Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Kulturní komise Rady kraje Vysočina č. 4/2002

31. květen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Kulturní komise

Rady kraje Vysočina č. 4/2002

konaného dne 31. 5. 2002 v Novém Městě na Moravě

 

 

Přítomno:  

-         6 členů komise (viz prezenční listina)

-         hosté :

-          Jaroslava Panáčková – OKPP

-         Aleš Seifert – OKPP

-         PhDr. Hana Nováková – ředitelka Galerie v Havlíčkově Brodě

-         PhDr. Jiří Hyliš – ředitel Oblastní galerie v Jihlavě

 

                   

Program:

1.      Přivítání a zahájení zasedání

2.      Projednání plánů a výročních zpráv o činnosti organizací zřizovaných krajem Vysočina jako podkladového materiálu pro Radu kraje Vysočina a odbor kultury KrÚ. Projednání problematiky galerijní sítě kraje Vysočina, možnosti elokovaných výstav v rámci kraje, propagace výtvarné kultury minulosti i současnosti, její dokumentace a prezentace (vybavenost depozitářů, péče o sbírky, akviziční činnost aj.)

3.      Různé a diskuse

4.      Závěr

 

 

1.      Přivítání a zahájení zasedání

 

      Předseda Kulturní komise, PhDr. Josef Chalupa přivítal všechny přítomné členy v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Přednesl program 4. zasedání Kulturní komise, tento program byl bez připomínek přijat.

      Pan Chalupa představil členům hosty zasedání a to ředitelku Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě – PhDr. Hanu Novákovou a ředitele Oblastní galerie Vysočiny – PhDr. Jiřího Hyliše.           

 

 

2.      Projednání plánů a výročních zpráv o činnosti organizací zřizovaných krajem Vysočina jako podkladového materiálu pro Radu kraje Vysočina a odbor kultury KrÚ. Projednání problematiky galerijní sítě kraje Vysočina, možnosti elokovaných výstav v rámci kraje, propagace výtvarné kultury minulosti i současnosti, její dokumentace a prezentace (vybavenost depozitářů, péče o sbírky, akviziční činnost aj.)

 

 

Jako první začal hovořit PhDr. Chalupa. Všechny přítomné seznámil s jednotlivými tematickými okruhy Výroční zprávy  Horácké galerie za rok 2001 a podrobně rozebral  koncepci rozvoje Horácké galerie z důvodů dalšího postupu rekonstrukčních prací na zámeckém areálu. Tato koncepce nastiňuje hlavní problémové okruhy a nejbližší záměry a dlouhodobé perspektivní cíle.

 

Po výkladu pana Chalupy se ujala slova ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě paní Hana Nováková, která představila Výroční zprávu Galerie výtvarného umění. Ta hovořila o organizaci práce a řízení galerie, práci se sbírkami, aktivizační a publikační činnosti, výstavní činnosti, návštěvnosti, odborné knihovně a ekonomické situaci. Hana Nováková dále zmínila fakt, že Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě nemá vlastní dopravní prostředek, proto musí zajišťovat přepravu prostřednictvím najímaných přepravců a s tím jsou spojeny problémy s pojištěním.Problematika dopravy se týká rovněž Horácké galerie a bude nutné ji řešit.

 

            PhDr. Jiří Hyliš představil Výroční zprávu Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Úvodem se zmínil několika slovy o vzniku galerie a jejím vývoji. Dále hovořil o organizační struktuře a personálním obsazení, evidenci a péči o sbírky, výstavní činnosti, návštěvnosti, ostatních kulturních aktivitách a hospodářském výsledku za rok 2001.

 

 

3.      Různé a diskuse

 

Byla zahájena diskuse o problematice vybudování  centrálního depozitáře a  o jednotlivých výročních zprávách galerií.

Po ukončení diskuse vyzval předseda členy komise k prohlídce Horácké galerie v Novém Městě na Moravě.

PhDr. Řádková doporučila k vybudování centrálního depozitáře odkoupení areálu zrušené novoměstské mlékárny.

Mgr. A.Seifert informoval o variantních  záměrech využití zámeckého areálu v Herálci pro muzejní expozice.

 

Usnesení 009/04/2002/KultK

Kulturní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje vybudování centrálního depozitáře pro sbírkové fondy v rámci kraje Vysočina, který by splňoval všechna bezpečnostní a prostorová kritéria.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Krajská kulturní komise vzala na vědomí výroční zprávy krajských galerií o činnosti  za rok 2001 .

 

 

        

         Na závěr předseda Kulturní komise poděkoval všem přítomným za účast a sdělil termín dalšího zasedání, který byl stanoven na 20. června 2002 v 9:30 hodin  na Krajském úřadě v Jihlavě.

 

 

 

                                                                                          PhDr. Josef Chalupa  v.r.

                                                                                         předseda Kulturní komise  

                                                                                       

 

Záznam pořízen na jednání dne 31. května 2002

Zapsala : Radka Šimůnková dne 6. června 2002

 

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 6.6.2002 / 6.6.2002

Počet návštěv: 5427
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek