Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2002

17. červen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

Sportovní komise č. 6/2002

ze dne 17. června 2002

 

 

Přítomno:

-         6 členů komise – viz prezenční listina

-         Jaroslav Petřivý – tajemník komise

-         host : Mgr. Alena Štěrbová – zástupkyně hejtmana kraje Vysočina

 

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Projednání grantového programu „Sportoviště“

4.      Diskuse, různé

5.      Závěr

 

 

 

1.  Zahájení

            Jindřich Skočdopole, předseda komise, přivítal členy komise a hosta paní Mgr. Alenu Štěrbovou. Přednesl návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. Program byl přítomnými přijat.

 

 

 

2.  Kontrola zápisu z minulého zasedání

Předseda shrnul minulé zasedání komise a provedl kontrolu zápisu a plnění usnesení. Usnesení 009/05/2002/Spk bylo splněno a informace o něm poskytne Mgr. Petřivý ve

čtvrtém bodu programu.

Usnesení 010/05/2002/Spk je rozpracováno. Záležitost projednával pan předseda s Mgr. Štěrbovou a domluvili se, že po projednání Zasupitelstvem kraje Vysočina se sejdou na samostatné schůzce i s oddělením vnějších vztahů a na srpnovém zasedání Sportovní komise by již mělo být jasné finální řešení pro vyhlášení „Sportovce kraje Vysočina“.

Usnesení 011/05/2002/Spk bylo taktéž splněno. Pan Mastný informoval komisi, že tuto problematiku konzultoval s Mgr. Věrou Jourovou, která oznámila termín konec listopadu pro předkládání podkladů. Tyto pak bude Rada kraje Vysočina projednávat.

Mgr. Štěrbová poté doporučila, aby návrh tohoto usnesení Mgr. Petřivý doručil na odbor regionálního rozvoje a žádal o zaznamenání a uložení.

K minulému zápisu byla vznesena jedna připomínka. V zápisu bylo uvedeno, že organizátorem akce „Národní program rozvoje sportu pro všechny“ je město Třebíč a KASPV. Pan Mastný se proti tomu ohradil a sdělil komisi, že město Třebíč není pořadatelem ani orgánizátorem. Je to pouze soukromá záležitost organizace KASPV.

 

 

 

 

3.  Projednání grantového programu „Sportoviště“

            Na základě usnesení 009/05/2002/Spk se pan předseda sešel s Mgr. Štěrbovou, Ing. Černou, RNDr. Vystrčilem a Ing. Hermannem. Všichni došli k názoru, že původní grantový program „Investice do sportovišť“ se bude jmenovat „Sportoviště“. Došlo i k úpravám minimální a maximální výše finančních částek, bylo nahrazeno slovo „budování“ za „výstavba“, a také byl změněn termín podávání přihlášek , a to do 20. srpna 2002.

            Materiál byl vypracován a předložen na jednání Rady kraje Vysočina dne 11. června 2002. Mgr. Štěrbová informovala komisi, že materiál byl Radou kraje Vysočina schválen a předán do Zastupitelstva kraje Vysočina společně s dalším grantovým programem z oblasti vzdělávání, který původně také nebyl Radou kraje schválen a musel být přepracován. Dále se Mgr. Štěrbová zmínila o koncepci financování z rozpočtu kraje a podotkla, že je potřeba řešit hlavně akutní a naléhavé případy.

            Vyjádřila názor, že by se mohly sportovní subjekty dohodnout a vytipovat si sportovní zařízení, která na území chybí a zaměřit se na pomoc cílenou.

            Předseda vyjádřil názor, že do budoucna snad vedení kraje Vysočina přistoupí k jinému způsobu financování nejen sportu ale i jiných oblastí.

            Pan Švihálek se dále zmínil o výzvě k předkládání projektů u grantového programu „Sportoviště“ a to konkrétně ke kapitole 14, bodu 5 – Stanovisko příslušného stavebního úřadu, díky kterému nestačí žadatelé včas vyřídit stavební povolení. A proto podal návrh v budoucnu tento bod propracovat.

            Všichni vzali tento grantový program připravený do Zastupitelstva kraje Vysočina na vědomí.

            Předseda oznámil další termíny zasedání Sportovní komise:

1.      26. srpna 2002 v Havlíčkově Brodě

2.      16. září 2002

3.      21. října 2002

4.      18. listopadu 2002

5.      16. prosince 2002 – zde se dopracuje plán práce do konce kalendářního rok

 

 

 

4.  Diskuse, různé

            V tomto bodě Mgr. Petřivý informoval komisi o vyhodnocení dvou grantových programů „Sport pro všechny“ a „Drobná údržba sportovišť“. Upozornil na hektické termíny přihlášek.

 

Sport pro všechny

            Celkem bylo 99 žádostí, 49 pan tajemník doporučil do dalšího kola, 50 nesplnilo formální hodnocení.

            Celková částka byla 2 820 704 Kč. Částka týkající se žádostí, které dále postoupily je cca. 1 411 000 Kč. Tato částka však ještě není konečná.

 

„Drobná údržba sportovišť“

            Zde se sešlo 153 žádostí, 90 doporučeno do dalšího kola, 63 nesplnilo formální hodnocení. Celková částka byla 4 225 350 Kč.

 

            Pan tajemník se zmínil o nedostatcích, které žádosti obsahovaly, a proto nemohly být návrhy přijaty. Šlo většinou o formální nedostatky jako např. neověřené doklady, neúměrné žádosti o finanční částky.

            Na toto téma se poté rozvinula diskuse.

 

5.  Závěr

            Předseda poděkoval přítomným za účast a upozornil přítomné na vypuštění červencového jednání Sportovní komise. Připomenul další termín jednání: pondělí, 26. srpna 2002, ve 14.00 hodin v Havlíčkově Brodě.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Jindřich Skočdopole

                                                                                            předseda Sportovní komise

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání Sportovní komise dne 17. června 2002

Zapsala: Marta Škodová dne 19. června 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.6.2002 / 26.6.2002

Počet návštěv: 5380
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek