Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Související témata

 
 
 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2007

4. prosinec 2007
 

 
 

                                                                                      KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

                                                                                      Odbor sekretariátu hejtmana

                                                                                                                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2007, konaného dne 4. 12. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni: M. Vystrčil, M. Černá, P. Hájek, J. Hulák, M. Houška, I. Rohovský, J. Vondráček, M. Matějková

 

Omluveni: V. Kodet

 

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil M. Vystrčil a přednesl návrh programu jednání.

Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání:

1.       Alokace Fondu Vysočiny na rok 2008

 

Usnesení 0005/03/2007/RF

Rada Fondu

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: Rada Fondu

termín: 4. 12. 2007

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

01. FOND VYSOČINY – finanční alokace FV pro rok 2008

J. Hulák sdělil radě kraje podrobné informace k předloženému návrhu schválit úpravu uvedených dokumentů Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, garanti grantových programů. Závěrem diskuse Rada Fondu Vysočiny přijala upravený návrh usnesení.

Usnesení 0006/03/2007/RF

Rada Fondu

doporučuje

zastupitelstvu kraje:

·          rozhodnout schválit poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2008 dle materiálu RF-03-2007-01, př. 5upr1;

·         rozhodnout schválit převod částky 67 100 000 Kč z přebytku hospodaření kraje za rok 2007 do Fondu Vysočiny.

odpovědnost: J. Hulák, odbor regionálního rozvoje, odbor ekonomický

termín: 31. 12. 2007

Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RF-03-2007-01, RF-03-2007-01, př. 1, RF-03-2007-01, př. 2abc, RF-03-2007-01, př. 3, RF-03-2007-01, př. 4, RF-03-2007-01, př. 5, RF-03-2007-01, př. 6

 

M. Vystrčil ukončil zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2007.

 

 

 

 

 

RNDr. Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 3/2007 dne 4. 12. 2007.

Zapsala: M. Jakoubková, dne 5. 12. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 10.12.2007 / 12.12.2007

Počet návštěv: 16010
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 



Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek