Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje


 

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 6/2004

21. říjen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 6/2004

konaného dne 21. října 2004

 

Přítomni:

Komise pro vnější vztahy:

-         Ing. Alois Koukola, CSc.

-         PaedDr. Jaroslav Ptáček (předseda)

-         Jana Skálová

-         Milan Stránský

Hosté:

-         Ing. Tomáš Hermann (radní kraje Vysočina)

-         Ing. Jitka Svatošová

-         Ing. Ladislav Seidl

 

PaedDr. Jaroslav Ptáček přivítal přítomné a zahájil jednání. Přednesl návrh programu zasedání, který komise přijala. Krátce shrnul obsah minulého jednání komise. V úvodu pohovořil o činnosti a fungování komise za uplynulé volební období a poděkoval členům komise za práci pro kraj Vysočina.

T. Hermann rozdal členům v papírové podobě materiál týkající se partnerství kraje Vysočina v síti PRAXIS Network, kterou zpracoval L. Seidl a blíže upřesnil přítomným tuto problematiku:

Díky dvouletým vazbám se subjekty v regionu East of England, podpořeným služební cestou T. Hermanna a L. Seidla do Velké Británie ve dnech 22. až 24. září 2004, byla kraji Vysočina nabídnuta možnost stát se partnerem sítě regionů PRAXIS, iniciované hrabstvím Essex. Nabídka vzešla z jednání s Lynn Ballard, manažerkou pro mezinárodní rozvoj z úřadu Essexského hrabství (dnes samostatné Agentury pro obnovu a rozvoj hrabství Essex (EXDRA)).

PRAXIS network je síť regionálních a místních správ ze zemí Evropské Unie. Členové sítě jsou jak ze zemí EU, včetně nově přistoupivších (Belgie, Finsko, Německo, Maďarsko, Nizozemí, Polsko, Švédsko a Spojené království), tak i z kandidátských zemí (Rumunsko).

Dále v této souvislosti pohovořil o pracovních skupinách a zakládacích principech sítě PRAXIS.

Zapojení kraje Vysočina do této sítě bude znamenat být blíže možnostem účasti v nejrůznějších evropských projektech. Další výhodou je možnost snadného oslovení partnerů sítě v případě vlastního projektu, pro který hledáme zahraniční partnery.

Členství v síti je bezplatné, jedinou povinností nového člena je souhlasit se základními principy a podepsat formulář o členství v síti PRAXIS.

Diskuse:

-         vzájemné hodnocení činnosti komise a účast na jednáních za uplynulé volební období;

-         partnerství kraje Vysočina v síti PRAXIS Network;

-         obecný význam komisí a zkušenosti získané z praxe;

-         důležitý význam komisí a výborů;

-         komise jako nástroj komunikace mezi úřadem a okolím;

-         nutnost zpětné vazby;

T. Hermann doporučil pracovat s výstupy komisí a naopak zadávání složitých úkolů jednotlivým komisím, které jsou sestaveny z odborníků.

 

Závěrečné stanovisko

Komise pro vnější vztahy

doporučuje

schválit  přistoupení kraje Vysočina mezi partnery mezinárodní sítě regionů PRAXIS.

 

Předseda v závěru jednání poděkoval přítomným členům a hostům komise za účast a ukončil závěrečné jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina.

 

 

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 21. října 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 29. října 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.11.2004 / 3.11.2004

Počet návštěv: 5624
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek