Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Právní předpisy kraje a rozhodnutí hejtmana > Zásady > 2008-2004


 

Zásady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina r. 2007 - archiv dokumentů

 
 
ZměněnoNázev a anotaceZodpovídá
3.1.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 19/2007 (PDF, 264 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu systémové výstavby a financování datových úložišť veřejné správy na území kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor informatiky
Petra Pospíchalová
3.1.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 18/2007 (PDF, 206 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na studie a projektové dokumentace opatření k ochraně před povodněmi na rok 2008
Odpovědnost: Odbor životního hospodářství a zemědělství
Petra Pospíchalová
3.1.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 17/2007 (PDF, 233 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování účelových dotací z rozpočtu kraje Vysočina v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady ruší Zásady č. 12/06 ze dne 07.11.2006
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 14/08 ze dne 17.12.2008
Petra Pospíchalová
19.11.2007Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 16/2007 (PDF, 166 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina
Odpovědnost: Odbor životního hospodářství a zemědělství
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 05/19 ze dne 18.06.2019
Petra Pospíchalová
19.11.2007Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 15/2007 (PDF, 138 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytnutí dotací na opravu a údržbu válečných hrobů a pietních míst vztahujících se k událostem 1. světové války u příležitosti 90. výročí jejího ukončení v roce 2008 a k činnosti československých legií
Odpovědnost: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Petra Pospíchalová
2.10.2007Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 14/2007 (PDF, 139 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Petra Pospíchalová
2.10.2007Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 13/2007 (PDF, 344 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
Odpovědnost: Odbor životního hospodářství a zemědělství
Tyto Zásady ruší Zásady č. 07/06 ze dne 20.06.2006
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 17/14 ze dne 16.12.2014
Petra Pospíchalová
21.5.2008Dodatek č. 1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 13/07 (PDF, 133 kB)
Dokument je uložen v archivu
Dodatek č.1 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
Odpovědnost: Odbor životního hospodářství a zemědělství
Tento Dodatek k Zásadám ruší Zásady č. 07/06 ze dne 20.06.2006
Tento Dodatek k Zásadám nahradily Zásady č. 17/14 ze dne 16.12.2014
Petra Pospíchalová
28.1.2009Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 13/07 [PDF, 141 kB]
Dokument je uložen v archivu
Dodatek č. 2 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
Odpovědnost: Odbor životního hospodářství a zemědělství
Tento Dodatek k Zásadám ruší Zásady č. 07/06 ze dne 20.06.2006
Tento Dodatek k Zásadám nahradily Zásady č. 17/14 ze dne 16.12.2014
Petra Pospíchalová
11.12.2013Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina č. 13/07 [PDF, 86 kB]
Dokument je uložen v archivu
Dodatek č. 3 k Zásadám Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007 – 2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití
Odpovědnost: Odbor životního hospodářství a zemědělství
Tento Dodatek k Zásadám ruší Zásady č. 07/06 ze dne 20.06.2006
Tento Dodatek k Zásadám nahradily Zásady č. 17/14 ze dne 16.12.2014
Marie Jakoubková
2.10.2007Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 12/2007 (PDF, 284 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na drobné vodohospodářské ekologické akce
Odpovědnost: Odbor životního prostředí a zemědělství
Tyto Zásady ruší Zásady č. 10/06 ze dne 26.09.2006
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 07/10 ze dne 22.06.2010
Petra Pospíchalová
15.9.2009Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 11/2007 (PDF, 119 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina
Odpovědnost: Odbor majetkový
Tyto Zásady ruší Zásady č. 03/07 ze dne 13.02.2007
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 11/09 ze dne 15.09.2009
Petra Pospíchalová
25.2.2008Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 10/2007 (PDF, 285 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 v kraji Vysočina
Odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 04/08 ze dne 12.02.2008
Petra Pospíchalová
29.5.2007Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 9/2007 (PDF, 200 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociálních služeb na realizaci investic
Odpovědnost: Odbor sociálních věcí
Tyto Zásady ruší Zásady č. 21/05 ze dne 29.11.2005
Petra Pospíchalová
13.4.2007Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 8/2007 (PDF, 270 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 – Příspěvek na akceschopnost Jednotek požární ochrany obcí
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 02/08 ze dne 12.02.2008
Petra Pospíchalová
11.4.2007Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 7/2007 (PDF, 140 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Odpovědnost: Odbor školství, mládeže a sportu
Tyto Zásady ruší Zásady č. 10/05 ze dne 29.06.2005
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 07/07 ze dne 27.03.2007
Petra Pospíchalová
19.6.2018Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 6/2007 (PDF, 230 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací
Odpovědnost: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Tyto Zásady byly zrušeny Zásadami č. 07/18 ze dne 19. 6. 2018
Petra Pospíchalová
11.4.2007Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 5/2007 (PDF, 190 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady pro poskytování příspěvku obcím kraje Vysočina, SH ČMS – Krajskému sdružení hasičů kraje Vysočina a Moravské hasičské jednotě kraje Vysočina na požární ochranu na rok 2007 – Příspěvek na soutěže
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 05/08 ze dne 12.02.2008
Petra Pospíchalová
31.12.2007Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2007 (PDF, 210 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady pro poskytování dotací na ochranu obecního nemovitého majetku v kraji Vysočina v roce 2007
Odpovědnost: Odbor sekretariátu hejtmana
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 06/08 ze dne 25.03.2008
Petra Pospíchalová
18.9.2007Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2007 (PDF, 160 kB)
Dokument je uložen v archivu
Zásady o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina
Odpovědnost: Odbor majetkový
Tyto Zásady ruší Zásady č. 07/05 ze dne 17.05.2005
Tyto Zásady nahradily Zásady č. 11/07 ze dne 18.09.2007
Petra Pospíchalová

Zobrazeno je 20 z celkem 22 záznamů na stránce:  

< předchozí stránka  -1- 2  další stránka >
 

Zobrazit výběr sloupců tabulky »

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace jsou aktuální
Počet návštěv: 171624

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek