Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje


 

Zápis ze zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 3/2004

25. březen 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 3/2004

konaného dne 25. března 2004

 

 

Přítomni:

Členové komise:

-         Jan Bokšay

-         Ing. Alois Koukola, CSc.

-         PaedDr. Jaroslav Ptáček (předseda komise)

-         Jana Skálová

Hosté

-         Ing. Tomáš Hermann

-         Ing. Ladislav Seidl

 

 

Program jednání:

1.       Úvod;

2.       Družební vztahy jednotlivých měst v rámci kraje Vysočina;

3.       Koncepce rozvoje zahraničních vztahů kraje Vysočina

                  (Ing. Ladislav  Seidl);

4.       Krajské noviny – přínos, výhled;

5.       Diskuse a různé;

6.       Závěr.y

 

 

1.       Úvod

Předseda komise přivítal přítomné a zahájil jednání. V úvodu shrnul závěry z minulého jednání a přednesl návrh programu, ten byl bez připomínek schválen.

2.       Družební vztahy jednotlivých měst v rámci kraje Vysočina

J. Ptáček předložil k tomuto bodu zpracovaný podkladový materiál „Přehled družebních/partnerských a přátelských vztahů měst kraje Vysočina“, se zaměřením na město Žďár nad Sázavou.

L. Seidl informoval o databázi partnerských měst, která je zveřejněna a průběžně aktualizována na www stránkách kraje.

V této souvislosti pohovořil A. Koukola o své návštěvě v Itálii a o záměru pořádat konferenci partnerských měst v roce 2005.

T. Hermann informoval o existenci dotací v souvislosti s partnerskými městy a podpořil účast v různých zahraničních delegacích.

3.       Koncepce rozvoje zahraničních vztahů kraje Vysočina

L. Seidl pohovořil o vývoji „Koncepce rozvoje zahraničních vztahů kraje Vysočina“ a o zapracování připomínek z jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 2/2004 do této koncepce.

T. Hermann informoval o Regionální konferenci, která se uskutečnila dne 3. března 2004 v Dolním Rakousku. Kraj Vysočina zastoupila tří členná skupina (T. Hermann, L. Seidl, R. Běhanová).

4.       Krajské noviny – přínos, výhled

T. Hermann informoval o novém čísle měsíčníku Kraj Vysočina, o nově zvolené distribuční firmě. Pohovořil o první tématické příloze „Hospodaření populárně“ a předložil pracovní verze této přílohy, jejímž cílem je seznámit veřejnost s rozpočtem kraje a s jednoduchými přepočty z aktuálních oblastí.

5.       Diskuse a různé

L. Seidl informoval o:

-         schválení Pracovního programu, součásti dohody o spolupráci mezi krajem Vysočina a zemí Dolním Rakouskem. Pracovní program je společný pro čtyři kraje (Jihočeský, Jihomoravský, Vysočina, Dolní Rakousko) a jeho součástí jsou seznamy koordinátorů;

-         návštěvě zástupců francouzského regionu Champagne ardenne v kraji Vysočina, která se uskuteční dne 29. 3. – 1. 4. 2004

T. Hermann:

-         představil nově vzniklé mapy k Fondu Vysočina, které orientačně znázorňují v členění na okresy kraje Vysočina, množství žádostí o finanční podporu, objem poskytnutých finančních prostředků v několika rovinách, množství grantových programů. Pohovořil o dokončování „Závěrečné zprávy o hospodaření Fondu Vysočiny“ a elektronických databází, které závěrečnou zprávu doplňují. Informoval o možném vzniku obdobných map v členění na obce II. a III. stupně. Tyto mapy by mohly být v budoucnu zveřejněny na www stránkách kraje;

-         zmínil se o vyhlášení soutěže „Zlatý středník 2003“ (nominován Zpravodaj kraje Vysočina), jehož vyhlášení proběhne dne 6. 4. 2004 v Praze;

-         v souvislosti s prezentací kraje Vysočina na dálničních mostech informoval o vývoji jednání s pražskou agenturou a vhodnosti začínat s projektem od méně náročnějších variant a teprve poté přecházet k náročnějším.

6.       Závěr

J. Ptáček poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání komise. Další zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 4/2004 se bude konat dne 29. 4. 2004 v 11:00 hodin v Třebíči. Program, místo a možnosti dopravy budou upřesněny na pozvánce.

 

 

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 25. 3. 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 26. 3. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 31.3.2004 / 31.3.2004

Počet návštěv: 5258
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek