například na zajištění osvětových kampaní jako je Den Země, Běh naděje, Evropský týden mobility, Světový den zdraví a mnohé další. Podpořeny budou výstavy a přednášky k prezentaci udržitelného rozvoje, principů místní Agendy 21 a podpory zdravého životního stylu a tisk osvětových materiálů. Možné je také pořádání kulatých stolů, veřejných fór, zpracování strategií udržitelného rozvoje.  

„Zdravé školy“ ze Zásad MA21 a Zdraví 2020 mohou realizovat aktivity zaměřené na zavádění principů zdravého životního stylu do škol, činnost dětských zastupitelstev, žákovských či studentských parlamentů, ochrany životního prostředí, sportovní aktivity žáků, osvětu v oblasti zdravého stravování, prevence sociálně patologických jevů, předcházení úrazům aj.

Podmínky čerpání dotací, jejich výše a další podrobnosti jsou uvedeny v Zásadách Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020, které jsou zveřejněny na webu kraje  http://www.kr-vysocina.cz/edotace a http://www.zdravykrajvysocina.cz.

 

  • Kontaktní osoba: Jana Böhmová, Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, tel. 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz.


 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.12.2016 / 22.12.2016

Počet návštěv: 6398
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.

O cookies