Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2002

23. leden 2002
 

 
 

Zápis z 1. zasedání zdravotní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 23. ledna 2002

 

 

 

Přítomni:            Jaroslava Bambasová

                        MUDr. Jiří Běhounek

                        MUDr. Tomáš Drasnar

                        MUDr. Jiří Kořán

                        Ing. Vladimír Novotný

                        Ing. Jan Palán

                        MUDr. Soňa Pokorná

                        MUDr. Miroslav Skáčani

                        PhDr. Jindra Stříbrská

                        MUDr. Richard Štrobl

            JUDr. Věra Švarcová – tajemnice komise

            MUDr. Stanislav Wasserbauer – ředitel KHS

                        MUDr. Bárta – ARO

                                   PaedDr. Martina Matějková – radní kraje Vysočina

Nepřítomni:                 MUDr. Jaroslava Horáková

                       

 

Navržený program jednání:

 

1.      Zahájení, schválení programu

2.      Informace o ochraně veřejného zdraví – MUDr. Stanislav Wasserbauer, ředitel KHS

3.      Konkretizace projektů do Regionálního fondu rozvoje

4.      Úkoly dle plánu práce:

· protialkoholní záchytná stanice

· možnosti fungování hospice na území kraje

· neonatologické centrum

· zahájení mapování sítě – výběr okresu

5.      Diskuse a různé

6.      Závěr

 

 

1. Zahájení, schválení programu

 

Předseda zdravotní komise Rady kraje Vysočina Ing. Vladimír Novotný zahájil  1. zasedání a přivítal všechny přítomné. Poděkoval řediteli KHS za poskytnuté prostory pro zasedání. Zápis z 5. zasedání, z roku 2002, zdravotní komise byl bez připomínek přijat. Ing. Vladimír Novotný přednesl program 1. zasedání zdravotní komise. MUDr. Miroslav Skáčani požádal o přijetí zástupce Lékařského odborového klubu Jihlava. Členové komise po delší diskusi bod přijali a byl zařazen do programu jednání  za bod 2. Takto změněný program byl bez připomínek přijat.

2. Informace o ochraně veřejného zdraví – MUDr. Stanislav Wasserbauer, ředitel KHS

                       

Předseda zdravotní komise představil ředitele KHS v Jihlavě, pana MUDr. Stanislava Wasserbauera a poděkoval za poskytnutou pohostinnost a předal MUDr. Wasserbauerovi slovo. MUDr. Wasserbauer přivítal přítomné a seznámil je s programem své přednášky, kterou tvořilo: · představení a vznik KHS

· vize KHS od roku 2003, v případě schválení zákona

· služby,možnosti, které by se daly využít na úrovni kraje Vysočina

 

 

3. Zástupce LOK Jihlava

 

            Předseda zdravotní komise představil zástupce Lékařského odborového klubu Jihlava, pana MUDr. Bártu, který hovořil o sporu v rámci kolektivního jednání s ředitelem Nemocnice v Jihlavě.

            Členové komise vyslechli stanovisko LOK Jihlava a shodli se na tom, že zdravotní komise  není kompetentní do této věci zasahovat a bude podána pouze informace radě kraje  o návštěvě zástupce LOK Jihlava. Předseda komise vytvořil pracovní skupinu 3 lidí ve složení

· MUDr. Jiří Běhounek,

· Ing. Jan Palán,

· Ing. Vladimír Novotný,

kteří vyslechnou jako druhou stranu sporu Ing. Dušana Hubače, ředitele Nemocnice Jihlava. Termín jednání byl určen na úterý 29. 1. 2002 po 17 hodině či na středu 30. 1. 2002 od 15 hodiny, vzhledem k možnostem členů skupiny a  ředitele nemocnice. 

 

 

4. Konkretizace projektů do Regionálního fondu rozvoje

 

Tajemnice komise hovořila o potřebě spolupráce všech členů komise, týkající se této věci. Seznámila členy komise s průběhem závěrečných prací na tvorbě rozpočtu kraje Vysočina pro:

· preventivní program

· studii analýzy sítě LSPP

· informační systém v rámci kraji – analytická studie potřeb v kraji – „hospic“

Tajemnice komise rozešle materiál všem členům zdravotní komise společně s potencionálními spolupracovníky, jako prvotní tezi pro oslovení. PaedDr. Martina Matějková, radní kraje Vysočina, hovořila o projektech, grantech a jejich realizaci. Zmínila se o možném vzniku dalšího projektu, který by ráda podpořila.

 

 

5. Úkoly dle plánu práce

           

            · protialkoholní záchytná stanice

Tajemnice komise seznámila přítomné členy komise s provozem protialkoholní záchytné stanice od 1. 1. 2001 a se změnami, které nastaly od 1. 1. 2002. Seznámila členy komise s účastníky, kteří by byli schopni provozovat protialkoholní záchytnou stanici a se způsobem výběrového řízení.

 

 

Předseda zdravotní komise vybral 2 členy, kteří budou členy výběrové komise. Jedná se o MUDr. Tomáše Drasnara a Ing. Jana Palána.

 

            · možnosti fungování hospice na území kraje

            Tajemnice komise seznámila členy komise s odbornou přednáškou, která se uskuteční 12. 3. 2002. Přednášející bude MUDr. Svatošová, protagonistka hospice v ČR. V tento den proběhne i společné jednání se sociální komisí.

 

            · neonatologické centrum

            Tajemnice komise informovala členy komise o mapování neonatologické péče  v kraji Vysočina. Ministerstvem zdravotnictví byly osloveny 3 nemocnice, které byly vytipovány na základě výkonu. Jedná se o nemocnici v Havlíčkově Brodě, Třebíči a v Jihlavě.

 

            · zahájení mapování sítě – výběr okresu

            Předseda komise navrhl možné řešení. Jednání zdravotní komise by probíhalo v jednom z okresů. V první části by probíhalo s ředitelem nemocnice /účastnil by se jednání/ a  v druhé části jednání by byl pozván příslušný praktický lékař či předseda                                                                                                lékařské komory aj. Výsledkem by byl 1-2 stránkový obecný materiál,  materiál z hlediska představitelů sdružení a stručný závěr komise.

 

6. Diskuse a různé

           

V průběhu jednání diskutovali členové komise k jednotlivým bodům programu. Předseda komise požádal členy zdravotní komise o zaslání návrhu celkové osnovy týkající se „zahájení mapování sítě – výběr okresu“ do konce ledna 2002. Předseda komise vyslovil návrh, aby byl z jednání dělán záznam společně se stručným zápisem. Členové komise tento návrh přijali.                                                                                             

               

7. Závěr

           

Předseda komise Ing. Vladimír Novotný poděkoval všem přítomným členům zdravotní komise a termín dalšího zasedání stanovil na úterý 26. 2. 2002 v Novém Městě na Moravě.

                                               

 

                                                                               Ing. Vladimír Novotný, v. r.

                                                                                       předseda  zdravotní komise

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 22. ledna 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 28. ledna 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Zdravotní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.1.2002 / 15.4.2002

Počet návštěv: 4152
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek