Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 6/2002

19. červen 2002
 

 
 

Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit  Rady kraje Vysočina č.6/2002

konaného dne 19. června 2002

 

 

 

Přítomno: 8 členů komise

 

 

 

Program:

1.      Zahájení jednání a schválení programu

2.      Kontrola usnesení z minulého jednání

3.      Příprava výjezdního zasedání

4.      Grantový program na podporu volnočasových aktivit

5.      Koncepce volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004

6.      Diskuse a různé

7.      Ukončení jednání

 

 

 

 

1.      Zahájení

Zasedání zahájil místopředseda komise Mgr. Roman Křivánek. Omluvil neúčast předsedy komise a vyzval nového člena komise, Mgr. Josefa Scháněla, aby se představil.

 

 

2.      Kontrola zápis z minulého zasedání

Mgr. Křivánek  přednesl návrh programu jednání, který byl přítomnými přijat. Místopředseda v několika větách shrnul zasedání komise č. 5/2002 a přistoupil ke kontrole usnesení a úkolů z minulého jednání. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

 

3.      Příprava výjezdního zasedání

Dle dohody a zápisu z minulého zasedání paní Suchardová měla za úkol domluvit toto zasedání. Paní Suchardová vysvětlila, že je problém  schůzku v Rakousku domluvit.

Místopředseda přislíbil, že se o domluvení schůzky pokusí společně s paní Suchardovou. Tato schůzka je předběžně stanovena na 25. září 2002.

 

 

4.      Koncepce volnočasových aktivit

K tomuto tématu pohovořil tajemník komise Bc. Jan Burda, který vysvětlil, že koncepce nebyla opět radou kraje schválena. Rada kraje doporučila koncepci pojmou více konkrétněji se zaměřením na soulad mezi Programem rozvoje kraje a SWOT analýzou. Tajemník komise předložil aktualizovanou verzi koncepce a vyzval členy aby se k této koncepci případně vyjádřili.

 

 

Usnesení 017/06/2002/VčaK

Komise volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina

bere na vědomí

aktualizovanou Koncepci rozvoje volnočasových aktivit a sportu v kraji Vysočina 2002 – 2004 a

doporučuje

radě kraje ke schválení.

 

 

5.      Grantové programy

K tomuto bodu pohovořil tajemník komise a místopředseda. Jednotlivé programy nevyčerpaly celou finanční částku určenou na grantový program Volný čas. Tajemník konstatoval, že bylo přijato 89 projektů do uzávěrky, která byla stanovena na 10. 6. 2002. Poté proběhlo otevírání obálek zde 48 projektů neprošlo pro nekvalitní formální rámec projektu. 41 projektů prošlo do II kola. Častá chyba žadatelů byl chybějící ověřený doklad o právní subjektivitě. Členové komise se dohodli, že do příštího kola vyhlašování grantových programu budou navrhovat  program „Volný čas“ opět. Bylo by dobré vyhlásit tento grant a upravit podmínky pro žadatele. Členové diskutovali, jakým způsobem bude prováděna kontrola plnění projektu. Zda budou řídící výbory požadovat od žadatele vyúčtování celkové nebo jen kontrola těch finančních prostředků které poskytnul kraj. Místopředseda vysvětlil, že bude záležet co bude ve smlouvě uvedeno.

Členové se dohodli, že budou na podzim doporučovat vyhlášení těchto grantových programů: 1. Volný čas

2. Vzdělávání vedoucích

Jako prioritu viděli členové komise podporovat rozvoj informačních technologií, ale byl by to finančně náročný program, a v této chvíli nejsou dostatečné finance.

 

Pan Tomáš Homa, host na jednání, pohovořil o činnosti agentury zajišťující vzdělávání vedoucích.  Největší zájem je o vzdělávání vedoucích táborů. V roce 2001 bylo přihlášeno 244 žadatelů a cena na jednu osobu se pohybuje cca 200 Kč.

Členové komise se shodli, že tento grantový program by měl být utvořen pro širší okruh zájemců. Bylo by dobré zmapovat jaká existují vzdělávací střediska.

Vyvstala otázka jakým směrem vést grantový program, zda na organizaci zajišťující vzdělávání nebo na žadatele o školení.

Tajemník komise vyzval všechny přítomné, aby k tomuto návrhu grantového programu posílali své připomínky a v srpnu by byl zpracován návrh.

 

 

 

6.      Diskuse

Členové diskutovali ještě o koncepci volnočasových aktivit. Domlouvalo se zasedání komise a členové dostali úkol, aby přes letní měsíce navštívili, dle svých možností, dětské tábory, a poté komisi seznámili se závěrem. Komise se dohodla, že další zasedání se bude konat v Havlíčkově Brodě na zimním stadionu Kotlina a to 17. července v 9:00 hodin v tomto stadionu se bude konat mezinárodní škola ledního hokeje. Členové se dohodli, že by bylo dobré pozvat členy sportovní komise.

Členové se shodli, že by bylo dobré, aby každý člen komise měl průkazku. Tato průkazka by měla obsahovat jméno, komise a usnesení, kterým byl člen jmenován.

 

 

Úkol: sekretariát hejtmana zajistí vytvoření průkazek

 

 

 

7.      Závěr

Místopředseda poděkoval všem přítomným za účast a shrnul jednotlivé úkoly vyplívající z tohoto jednání.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Roman Křivánek

                                                                       místopředseda komise volnočasových aktivit

 

 

 

 

Záznam pořízen na jednání komise volnočasových aktivit dne  19. června 2002

Zapsala Šárka Polívková dne 25. června 2002

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání komise Volnočasových aktivit Rady kraje Vysočina č. 6/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.7.2002 / 11.7.2002

Počet návštěv: 3054
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek