Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Podklady pro jednání rady > 2011


 

Podklady pro jednání rady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky č. 2/2002

7. říjen 2002
 

 
 

Zápis z jednání Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky č. 2/2002 konaného dne 7. 10. 2002

 

 

 

Místo konání: zasedací místnost Krajského úřadu A 2.21 ‚Žižkova 57, Jihlava

 

Datum: 7. 10. 2002

 

Přítomno:7 členů komise

 

Program:

 

1.      Zahájení

2.      Hodnocení došlých žádostí o dotace na programy protidrogové politiky

3.      Různé, závěr

 

 

1.      Zahájení

 

Místopředseda Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky, Pavel Maslák, přivítal všechny přítomné členy na Krajském úřadě v Jihlavě a přednesl program dnešního zasedání, který byl bez připomínek přijat. Zároveň omluvil předsedu Komise, Mgr. Křivánka, který je na pracovní cestě.

 

 

2.      Hodnocení došlých žádostí o dotace na programy protidrogové politiky

 

            Členové komise podrobně posuzovali a hodnotili předložené projekty organizací, které žádají o finanční dotaci na protidrogovou politiku v roce 2003. Komise konstatovala, že tyto  organizace splnili veškeré předpoklady a všech deset projektů schválila. Jedná se o tyto předkladatele:

 

1.

Název projektu: Klub Zámek Třebíč centrum prevence drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů

 

Předkladatel:  Charita Třebíč, L. Pokorného 15, Třebíč

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 2 007 921,-

 

Požadovaná výše dotace: 125 000 ,-            procentuálně vyjádřeno z CN: 6,23%

 

 

2.

Název projektu: Kruh života, Circle of life

 

Předkladatel:  Paní Trumpešová, Koněšín

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 3 861 920,-

 

Požadovaná výše dotace: 419 000 ,-            procentuálně vyjádřeno z CN: 10,8%

 

 

3.

Název projektu:  D-stop centrum prevence a klub volného času

 

Předkladatel:  Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, Žďár nad Sázavou

 

Celkové náklady (CN)  projektu:1 029 000,-

 

Požadovaná výše dotace: 250 000,-             procentuálně vyjádřeno z CN: 24,3 %

 

 

4.

Název projektu: Kontaktní centrum drogových závislostí Třebíč

 

Předkladatel:  Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15, Třebíč

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 1 922 405,-

 

Požadovaná výše dotace:583 000-                procentuálně vyjádřeno z CN: 30,33 %

 

 

5.

Název projektu: Kontaktní centrum, centrum u Větrníku

 

Předkladatel:  Oblastní charita Jihlava, Brněnská  28, Jihlava

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 2 391 558,-

 

Požadovaná výše dotace  503 390,-                    procentuálně vyjádřeno z CN: 22,81 %

 

 

6.

Název projektu: Centrum prevence – klub Vrak bar

 

Předkladatel:  Oblastní charita Jihlava, Brněnská  28, Jihlava

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 2 425 295,-

 

Požadovaná výše dotace: 426 050,-                    procentuálně vyjádřeno z CN: 17,57%

 

 

7. 

Název projektu: K Centrum – pomoc v problému s drogami a jiné sociálně patologické jevy

 

Předkladatel:  Fokus Vysočina, Rozkošská 2331, Havlíčkův Brod

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 1 448 677,-

 

Požadovaná výše dotace: 602 791 ,-            procentuálně vyjádřeno z CN: 41,6 %

 

 

8.

Název projektu: Kontaktní centrum VIA pro drogově závislé Pelhřimov

 

Předkladatel:  Fokus Vysočina, Rozkošská 2331, Havlíčkův Brod

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 1 262 612,-

 

Požadovaná výše dotace: 534 827,-                    procentuálně vyjádřeno z CN: 42, 35 %

 

 

9.

Název projektu: Spektrum – kontaktní nízkoprahové centrum

 

Předkladatel:  Kolpingovo dílo ČR, Nám. republiky 22, Žďár nad Sázavou

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 1 384 700,-

 

Požadovaná výše dotace: 632  00 ,-                    procentuálně vyjádřeno z CN: 47 %

 

 

10.

Název projektu: Terapeutická komunita Sejřek

 

Předkladatel:  Kolpingovo dílo ČR, Nám. republiky 22, Žďár nad Sázavou

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 4 545 000,-

 

Požadovaná výše dotace: 1 250 000 ,-            procentuálně vyjádřeno z CN: 28%

 

 

1.

Název projektu: Klub Zámek Třebíč centrum prevence drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů

 

Předkladatel:  Charita Třebíč, L. Pokorného 15, Třebíč

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 2 007 921,-

 

Požadovaná výše dotace: 125 000 ,-            procentuálně vyjádřeno z CN: 6,23%

 

 

2.

Název projektu: Kruh života, Circle of life

 

Předkladatel:  Paní Trumpešová, Koněšín

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 3 861 920,-

 

Požadovaná výše dotace: 419 000 ,-            procentuálně vyjádřeno z CN: 10,8%

 

 

3.

Název projektu:  D-stop centrum prevence a klub volného času

 

Předkladatel:  Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, Žďár nad Sázavou

 

Celkové náklady (CN)  projektu:1 029 000,-

 

Požadovaná výše dotace: 250 000,-             procentuálně vyjádřeno z CN: 24,3 %

 

 

4.

Název projektu: Kontaktní centrum drogových závislostí Třebíč

 

Předkladatel:  Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15, Třebíč

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 1 922 405,-

 

Požadovaná výše dotace:583 000-                procentuálně vyjádřeno z CN: 30,33 %

 

 

5.

Název projektu: Kontaktní centrum, centrum u Větrníku

 

Předkladatel:  Oblastní charita Jihlava, Brněnská  28, Jihlava

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 2 391 558,-

 

Požadovaná výše dotace  503 390,-                    procentuálně vyjádřeno z CN: 22,81 %

 

 

6.

Název projektu: Centrum prevence – klub Vrak bar

 

Předkladatel:  Oblastní charita Jihlava, Brněnská  28, Jihlava

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 2 425 295,-

 

Požadovaná výše dotace: 426 050,-                    procentuálně vyjádřeno z CN: 17,57%

 

 

7. 

Název projektu: K Centrum – pomoc v problému s drogami a jiné sociálně patologické jevy

 

Předkladatel:  Fokus Vysočina, Rozkošská 2331, Havlíčkův Brod

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 1 448 677,-

 

Požadovaná výše dotace: 602 791 ,-            procentuálně vyjádřeno z CN: 41,6 %

 

 

8.

Název projektu: Kontaktní centrum VIA pro drogově závislé Pelhřimov

 

Předkladatel:  Fokus Vysočina, Rozkošská 2331, Havlíčkův Brod

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 1 262 612,-

 

Požadovaná výše dotace: 534 827,-                    procentuálně vyjádřeno z CN: 42, 35 %

 

 

9.

Název projektu: Spektrum – kontaktní nízkoprahové centrum

 

Předkladatel:  Kolpingovo dílo ČR, Nám. republiky 22, Žďár nad Sázavou

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 1 384 700,-

 

Požadovaná výše dotace: 632  00 ,-                    procentuálně vyjádřeno z CN: 47 %

 

 

10.

Název projektu: Terapeutická komunita Sejřek

 

Předkladatel:  Kolpingovo dílo ČR, Nám. republiky 22, Žďár nad Sázavou

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 4 545 000,-

 

Požadovaná výše dotace: 1 250 000 ,-            procentuálně vyjádřeno z CN: 28%

 

 

Usnesení

004/02/2002/Kppp

Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky na rok 2003

doporučuje:

projednané žádosti o dotace ze státního rozpočtu k postupu prostřednictvím Mgr. Zuzany Pechové na sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky v termínu do 15. 10. 2002.

Souhlasilo: 7 členů komise, nesouhlasilo 0

 

 

3.      Různé, závěr

 

Usnesení

005/02/2002/Kppp

Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky na rok 2003

doporučuje:

koordinátorce Mgr. Zuzaně Pechové připravit návrh grantů a metodického pokynu pro posuzování projektů protidrogové politiky.

 

 

 

           Na závěr, místopředseda Kppp, Pavel Maslák poděkoval všem členům za účast a sdělil, že termín dalšího zasedání bude v lednu 2003 a bude včas upřesněn na pozvánce.

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Pavel Maslák

                                                                                          místopředseda Kppp

 

 

 

Záznam pořízen na jednání dne 7. 10. 2002

Zapsala Radka Šimůnková dne 7. 10. 2002

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky č. 2/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 8.10.2002 / 8.10.2002

Počet návštěv: 6321
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek