Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Zásadní pro řešení sucha je udržení vody v krajině

Sucho
Kraj Vysočina se intenzivně věnuje problematice vodního hospodářství, a to ze všech úhlů pohledu. V sídle Kraje Vysočina v Jihlavě se dnes konal seminář na téma Problematika dlouhodobého sucha a možná opatření ke snížení jeho dopadů. „Vzhledem ke stále častějšímu výskytu nepříznivých hydrologických podmínek jsou dopady dlouhodobého sucha a nedostatku vody stále větší hrozbou i na území Kraje Vysočina. V srpnu roku 2015 měly problém s množstvím nebo kvalitou dodávané vody v našem kraji desítky obcí nebo jejich místních částí. V letošním roce je situace obdobná. Proto si uvědomujeme, že hrozící nedostatek vody je téma, kterému je třeba se věnovat s velkou vážností,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.
 

 
 

Z informací hydrometeorologů je zřejmé, že období sucha se v České republice opakuje nepravidelně, ale od roku 2014 se více prohlubuje. Stále častěji také dochází k výskytu extrémů v počasí. Zatímco v jedné části republiky může být sucho, jinde může být obyvatelstvo ohrožováno povodněmi. Zveřejněné modely pak poukazují na vyšší teplotní nárůsty a nerovnoměrné rozložení srážek v průběhu. „I proto hejtman Kraje Vysočina inicioval v polovině února letošního roku zřízení pracovní skupiny jako svého poradního orgánu k řešení problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území kraje, jehož členy jsou kromě zástupců krajského úřadu, odboru životního prostředí a zemědělství a odboru sekretariátu hejtmana i zástupci státních podniků Povodí, Českého hydrometeorologického ústavu a další odborníci na danou problematiku,“ připomíná Zdeněk Chlád.


Výstupem činnosti pracovní skupiny jsou dva materiály k řešení problematiky dopadů dlouhodobého sucha a nedostatku vody na území Kraje Vysočina, které se budou dále aktualizovat:

  • Metodický materiál - Doporučení pro obce a obecní úřady Kraje Vysočina k možnému postupu v případě nedostatku vody
  • Návrh krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých opatření, která by měla napomoci snížení dopadů sucha a nedostatku vody

Tyto materiály byly projednány v orgánech Kraje Vysočina a následně byly zveřejněny na webových stránkách kraje.


Co se týká finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu Kraje Vysočina do oblasti vodního hospodářství, je důležité uvést, že na podporu vodohospodářské infrastruktury obcí, tj. i na zásobování pitnou vodou má kraj dlouhodobě k dispozici dva dotační tituly.

Jedná se o:

  • Grantový program Čistá voda v rámci Fondu Vysočiny s letošní alokací 6,2 milionu Kč, určený na podporu zpracování studií a projektových dokumentací. Tento program byl v letošním roce rozšířen i na podporu projektů řešících ochranu před suchem, konkrétně na vyhledání nových zdrojů podzemní vody.
  • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací s letošní alokací ve výši 49 milionů Kč. V návrhu rozpočtu na rok 2017 je plánováno navýšení tohoto dotačního titulu o 7 miliónů Kč a to právě i na napojení nových zdrojů podzemní vody.


Podle Zdeňka Chláda je problém se zásobami podzemní vody o to závažnější, že pro běžného občana je na první pohled těžko identifikovatelný, ale má zásadní dopad i na řadu jiných oblastí. Ovlivňuje například zdravotní stav lesních porostů, má zásadní vliv na výnosy zemědělských podniků, ale zejména v obcích, které nejsou napojeny na skupinové vodovody, i na zásobování obyvatel pitnou vodou. 
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 21.9.2016 / 21.9.2016

Počet návštěv: 2608
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek