Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 10/2002

5. listopad 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise

Rady kraje Vysočina č. 10/2002

konaného dne 5. listopadu 2002

 

 

 

Přítomno:

-          Jaroslava Bambasová – členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Jiří Běhounek - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Jiří Kořán – člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          Ing. Vladimír Novotný - předseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          Ing. Jan Palán – místopředseda Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Soňa Pokorná - členka Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Miroslav Skáčani – člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          MUDr. Richard Štrobl - člen Zdravotní komise Rady kraje Vysočina

-          JUDr. Věra Švarcová – tajemnice komise

-          MUDr. Václav Miláček

-          MUDr. Marie Havlásková

-          Bc. Soňa Měrtlová

 

 

 

Navržený program jednání:

 

1.      Zahájení zasedání;

2.      Prezentace firmy ICZ a. s.

3.      Přechod zařízení a kompetencí k 1. 1. 2003 na kraj Vysočina;

4.      Přístup médií k informacím o zdravotnictví v kraji Vysočina;

5.      Různé;

6.      Závěr.

 

 

 

1. Zahájení jednání

Jednání zahájil předseda zdravotní komise Ing. Vladimír Novotný. Přivítal všechny přítomné. Dle počtu členů komise prohlásil zasedání za usnášeníschopné. Přednesl program zasedání, který byl přítomnými schválen.

 

 

2. Prezentace firmy ICZ a. s.

Ing. Michal Schmidt, představil firmu ICZ a. s. seznámili členy s celou jejich společností, která se zabývá informačními technologiemi v oblasti zdravotnictví. Cílem využití zdravotního informačního systému v kraji je provozovat takový systém aktuálních informací, který podpoří především řízení rozsahu a kvality ve zdravotní péči, a umožní dosažení a udržení stavu vysoké alokační efektivity finančních prostředků ve zdravotnictví.

Kontakt:

Ing. Michal Schmidt

produktový marketing

ICZ a. s.

pobočka Brno

Hněvkovského 65

617 00  Brno

Tel: 05 43 21 60 40

Fax: 05 43 21 60 39

GSM: 724 429 830

E-mail: michal.schmidt@i.cz

 

Po ukončení prezentace proběhla diskuse na téma informačních technologií a zdravotnictví.

Ing. Vladimír Novotný se dotázal na finanční stránku pořízení systému v kraji Vysočina a kompatibilitu s jinými systémy.

Náklady lze zjistit nejlépe ve srovnání s krajem, ve kterém systém už funguje. Systém je kompatibilní s většinou systémů používaných u nás.

Do 14 dnů firma ICZ zpracuje materiál pro kraj Vysočina včetně finanční kalkulace a jednoho z příštích zasedání Zdravotní komise se ještě ICZ zúčastní. 

 

3. Přechod zařízení a kompetencí k 1. 1. 2003 na kraj Vysočina

 

JUDr. Věra Švarcová představila pracovníka z oddělení zdravotnictví, Bc. Soňu Měrtlovou, která má specializaci v oblasti ekonomiky ve zdravotnictví. Dále hovořila o problematice:

 

Rozpočet

Kraj Vysočina oslovil zdravotnická zařízení, která od 1. 1. 2003 přejdou do jeho zřizovatelské funkce a požádal je o návrh rozpočtu. Požadavky byly shrnuty a srovnány s výší rozpočtu kraje Vysočina. Vznikl tak rozdíl 70 mil. Kč. Rozpočet pro oblast zdravotnictví je stanoven ve stejné výši jako pro loňský rok.

 

Lékařská služba první pomoci

Dosud není tato problematika právně upravena, proto byla členy Komise pro zdravotnictví Rady Asociace krajů ČR oslovena ministryně zdravotnictví ČR. Na dotazy ohledně příslušnosti k organizaci lékařské služby první pomoci ministryně odpověděla, že k této činnosti jsou příslušné kraje, aniž by své stanovisko podrobněji zdůvodnila. Proto není možno posoudit správnost tohoto stanoviska. Za současného stavu legislativy je tato činnost bez právních podkladů a proto by měla dle zákona 320/2002 Sb. přejít na obce.

Hospic

Oblastní charita požádala kraj Vysočina o partnerství v oblasti problematiky hospice v kraji. Požadují 75 mil. Kč na investice a další finanční prostředky na provoz. Ministerstvo zdravotnictví vydalo materiál, ve kterém sděluje, že hospicová péče je v kraji Vysočina z větší části (83 %) zajištěna v hospicu v Rajhradu u Brna. JUDr. Švarcová rovněž poukázala na to, že by bylo vhodné na problematiku tohoto materiálu rozvinout diskusi.

Rada kraje Vysočina podporuje vznik hospicu, ale chce prověřit, zda by v zařízeních přecházejících do zřizovatelské funkce kraje Vysočina, nebylo vhodné místo. Prozatím nehodlá stavět novou budovu, ale chce je pro využití stávajících budov.

 

Diskuse

MUDr. Jiří Běhounek považuje za nejideálnější zřídit hospicové oddělení v nemocnicích minimálně v každém okresním městě.

MUDr. Richard Štrobl považuje novou budovu hospicu za zbytečný přepych. Myslí si, že by neměl být problém zajistit potřebný počet duchovních v každém okresním městě, kteří by docházeli na hospicová oddělení.

MUDr. Jan Palán hovořil o tom, jak je na konci života důležité setkání s bližními, což by bylo docíleno jedině hospicovými odděleními.

 

 

4. Přístup médií k informacím o zdravotnictví v kraji Vysočina

Ing. Vladimír Novotný přiblížil, proč byl tento bod zařazen. V kraji Vysočina často dochází k dezinformacím občanů.

MUDr. Jiří Běhounek upozornil na několik takových článků, přesněji:

Deník Vysočina z 2. října – článek Zisk na úkor služeb

MF příloha Vysočina – Dobrá pověst je nemocnici v Havlíčkově Brodě na obtíž

Info region - informační měsíčník regionální rozvojové agentury

Informace by měli být podávány odpovídajícím způsobem, pokud možno co nejobjektivnější.

MUDr. Richard Štrobl má názor, že špatným článkům se neubráníme, ale je potřeba, aby představitelé kraje Vysočina na takové články reagovali s uvedením objektivních faktů.

MUDr. Miroslav Skačáni zastával stanovisko, že předseda by měl vydávat informace novinářům za všechny členy zdravotní komise – ten to ovšem odmítl, z důvodu, že komise je pouze poradní orgán, tudíž takové informace by měla podávat Rada kraje Vysočina.

JUDr. Švarcová k článku Dobrá pověst je nemocnici v Havlíčkově Brodě na obtíž  – informace byla zobjektivněna na tiskové konferenci, která se konala po setkání ředitelů zdravotnických zařízení. Oficiální informace za kraj podává pouze radní pro oblast zdravotnictví a  hejtman, popř. zástupce hejtmana. Až od 1. 1. 2003 se budou moci představitelé kraje oficiálně vyjadřovat k ekonomických stavům nemocnic.

 

5. Různé

MUDr. Miroslav Skačáni – bylo by vhodné sjednat schůzka komise s novým ředitelem Nemocnice Jihlava na jednou z budoucích zasedání zdravotní komise.

 

 

 

6. Závěr

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast. Termín zasedání zdravotní  komise č. 11/2002 určil na 3. prosince v 16:00 hod. v Jihlavě. Další den pro zasedání komise v novém roce byl stanoven na 8. ledna ve středu v 16:00 a poté na 5. února

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Ing. Vladimír Novotný v. r.

                                                                                   předseda Zdravotní komise

                                                                                       Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání zdravotní komise Rady kraje Vysočina dne 5. 11. 2002

Zapsal Radim Hošek dne 7. 11. 2002

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 10/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 22.1.2003 / 22.1.2003

Počet návštěv: 3901
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek