Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku

Související témata

 
 
 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2007

23. říjen 2007
 

 
 

                                                                                      KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA

                                                                                      Odbor sekretariátu hejtmana

                                                                                                                   Žižkova 57, 587 33  Jihlava, Česká republika

 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2007, konaného dne 23. 10. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni: M. Vystrčil, M. Černá, P. Hájek, J. Hulák, M. Houška, I. Rohovský, J. Vondráček

 

Omluveni: M. Matějková, V. Kodet

 

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil M. Vystrčil a přednesl návrh programu jednání.

Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání:

01. Fond Vysočiny - návrh na sjednocení povinných příloh a úpravu základních dokumentů FV

Usnesení 0003/02/2007/RF

Rada Fondu

schvaluje

navržený program jednání.

odpovědnost: Rada Fondu

termín: 23. 10. 2007

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

 

01. Fond Vysočiny - návrh na sjednocení povinných příloh a úpravu základních dokumentů FV

J. Hulák sdělil radě kraje podrobné informace k předloženému návrhu schválit úpravu uvedených dokumentů Fondu Vysočiny. Jednání se zúčastnili D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování odboru regionálního rozvoje, M. Magrot, pracovník oddělení právního a krajského živnostenského úřadu odboru sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu. Závěrem diskuse Rada Fondu Vysočiny přijala návrh usnesení.

Usnesení 0004/02/2007/RF

Rada Fondu

schvaluje

úpravu šablony Výzvy k předkládání projektů dle materiálu RF-02-2007-01, př. 1, formuláře žádosti o poskytnutí podpory z FV dle materiálu RF-02-2007-01, př. 2, metodické příručky pro garanty dle materiálu RF-02-2007-01, př. 3 a šablony smlouvy o poskytnutí podpory dle materiálu RF-02-2007-01, př. 4.

odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, garanti GP

termín: 23. 10. 2007

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.

Zdrojové materiály: RF-02-2007-01. doc, RF-02-2007-01, př. 1, RF-02-2007-01, př. 2,
RF-02-2007-01, př. 3, RF-02-2007-01, př. 4

 

M. Vystrčil ukončil zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2007.

 

 

 

 

 

 

RNDr. Miloš Vystrčil

hejtman kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2007 dne 23. 10. 2007.

Zapsala: M. Chrástová, dne 24. 10. 2007 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 24.10.2007 / 24.10.2007

Počet návštěv: 16453
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek