Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 2/2002

18. únor 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání

sportovní komise č. 2/2002

ze dne 18. února 2002

 

 

 

Přítomno:

-         7 členů sportovní komise – viz. prezenční listina

-         Jaroslav Petřivý – tajemník komise

-         Jan Burda – vedoucí oddělení mimoškolních činností KrÚ

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Vyhodnocení plnění úkolů za rok 2001

4.      Návrh grantových programů

5.      Prohlídka sportovního zařízení

6.      Diskuse, různé

7.      Závěr

 

 

1.      Zahájení

            Jindřich Skočdopole, předseda sportovní komise, přivítal členy komise a přednesl návrh programu jednání, ke kterému nebyly vzneseny připomínky. Program byl přítomnými přijat.

 

 

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

             Předseda krátce shrnul minulé jednání sportovní komise. Dále pohovořil o plnění usnesení. Usnesení 001/01/2002/SpK a 002/01/2002/SpK byla splněna.

 

 

3.      Vyhodnocení plnění úkolů za rok 2001

             Předseda pohovořil o některých aktivitách, které komise v průběhu roku vyvíjela. Mimo jiné projednávání aktualizace Programu rozvoje kraje (PRK), schůzka tělovýchovných a sportovních organizací, vytvoření databáze sportovních akcí v kraji Vysočina.

             Proběhla diskuse, ve které členové komise narazili na problém jakým způsobem zabezpečit seznámení rady kraje se všemi usneseními komisí. Jan Burda, vedoucí oddělení mimoškolních činností KrÚ, navrhl, aby komise v usnesení pověřovala SH jeho prezentací na jednání rady kraje. Toto řešení členové komise zamítli s tím, že dle zákona komise nemůže úkolovat jakékoliv oddělení KrÚ.

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení 003/02/2002/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

požaduje

do 3. zasedání sportovní komise, které se uskuteční 18. března 2002 zprávu, jak bylo naloženo s usnesením 005/05/01/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

Schvaluje navržený sportovní kalendář a doporučuje vydání kalendáře v tištěné a elektronické podobě, a to neprodleně.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0)

 

 

4.      Návrh grantových programů

            Jaroslav Petřivý, tajemník sportovní komise, uvedl, že 5. března 2002 proběhne jednání zastupitelstva kraje, kde se bude projednávat množství finančních prostředků uvolněných do Fondu rozvoje kraje (FRK). Dále pohovořil o 2 grantových programech („Programy na podporu rozvoje volnočaslových aktivit a sportu v oblasti sportovních akcí celokrajského významu se zaměřením na rozvoj propagace sportu, tělesné výchovy, na zvýšení společenské hodnoty a role sportu, na změnu hodnotové orientace občanů“ a „Programy na podporu rozvoje volnočasových aktivit a sportu v oblasti modernizace a rekonstrukce sportovních a tělovýchovných zařízení na území kraje Vysočina“), které budou na jednání zastupitelstva předloženy za sportovní komisi.

             Účastníci diskutovali nad zabezpečením technické stránky vyhlašování grantů. Jan Burda informovat, že všech 15 navržených grantových programů bude na programu jednání ZK současně a zastupitelé určí, které z grantů budou vyhlášeny v nejbližších měsících, a které později.

 

Usnesení 004/02/2002/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

navrhuje,

aby do grantových programů na rok 2002 byla zahrnuta i oblast sportu a tělovýchovy.

Usnesení bylo přijato (pro hlasovalo 7, proti 0, zdrželo se 0)

 

 

5.      Prohlídka sportovního zařízení

             Členové komise byli provedeni areálem zimního stadionu v Třebíči, zároveň byli seznámeni s jeho chodem.

 

 

6.      Diskuse, různé

            Jaroslav Petřivý pohovořil o pracovní schůzce zástupců OŠMS s představiteli agentury Studio Bohemia, která má realizovat projekt MŠMT ČR k zajištění propagační kampaně „Národního programu rozvoje Sportu pro všechny“. Tajemník komise tlumočil stanovisko zástupců OŠMS, kteří na základě výše uvedeného jednání nedoporučili podpoření tohoto programu. Připomněl také, že sportovní komise se již negativně vyjádřila na svém zasedání dne 15. října 2001.

 

 

 

 

 

 

            Dále se diskutovalo nad začátkem realizace vyhlášení ankety Sportovec roku 2002. Členové se shodli, že je nutná koordinace s oddělením vnějších vztahů KrÚ. Vyústěním diskuse bylo, že s realizací přípravy je nutno vyčkat na rozhodnutí rady kraje.

 

 

7.      Závěr

            Na závěr poděkovat předseda přítomným za účast. Dále vyjádřil své poděkování také S. Mastnému za přípravu, poskytnuté prostory a občerstvení na jednání komise. Předseda stanovil termín dalšího zasedání na pondělí 18. března 2002, ve Sportovní hale v Pelhřimově.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Jindřich Skočdopole v.r.

          předseda Sportovní komise RK Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání Sportovní komise Rady kraje Vysočina dne 18. února 2002.

Zapsala: Hana Doležalová, dne 20. února 2002

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 21.2.2002 / 15.4.2002

Počet návštěv: 3799
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek