Cesta: Titulní stránka > Tiskoviny kraje > Publikace Edice Vysočiny


 

Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2014 - archiv dokumentů

 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
17.12.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 18/2014 [PDF, 272 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství
Tyto Zásady ruší Zásady č. 8/13 ze dne 12. 11. 2013
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 20/15 ze dne 15. 12. 2015
Marie Jakoubková
19.6.2018Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 17/2014 [PDF, 85 kB]
Dokument je uložen v archivu
Dodatek č. 1 k „Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 17/14 pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství pro období 2015 – 2021“
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství
Tento Dodatek k Zásadám ruší Zásady č. 13/07 ze dne 18. 09. 2007
Marie Jakoubková
17.12.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 16/2014 [PDF, 107 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny SKUTEK ROK
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 12/12 ze dne 18. 12. 2012
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 16/15 ze dne 15. 12. 2015
Marie Jakoubková
17.12.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 15/2014 [PDF, 147 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 14/13 ze dne 10. 12. 2013
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 18/15 ze dne 15. 12. 2015
Marie Jakoubková
17.12.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 14/2014 [PDF, 290 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 01/14 ze dne 4. 2. 2014
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 17/15 ze dne 15. 12. 2015
Marie Jakoubková
17.12.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 13/2014 [PDF, 100 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality Kraje Vysočina v roce 2015
roce 2014
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady ruší Zásady č. 12/13 ze dne 10.12.2013
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 15/15 ze dne 15. 12. 2015
Marie Jakoubková
19.11.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/2014 [PDF, 189 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 05/11 ze dne 10. 5. 2011
Tyti Zásady nahradily Zásady č. 06/15 ze dne 10. 11. 2015
Marie Jakoubková
19.11.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 11/2014 [PDF, 958 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 09/13 ze dne 12.11.2013
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 11/15 ze dne 10. 11. 2015
Marie Jakoubková
19.11.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 10/2014 [PDF, 169 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 06/11 ze dne 8.11.2011
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 14/15 ze dne 10. 11. 2015
Marie Jakoubková
19.11.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 09/2014 [PDF, 174 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina souvisejících s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 14/12 ze dne 18. 12. 2012
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 10/15 ze dne 10. 11. 2015
Marie Jakoubková
9.9.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 08/2014 [PDF, 218 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Petra Pospíchalová
25.3.2015Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/2014 [PDF, 89 kB]
Dokument je uložen v archivu
Dodatek č. 1 k „Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 8/14 pro poskytování dotací kraje z prostředků účelové dotace MPSV a z vlastního rozpočtu kraje poskytovatelům sociálních služeb v Kraji Vysočina pro rok 2015“
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Marie Jakoubková
9.9.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/2014 [PDF, 253 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení ceny Podnik přátelský rodině
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 06/16 ze dne 13. 9. 2016
Petra Pospíchalová
26.6.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 06/2014 [PDF, 129 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 2. světové války u příležitosti 70. výročí jejího ukončení v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Marie Jakoubková
14.5.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 05/2014 [PDF, 206 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím na opravy a repase mobilní požární techniky jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 08/15 ze dne 8. 9. 2015
Marie Jakoubková
3.4.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 04/2014 [PDF, 119 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2014
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 03/15 ze dne 12. 5. 2015
Marie Jakoubková
3.4.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 03/2014 [PDF, 106 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Krajské sdružení hasičů ČMS – Kraj Vysočina – příspěvek na soutěže, propagaci požární ochrany a preventivně výchovnou činnost v roce 2014
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Marie Jakoubková
3.4.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 02/2014 [PDF, 112 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v Kraji Vysočina v roce 2014
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 01/15 ze dne 24. 3. 2015
Marie Jakoubková
5.2.2014Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 01/2014 [PDF, 290 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v Kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č.13/12 ze dne 18. 12. 2012
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 14/14 ze dne 16. 12. 2014
Marie Jakoubková

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Tiskoviny kraje > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady > Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina r. 2014

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 388829

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek