Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady > 2008-2004


 

Zásady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina r. 2008

 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
13.5.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 16/2008 [PDF, 199 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 07/07 ze dne 27.03.2007
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 19/09 ze dne 12.05.2009
Petra Pospíchalová
22.12.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/2008 [PDF, 231 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 01/08 ze dne 12.02.2008
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 18/09 ze dne 15.12.2009
Petra Pospíchalová
22.12.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 14/2008 [PDF, 133 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2009
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 17/07 ze dne 18.12.2007
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 16/09 ze dne 15.12.2009
Petra Pospíchalová
22.12.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 13/2008 [PDF, 71 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na výdaje realizované v rámci Programu prevence kriminality kraje Vysočina v roce 2009
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 14/09 ze dne 15. 12. 2009
Petra Pospíchalová
23.9.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 12/2008 [PDF, 195 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na obnovu kulturních památek v kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 03/04 ze dne 26.10.2004
Tyto Zásady ruší Dodatek č. 1 k Zásadám č. 03/04 ze dne 26.09.2006
Tyto Zásady ruší Dodatek č. 2 k Zásadám č. 03/04 ze dne 13.02.2007
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 13/09 ze dne 10. 11. 2009
Petra Pospíchalová
19.6.2018Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 11/2008 [PDF, 151 kB]
Dokument je uložen v archivu
Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací z rozpočtu kraje Vysočina na dofinancování projektů nestátních neziskových organizací realizovaných v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod v oblasti podpory 3.2
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Petra Pospíchalová
30.6.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2008 (PDF, 134 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor územního plánování a stavebního řádu
Tyto Zásady ruší Pravidla ze dne 29.06.2004 usnesením 236/03/2004
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 09/09 ze dne 12.05.2009
Petra Pospíchalová
30.6.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2008 (PDF, 288 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center
v kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 09/06 ze dne 20.06.2006
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 14/10 ze dne 14.12.2010
Petra Pospíchalová
30.6.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2008 (PDF, 172 kB)
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování ceny kraje Vysočina ve formě „Záslužné medaile kraje Vysočina“
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Petra Pospíchalová
31.3.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2008 (PDF, 109 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro udělování medailí kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 16/10 ze dne 14.12.2010
Petra Pospíchalová
31.3.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2008 (PDF, 190 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2008
(Opatření Programu rozvoje kraje Vysočina 2.3.2)
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 02/09 ze dne 10.03.2009
Petra Pospíchalová
25.2.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2008 (PDF, 156 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 – Příspěvek na soutěže
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 03/09 ze dne 10.03.2009
Petra Pospíchalová
25.2.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2008 (PDF, 338 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady ZK 04/08 pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 10/07 ze dne 26.06.2007
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 05/09 ze dne 10.03.2009
Petra Pospíchalová
25.2.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2008 (PDF, 204 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady ZK 03/08 pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Tyto Zásady byly zrušeny usnesením 0091/02/2011/ZK ze dne 22.03.2011
Petra Pospíchalová
25.2.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2008 (PDF, 200 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady ZK 02/08 pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2008 – Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 04/09 ze dne 10.03.2009
Petra Pospíchalová
21.2.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 1/2008 (PDF, 156 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady ZK č. 1/08 pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí kraje Vysočina souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 15/08 ze dne 17.12.2008
Petra Pospíchalová
V archivu je: 15 záznamů

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace jsou aktuální
Počet návštěv: 181474

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek