Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2002

21. leden 2002
 

 
 

Zápis z 1. zasedání

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

ze dne 21. ledna 2002

 

 

Přítomno:

-         7 členů sportovní komise – viz. presenční listina

-         Jaroslav Petřivý – tajemník sportovní komise

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

3.      Projednání kriterií pro vyhlášení „Sportovec kraje Vysočina 2002“

4.      Projekt SOUZ Bystřice nad Pernštejnem – „Sportovní třídy SOUZ“

5.      Diskuse, různé

6.      Závěr

 

 

 

1.      Zahájení

Jindřich Skočdopole, předseda sportovní komise, přivítal členy komise a omluvil nepřítomnost Mgr. Šmída. Podal návrh programu jednání. Jaroslav Petřivý navrhl, že v bodu diskuse, různé by rád podal několik nových informací k FRKu. Členové s navrženým programem souhlasili.

 

 

2.      Kontrola zápisu z minulého zasedání

Dotazoval se zda všichni členové zkontrolovali svoje kontaktní údaje. Pan Pípal a paní Marková dodali novou e-mailovou adresu. Předseda sdělil, že z minulého zápisu je znám harmonogram zasedání komisí, ale je to jen orientační, upřesnění termínu bude na pozvánkách.

 

 

3.      Projednání kriterií pro vyhlášení „Sportovec kraje Vysočina 2002“

Předseda komise seznámil členy s návrhem na vyhlášení sportovce kraje 2002. Přečetl všechna kriteria a poté k tomuto bodu nastala diskuse.

 

1. Vyhlašovatel

Předseda  navrhl, že by vyhlašovatel měla být rada kraje. Členové s tímto souhlasili. Paní Marková poukázala, že by měl být také vybrán hlavní mediální partner této akce.

 

2. termín vyhodnocení

Podle návrhu by to měl být leden, únor. Členové se shodli, že je potřeba přesně určit od kdy do kdy je termín vyhodnocení. Vyhlášení sportovce bude za kalendářní rok, tedy 2002. Předseda navrhl, že by bylo dobré samotný termín vyhlášení nechat až na vlastní realizaci, až budou známy všechny potřebné informace. Úplně nejlepší by bylo, aby byl nejdříve vyhlášen sportovec za jednotlivé okresy a z nich by pak byl vybrán sportovec kraje Vysočina.

 

 

3. Vyhlašování kategorie

Pan Mastný hned zpočátku navrhl, že se nesmí zapomenout na kategorii senioři. Všichni s tímto souhlasili. Diskutovalo se o tom, zda by nebylo dobré vyhlásit kategorie zvlášť dospělí a zvlášť mládež.

Konečná verze tedy zní:

a)      Jednotlivci - mládež

 - dospělý

 - nad 50 let

b)      Kolektiv

c)      Zdravotně postižení

d)      Cvičitel, trenér

 

Co se týče vyhlášení počtu sportovců za každou kategorii, členové se dohodli na 10 z každé kategorie.

 

4. Vyhodnocení

Podle návrhu by samotná anketa probíhala ve dvou rovinách

-         laická veřejnost – spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí

-         odborná porota

Členové se nemohli dohodnout, zda laická veřejnost navrhne své sportovce, nebo je budou navrhovat odborníci. Diskutovali o vlastní realizaci vyhodnocení. Poté se shodli, že k upřesnění, zda by se laická veřejnost měla zapojit nebo ne, se vrátí až po poradě s medii.

 

Podle návrhu členů se bude odborná porota skládat z 27 členů a to následovně:

11 členů sportovní komise

1 tajemník komise

3 zástupci Rady kraje Vysočina

2 zástupci medií (MF Dnes, rádio Vysočina)

1 hlavní mediální partner

9 zástupců sportovního kolegia

 

Členové dále diskutovali do kterých tiskovin by tato anketa měla vyjít. Každý z členů komise uvedl jednotlivé tiskoviny které vychází na okrese. Členové se shodli, že by se vyhlášení ankety mělo objevit ve všech regionálních tiskovinách.

 

Paní Marková navrhla, že by se měl předložit také zpracovaný rozpočet na tuto akci. Předseda navrhl, že komise je schopna přesný rozpočet dodat na konci března, v návaznosti na rozpočet krajský a také na schválení FRKu, grantového systému.

 

 

Usnesení 001/01/2002/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

schvaluje

podmínky vyhlášení ankety Sportovec roku 2002 a doporučuje Radě kraje Vysočina vyhlášení této ankety.

Odpovědnost předseda komise

Pro hlasovalo 6 členů komise, proti 0, zdrželo se 0

 

 

 

4.      Projekt SOUZ Bystřice nad Pernštejnem – „Sportovní třídy SOUZ“

Předseda rozdal členům komise dopis, který obdržel ze SOUZ Bystřice nad Pernštejnem. Členové tuto informaci o vzniku sportovní třídy vzali na vědomí. Předseda navrhl, že na výše uvedenou školu zašle dopis z odpovědí, že sportovní komise bere na vědomí informaci o škole a pokud bude škola potřebovat vyjádření odborného orgánu, bude sportovní komise podporovat tento projekt v případě, že bude v souladu s zřizovací listinou. Kopie dopisu bude předána na odbor školství kraje Vysočina.

 

5.      Diskuse, různé

Jak již bylo sděleno na začátku v tomto bodu programu pohovořil tajemník o nejnovější situaci v oblasti FRKu. Přečetl také dva grantové programy, které navrhuje sportovní komise.

 

Usnesení 002/01/2002/SpK

Sportovní komise Rady kraje Vysočina

pověřuje

předsedu komise a tajemníka komise k jednání s Radou kraje Vysočina ohledně grantových programů, a to s ohledem na prosincové usnesení komise č. 004/04/01/SpK

 

 

6.      Závěr

Předseda poděkoval členům za účast a pan Mastný upřesnil místo dalšího jednání a to 18. února 2002 v Třebíči na zimní stadionu ve VIP salonku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Jindřich Skočdopole, v. r.

                                                                                    předseda Sportovní komise rady kraje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání sportovní komise dne 21. ledna 2002.

Zapsala: Šárka Polívková, dne 23. ledna 2002 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Sportovní komise Rady kraje Vysočina č. 1/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.1.2002 / 15.4.2002

Počet návštěv: 3755
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek