Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002

14. listopad 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Kulturní komise

Rady kraje Vysočina č. 7/2002

konaného dne 14. 11. 2002 v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

 

Přítomno:  

-         6 členů komise (viz prezenční listina)

-         PhDr. Katina Lisá

-         Mgr. Tomáš Gec – ředitel Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě

 

 

                   

Program:

1.      Přivítání a zahájení zasedání.

2.      Projednání problematiky sítě veřejných knihoven, novela zákona o veřejných knihovnách.

3.      Problematika budování a poslání Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, podpora sítě veřejných knihoven jako páteře regionálního informačního systému

4.      Aktualizace Programu rozvoje kraje a grantový systém.

5.      Různé, závěr.

 

 

 

 

 

 

1.      Přivítání a zahájení zasedání

 

      Předseda kulturní komise PhDr. Josef Chalupa přivítal všechny přítomné členy v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Tajemník Mgr. Horymír Kubíček představil členům komise ředitele krajské knihovny Mgr. Tomáše Gece. Předseda přednesl program 7. zasedání kulturní komise, tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

 

2.     Projednání problematiky sítě veřejných knihoven, novela zákona o veřejných knihovnách

 

 

K tomuto bodu programu hovořil ředitel krajské knihovny Mgr. Tomáš Gec, který byl jmenován do funkce od 1. září letošního roku. Uvedl, že od 1. ledna 2002 byla zřízena Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě, která k tomuto datu převzala všechny pobočky i se zaměstnanci včetně všech závazků a pohledávek zaniklé Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě. Krajská knihovna sídlí také ve stejných prostorech, které svou kapacitou a celkovou dispozicí nevyhovují nárokům kladeným na krajskou knihovnu.  Tento problém bude třeba řešit co nejdříve buď výstavbou nové budovy knihovny, přemístěním do jiného objektu nebo rekonstrukcí stávajících prostor. Dále hovořil  o přípravě novely knihovnického zákona, která se vztahuje k úpravě standardů knihovnických služeb a k veřejným knihovnám. Závěrem tohoto bodu byla vedena rozsáhlá diskuse. 

 

 

 

3.      Problematika budování a poslání Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě, podpora sítě veřejných knihoven jako páteře regionálního informačního systému

 

K tomuto bodu Mgr. Tomáš Gec uvedl, že jedním z hlavních úkolů krajské knihovny je zajištění výkonu regionálních funkcí, tedy souboru služeb knihovnám nižšího stupně, jejichž   koordinátorem je v kraji Vysočina Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě. Dále   Mgr. Tomáš Gec podrobně hovořil o cílech „Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“, zejména  o tvorbě a distribuci výměnných souborů knih, o podporě vzdělávání pracovníků knihoven, o efektivním využití veřejných finančních prostředků, o zajištění všeobecné dostupnosti a kvality informačních služeb, o poskytování publikací a ostatních materiálů, které vycházejí v rámci komunikační  strategie ČR před vstupem do EU, o garanci průběžné aktualizace knihovního fondu veřejných knihoven v regionu apod.

Dále všem přítomným vysvětlil způsob rozdělení dotací z tohoto programu a podrobně vysvětlil strukturu rozpočtu krajské knihovny.  Závěrem tohoto bodu byla vedena rozsáhlá diskuse, která se týkala personálního obsazení krajské knihovny, postavení střediskových knihoven a jejich začlenění do systému zajištění regionálních funkcí v kraji, vybavení specializovaných vědeckých knihoven, grantových programů zaměřených na knihovny atd.

     Na závěr diskuse poděkoval Mgr. Horymír Kubíček Mgr. Tomáši Gecovi za jeho vyčerpávající výklad a přijal jménem komise pozvání k prohlídce  krajské knihovny.

 

 

Usnesení 014/07/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

podrobné seznámení s personální i provozní problematikou krajské knihovny a doporučuje řešit stávající nevyhovující prostorovou  situaci.

 

 

 

 

Aktualizace Programu rozvoje kraje a grantový systém

 

     Tohoto bodu se ujala PhDr. Katina Lisá, která upozornila všechny přítomné členy kulturní komise na termín předložení návrhů na aktualizaci Programu rozvoje kraje  do 20. prosince 2002. Zároveň informovala  o společné iniciativě odboru školství, mládeže a sportu a odboru kultury  a památkové péče směřující v rámci připravované aktualizace k rozdělení dílčího  cíle 2.4. na oblast školství a oblast kultury. Požádala členy komise o náměty a připomínky k připravované změně do příštího zasedání kulturní komise.

Dále PhDr. Katina Lisá hovořila o přípravě grantového programu s názvem „Regionální kultura“, který odbor kultury a památkové péče pro velký ohlas v roce 2002 hodlá předložit v nejbližším termínu radě kraje k posouzení a poté k vyhlášení zastupitelstvu kraje pro rok 2003. Informovala rovněž o přípravě nových grantových programů v roce 2003.

      

 

Úkol: připravit náměty a připomínky pro aktualizaci Programu rozvoje kraje

Odpovědnost: všichni členové kulturní komise

Termín: do příštího zasedání kulturní komise – 2. prosinec 2002

 

Usnesení 015/07/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o přípravě grantového programu „Regionální kultura“

souhlasí

s předložením grantového programu „Regionální kultura“ k projednání Radě kraje Vysočina  a poté k vyhlášení Zastupitelstvu kraje Vysočina 

 

 

 

 

Různé, závěr

       

         Na závěr předseda kulturní komise PhDr. Josef Chalupa poděkoval Mgr. Tomáši Gecovi a  všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání, které se uskuteční 2. prosince 2002 v 9.00 hodin na Krajském úřadě v Jihlavě. Jednání kulturní komise bylo ukončeno prohlídkou jednotlivých pracovišť Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě.

 

 

 

 

 

 

                                                                                          PhDr. Josef Chalupa  v.r.

                                                                                         předseda Kulturní komise  

                                                                              

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 14. listopadu 2002

Zapsala : Radka Šimůnková dne 18. listopadu 2002

 

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 7/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.11.2002 / 26.11.2002

Počet návštěv: 4742
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek