Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Podklady pro jednání rady > 2011


 

Podklady pro jednání rady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2005 vyhlášené RVKPP č. 2/2004

 

 
 

Zápis ze zasedání Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2005 vyhlášené RVKPP č. 2/2004

 

 

Místo konání:           zasedací místnost Krajského úřadu kraje Vysočina A – 2.21‚ Žižkova 57, Jihlava

Datum:                       8. 10. 2004

Přítomni:                    I. Matoušková, A. Beranová, P. Horký, J. Burda, P. Maslák

Omluveni:                  A. Řehořová

Program:

Zahájení

Hodnocení došlých žádostí o dotace na programy protidrogové politiky

Různé

Závěr

 

Zahájení

Předseda komise přivítal všechny přítomné členy a vyzval je, aby se vyjádřili k jednotlivým projektům. Dále členy informoval o průběhu schvalování GP Protidrogová prevence a léčba 2004-2005 zastupitelstvem kraje.

 

Hodnocení došlých žádostí o dotace na programy protidrogové politiky

Hodnotitelé informovali komisi o projektu (zaměření projektu, silné a slabé stránky) a o kritériích dle metodického pokynu RVKPP (splněno, nesplněno). Ke každému projektu proběhla diskuse. V případě projektů, jejichž garanti či supervizoři nesplňovali kritéria dle metodického pokynu, bylo rozhodováno na základě osobní znalosti projektu a osoby garanta, supervizora.

 

Usnesení

002/02/2004

Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2005 vyhlášené RVKPP doporučuje sekretariátu RVKPP k podpoře tyto projekty:

Kontaktní centrum VIA  Pelhřimov (Fokus Vysočina)

Centrum prevence drogových závislostí a dalších sociálně-patologických jevů – Klub Zámek Třebíč (OCH Třebíč)

Doléčování, chráněné pracovní programy a rekvalifikace, chráněné bydlení (Circle of Life, o.s. Koněšín)

Kontaktní centrum U Větrníku Jihlava (OCH Jihlava)

Spektrum – kontaktní nízkoprahové centrum Žďár nad Sázavou (Kolpingovo dílo ČR)

Terapeutická komunita Sejřek (Kolpingovo dílo ČR)

Pomoc v problému s drogami a jinými soc.patologickými jevy Havl. Brod (Fokus Vysočina)

Centrum prevence – Klub Vrak Bar Jihlava (OCH Jihlava)

D-STOP (Centrum prevence) Bystřice n.P. (OCH – Žďár nad Sázavou)

Kontaktní centrum NOE - víceúčelové regionální zařízení pro problematiku drog Třebíč (OCH Třebíč)

Souhlasilo: 5 členů, proti: 0, zdrželo se: 0

 

Usnesení

003/02/2004

Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2005 vyhlášené RVKPP ukládá protidrogové koordinátorce, aby vstoupila v jednání s realizátory projektů, jejichž garant či supervizor nesplňuje stanovená kritéria, a s realizátorem projektu Pomoc v problému s drogami a jinými soc.patologickými jevy Havl. Brod (Fokus Vysočina), který vykazuje nejvíce slabých stránek.

Souhlasilo: 5 členů, proti: 0, zdrželo se: 0

 

Různé

Usnesení

004/02/2004

Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2005 vyhlášené RVKPP ukládá protidrogové koordinátorce, aby zajistila předání projektů sekretariátu RVKPP v termínu do 15. 10. 2004 a současně informovala radu kraje o výsledcích hodnocení programů.

Souhlasilo: 5 členů, proti: 0, zdrželo se: 0

 

Členové komise dále diskutovali o společném předkládání materiálů radě a zastupitelstvu kraje (monitoring SPJ, preventivní publikace aj.)  a nutnosti popularizace protidrogové politiky (publikování ve Zpravodaji, krajských novinách apod., seminář pro zastupitele). Protidrogová koordinátorka informovala členy komise o přípravě pracovní skupiny pro protidrogovou politiku rady kraje.

 

Závěr

Předseda komise poděkoval členům komise za spolupráci při hodnocení projektů.

 

 

Pavel Maslák v.r.

předseda komise

 

 

Zapsala: Alena Beranová

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2005 vyhlášené RVKPP č. 2/2004
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 2.11.2004 / 2.11.2004

Počet návštěv: 5803
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek