Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje


 

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 5/2004

10. červen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 5/2004

konaného dne 10. června 2004

 

Přítomni:

Komise pro vnější vztahy:

-         Ing. Alois Koukola, CSc.

-         PaedDr. Jaroslav Ptáček (předseda)

-         Jana Skálová

-         Radka Burketová (tajemnice)

Hosté:

-         Ing. Tomáš Hermann (radní kraje Vysočina)

-         Ing. Jan Murárik (vedoucí oddělení pro řešení mimořádných situací odboru sekretariátu hejtmana KrÚ)

 

Navržený program jednání:

1.       Úvod

2.       Aktuální informace

-         akce "O novinářskou kachnu a politickou židli";

-         cvičení Horizont 2004;

-         připravované akce;

3.       Diskuse a různé;

4.       Závěr.

 

 

1.       Úvod

PaedDr. Jaroslav Ptáček přivítal přítomné a zahájil jednání. Přednesl návrh programu zasedání, který komise přijala. Krátce shrnul obsah minulého jednání komise. V úvodu pohovořil o činnosti a fungování komise, o účasti členů na jednáních komise.

 

2.       Aktuální informace

-         akce "O novinářskou kachnu a politickou židli"

R. Burketová informovala o průběhu sportovního utkání petanque, dne 6. 6. 2004, mezi politiky a novináři na Dalešické přehradě a o založení kroniky k této akci. Cílem bylo neformální a přátelské setkání s novináři na neutrální půdě.

-         cvičení Horizont 2004

K tomuto bodu byl přizván J. Murárik, který zaštiťuje cvičení Horizont 2004. Ten pohovořil o zpracování havarijních plánů, z nichž příprava jednoho, na základě zákona je v kompetenci kraje Vysočina. Zmínil se o zákonné normě, která ukládá procvičení tohoto plánu. Cvičení proběhne dne 23. 6. 2004 pod záštitou hejtmana kraje Vysočina. Bude simulována havárie III. stupně jejímž zdrojem bude Jaderná elektrárna Dukovany. Následně bude svolán krizový štáb a zapojí se i integrovaný záchranný systém. Hlavní části cvičení se zúčastní především obce Lukov, Rouchovany a Opatov. Zakončení se uskuteční v obci Hrotovice celkovým zhodnocením cvičení a tiskovou konferencí.

Spolu s tajemnicí dále informovali o rozsáhlé přípravě a mediální kampani. Zmínili se o pozvaných hostech nejen z Čech, ale i Německa a Maďarska. Akce je připravována od roku 2003. Do měsíce od ukončení bude zpracováno vyhodnocení, které bude mediálně zveřejněno. Finanční zabezpečení je zahrnuto v rozpočtu kraje Vysočina.

-         připravované akce

25 – 16. 7. 2004 Krásná země – projekt České centrály cestovního ruchu – CzechTourism, který vede 8 kraji. Kraj Vysočina připravuje doprovodný program (soutěže, výstavy).

28. 6. 2004 Setkání Rady kraje Vysočina s poslanci a senátory.

1. – 21. 8. 2004 Koncert P. Dvorského (6. ročník) V této souvislosti bude uveřejněna, v Krajských novinách, anketa o vizáž (zastřešení) podia při festivalu. Tajemnice komise slíbila předložit členům komise návrhy agentury ARS koncert s. r. o a požádala komisi o stanovisko ke třem návrhům, které budou k dispozici na dalším jednání komise.

11. – 12. 6. 2004 14. ročník Mezinárodního festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově.

A. Koukola informoval o:

-         Hudebním festivalu ve Velké Bíteši, jehož cílem bylo propojit amatérskou a profesionální tvorbu. Zhodnotil jej jako velmi zdařilý;

-         založení mikroregionu Velkomeziříčsko – Bítešsko, dne 15. března 2004 na 1. zasedání Valné hromady ve Velkém Meziříčí;

-         akci 4 klíče od Velkomeziříčské brány a o navázání družebních vztahů s německým mikroregionem (duben 2004).

 

3.       Diskuse a různé

T. Hermann stručně informoval o:

-         zkulturnění vestibulu KrÚ;

-         pokračujících jednání v souvislosti s označením významných turistických cílů na dálničních mostech;

-         připomínkování scénáře televizního pořadu Po stopách dne 10. 6. 2004 Redakční radou;

-         výběrovém řízení na zhotovitele označení budov KrÚ;

-         vlajkových stožárech před budovou A (KrÚ), o jejichž stavbě, vzhledem k současným problémům s podložím bude uvažováno v budoucnu;

-         problematice změny hranic krajů, která prozatím nesplnila očekávané představy;

-         zasedání Výboru regionů v Bruselu, které se koná v 1. polovině června 2004, s podporou krajů a jejich propagačních materiálů;

-         nových grantových programech (5 – 6), které jsou připravovány na další zasedání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 29. června 2004;

-         nové, aktualizované edici map Fondu Vysočiny, vzhledem ke změně hranic krajů;

-         investičních akcích;

-         navýšení finančních prostředků do Fondu Vysočiny;

-         nových propagačních materiálech (př. spona do kravaty). V této souvislosti tajemnice upozornila na budoucí záměr kraje tyto propagační materiály prodávat.

Diskuse:

-         celková činnost komise a účasti na jednáních;

-         propagace logotypu a znaku kraje Vysočina, kterou přítomní podpořili a vyslovili se také pro podporu patriotismu kraje Vysočina.

 

4.       Závěr

Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 6/2004 byl předběžně stanoven na září 2004, s ohledem na zpětnou vazbu členů komise na dopis, který je přílohou zápisu. Datum, místo i čas bude upřesněn na pozvánce.

 

 

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 10. 6. 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 11. 6. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 25.6.2004 / 25.6.2004

Počet návštěv: 5186
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek