Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Podklady pro jednání rady > 2011


 

Podklady pro jednání rady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2004 vyhlášené RVKPP č. 2/2003

7. říjen 2003
 

 
 

ZÁPIS

ze zasedání Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2004 vyhlášené RVKPP

č. 2/2003

 

Místo konání:            zasedací místnost Krajského úřadu kraje Vysočina C – 2.26‚ Žižkova 57, Jihlava

Datum:                       7. 10. 2003

Přítomni:                    I. Matoušková, P. Policarová, A. Beranová, R. Křivánek, P. Horký, J. Burda

Omluveni:      J. Fischerová, P. Maslák

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Hodnocení došlých žádostí o dotace na programy protidrogové politiky
  3. Různé
  4. Závěr

 

1.      Zahájení

Předseda komise přivítal všechny přítomné členy a vyzval je, aby se vyjádřili k jednotlivým projektům.

 

2.      Hodnocení došlých žádostí o dotace na programy protidrogové politiky

Hodnotitelé informovali komisi o projektu (žadatel, cíle projektu, výše požadované dotace a celkových nákladů) a o kritériích dle metodického pokynu RVKPP (splněno, nesplněno). Ke každému projektu proběhla diskuse.

 

Usnesení

002/02/2003

Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2004 vyhlášené RVKPP doporučuje sekretariátu RVKPP k podpoře tyto projekty:

ü      Kontaktní centrum VIA (Fokus Vysočina)

ü      Centrum prevence drogových závislostí a dalších sociálně-patologických jevů – Klub Zámek Třebíč (OCH Třebíč)

ü      Doléčování, chráněné bydlení, chráněné pracovní programy a rekvalifikace (Circle of Life, o.s. Koněšín)

ü      Kontaktní centrum U Větrníku (OCH Jihlava)

ü      Spektrum – kontaktní nízkoprahové centrum (Kolpingovo dílo ČR)

ü      Terapeutická komunita Sejřek (Kolpingovo dílo ČR)

ü      Pomoc v problému s drogami a jinými soc.patologickými jevy (Fokus Vysočina)

ü      Centum prevence – Klub Vrak Bar (OCH Jihlava)

ü      D-STOP Bystřice n.P. (OCH – Žďár nad Sázavou)

ü      Kontaktní centrum drogových závislostí Třebíč (OCH Třebíč)

Souhlasilo: 6 členů, proti: 0, zdrželo se: 0

Usnesení

002/02/2003

Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2004 vyhlášené RVKPP nedoporučuje sekretariátu RVKPP k podpoře tyto projekty:

ü      Prevence užívání drog osobami těžce zdravotně postiženými, včetně odborné přípravy členů K center a ambulantních poraden (Circle of Life, o.s. Koněšín)

Odůvodnění:

ü      projekt není podložen depistáží, která by odůvodňovala jeho potřebnost

ü      v popisu projektu není jasně vymezená cílová skupina (odborníci/klienti se zrakovým postižením) a konkrétně popsány poskytované služby

Komise předkladateli doporučuje po zmapování a doložení potřebnosti a podrobnějším zpracování žádosti (popis služeb) projekt opakovaně předložit.

Souhlasilo: 6 členů, proti: 0, zdrželo se: 0

 

  1. Různé

Usnesení

002/02/2003

Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2004 vyhlášené RVKPP ukládá protidrogové koordinátorce, aby zajistila předání projektů sekretariátu RVKPP v termínu do 15. 10. 2003.

 

Členové komise dále diskutovali o vyhlášení grantového programu Fondu Vysočiny na podporu protidrogové prevence v roce 2004. Z priorit RVKPP i resortů jasně vyplývá, že budou ze státního rozpočtu podporovány projekty se zajištěnou finanční spoluúčastí místních a především krajských samospráv. Komise proto doporučuje opětovné vyhlášení grantového programu Protidrogová prevence.

 

  1. Závěr

Předseda komise poděkoval členům komise za spolupráci při hodnocení projektů.

 

 

Bc. Jan Burda

předseda komise

 

 

Zapsala: Alena Beranová

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky pro rok 2004 vyhlášené RVKPP č. 2/2003
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 13.10.2003 / 13.10.2003

Počet návštěv: 5790
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek