Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2002

20. červen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Rozpočtové komise

Rady kraje Vysočina č. 5/2002

konaného dne 20. 6. 2002

 

 

Přítomni:

-          RNDr. Miloš Vystrčil – předseda Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

-          Ing. Josef Toufar – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

-          Ing. Josef Přibyl – člen Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina;

-          Ing. Anna Krištofová – vedoucí ekonomického odboru KrÚ;

-          Ing. Petr Kolář –vedoucí majetkového odboru KrÚ;

-          Ing. Michal Šulc – tajemník rozpočtové komise.

 

 

Navržený program jednání:

1.      Zahájení jednání

2.      Čerpání rozpočtu v období leden – květen 2002

3.      Rozpočtové změny v roce 2002

4.      Závěrečný účet kraje za rok 2001

5.      Různé

6.      Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

            RNDr. Miloš Vystrčil, předseda rozpočtové komise, zahájil jednání. Přivítal všechny přítomné. Přednesl program zasedání rozpočtové komise č. 5/2002, ten byl bez připomínek přijat. Dle počtu členů prohlásil zasedání rozpočtové komise za neusnášeníschopné.

 

 

2. Čerpání rozpočtu v období leden – květen 2002

            Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru KrÚ, podrobně pohovořila o plnění příjmů rozpočtu za období 1-5/2002. Hovořila o běžných, kapitálových a mimořádných (nerozpočtovaných) příjmech. Vyzdvihla problematiku nepříznivého vývoje DPH.

            Ing. Josef Toufar komentoval vývoj DPH, tlumočil postoj Ministerstva financí ČR k této problematice. Informoval, že řada podniků bude teprve k 30. 6. 2002 podávat daňové přiznání. V souvislosti s daňovým přiznáním fyzických osob zaznamenal Finanční úřad řadu řadu tzv. vratek. Oproti loňsku došlo k navýšení počtu vratek, v této souvislosti bude zpracována statistika, kterou Ing. Josef Toufar přislíbil poskytnout rovněž členům rozpočtové komise. Vyzdvihl fakt, že došlo k nárůstu daně ze závislé činnosti.

            Diskutovalo se o problematice vývoje DPH a nárůstu daně ze závislé činnosti.

            Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru KrÚ, podrobně pohovořila o čerpání výdajů rozpočtu podle jednotlivých kapitol za období 1-5/2002. Konstatovala, že větší nárůst výdajů očekává až v období srpna a září 2002 v souvislosti s opravami škol a vyplácením příspěvků z Fondu Vysočiny.

            RNDr. Miloš Vystrčil otevřel diskusi k čerpání výdajů rozpočtu. Na základě této diskuse přijali členové komise závěrečné stanovisko:

Vzhledem k tomu, že nedochází v masivním měřítku k čerpání rezervy rozpočtu kraje, nedoporučuje rozpočtová komise žádná opatření k omezení čerpání výdajů rozpočtu.

 

 

3. Rozpočtové změny v roce 2002

Tato problematika byla projednávána již na zasedání rozpočtové komise č. 4/2002. Členové komise obdrželi podkladový pracovní materiál pojednávající o podrobnějším rozepsání rozpočtových opatření 7-16/2002. Jedná se konkrétně o tato opatření:

·        Příspěvek na kulturní akce.

·        Účelová dotace na Podporu projektů Integrace romské komunity.

·        Dofinancování krajských kol školských soutěží a přehlídek z rozpočtu kraje.

·        Příspěvek na sochu TGM ve Washingtonu.

·        Havárie –oprava střešního pláště PPP v Havlíčkově Brodě.

Oprava soc. zařízení a omítek dílen v SOU Pelhřimov.

·        Dotace z MK pro krajskou knihovnu v Havlíčkově Brodě na regionální funkce.

·        Nájemné sochy na nádvoří sídla kraje.

·        Změna závazných ukazatelů škol.

·        Snížení závazného ukazatele vůči krajské knihovně.

 

Ing. Michal Šulc, tajemník, komise, podrobně popsal a okomentoval výše zmiňované rozpočtové změny.

Doplňující komentář a materiál podal Ing. Petr Kolář, vedoucí majetkového odboru KrÚ. Podrobně přítomné informoval o rozpočtových změnách a změnách v přílohách rozpočtu kraje, které byly provedeny z podnětu majetkového odboru KrÚ. Pohovořil o zajímavostech a problémech v souvislosti a akcemi ISPROFIN.

Ing. Josef Toufar  upozornil na správné používání pojmu „dotace“.

 

 

4. Závěrečný účet kraje za rok 2001

            Ing. Anna Krištofová, vedoucí ekonomického odboru KrÚ, podrobně okomentovala pracovní podkladový materiál Rozbor hospodaření kraje Vysočina za rok 2001 (závěrečný účet). Pohovořila o celkovém výsledku hospodaření v roce 2001, plnění rozpočtu příjmů kraje v roce 2001, čerpání rozpočtu výdajů v roce 2001 (celkem, krajský úřad, zastupitelstvo kraje, organizační složky kraje, ostatní paragrafy), nerozpočtovaných výdajích, přehledu hospodaření sociálního fondu, závěrečném účtu, shrnutí hospodaření příspěvkových organizací kraje. Součástí tohoto materiálu je též Zpráva auditora za rok 2001, ke které se Ing. Anna Krištofová rovněž vyjádřila.

            RNDr. Miloš Vystrčil se dotázal na problematiku vracení finančních prostředků.

            Ing. Anna Krištofová sdělila, že k největšímu vracení finančních prostředků došlo u soukromých škol (příspěvky se vypočítávají na počet žáků, nebyl dosažen odhadovaný počet žáků), rovněž nebyly vyčerpány provozní prostředky a přímé náklady některých škol a školských zařízení  jednalo se o organizační složky .

            Ing. Josef Přibyl vznesl dotaz, jakým způsobem budou soukromé školy dotovány v roce 2002. Byl informován, že soukromé školy budou dotovány stejným způsobem jako v roce 2001 (viz výše).

            RNDr. Miloš Vystrčil pohovořil o problematice čerpání rozpočtu SÚS v kraji Vysočina.

 

 

5. Různé

            V souvislosti s materiály, které byly členům komise pro informaci rozeslány, předseda komise pohovořil o průběhu výjezdního zasedání vlády ČR v kraji Vysočina, které se konalo dne 12. 6. 2002.

            Tajemník komise splnil úkoly ze zasedání rozpočtové komise č. 4/2002 a zaslal členům rozpočtové komise písemný materiál obsahující zpřesnění čerpání výdajových položek 5164 (nájemné) a 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací) v období 1-3/2002.

 

 

6. Závěr

            Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a stanovil termín dalšího zasedání rozpočtové komise č. 6/2002 na čtvrtek 22. srpna 2002 ve 14:00 v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost č. 2.21).

 

                                                                                    RNDr. Miloš Vystrčil v. r.

                                                                                    předseda Rozpočtové komise

                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání rozpočtové komise Rady kraje Vysočina dne 20. 6. 2002.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 21. 6. 2002 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Rozpočtové komise Rady kraje Vysočina č. 5/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 1.7.2002 / 1.7.2002

Počet návštěv: 4516
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek