Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje > Podklady pro jednání rady > 2011


 

Podklady pro jednání rady

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky č. 1/2002

18. září 2002
 

 
 

Zápis z jednání Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky č. 1/2002 konaného dne 18. 9. 2002

 

 

 

Místo konání: zasedací místnost Krajského úřadu B–3.15, ‚Žižkova 57, Jihlava

 

Datum:18. 9. 2002

 

Přítomno:7 členů komise

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Volba předsedy komise

3.      Metodika hodnocení

4.      Diskuse

 

1.      Zahájení

Členové se navzájem představili. Na základě jmenování Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky vyhlášené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro rok 2003,  Rada kraje na svém zasedání č. 29/2002 vyslovila souhlasné stanovisko s doporučením komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky a přijala návrh usnesení.

Usnesení 502/29/2002/RK

Rada kraje

jmenuje

komisi pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky vyhlášené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro rok 2003 dle doplněné přílohy 1 materiálu RK-29-2002-13 a

ukládá

této komisi provést 1. kolo hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky vyhlášené Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro rok 2003.

odpovědnost: odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor školství, mládeže a sportu, sekretariát hejtmana

termín: 15. 10. 2002

Usnesení bylo přijato 9 hlasy.

 

 

2.      Volba předsedy komise

Členové komise se dohodli, že předsedou komise by měl být člen zastupitelstva kraje Vysočina. Členové jednohlasně zvolili Mgr. Romana Křivánka. Místopředsedou byl zvolen Pavel Maslák.

 

Usnesení

001/01/2002/Kppp

Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky na rok 2003

zvolila

Mgr. Romana Křivánka jako předsedu Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky na rok 2003.

Souhlasilo: 7 členů komise, nesouhlasilo 0

 

 

3.      Metodika hodnocení

A)Projekty podávané na MPSV ČR a MZ ČR

Vzhledem k tomu, že Mgr. Křivánek byl nepřítomen, jednání se ujal místopředseda Pavel Maslák. Před komisi byla pozvána paní Trumpešová, která předkládala projekt Kruh života, Circle of life – doléčování, chráněné bydlení, chránění pracovníci programy a rekvalifikace. Pohovořila o svém projektu a zodpověděla dotazy.

Vzhledem k tomu, že tento projekt je dlouhodobý a má vynikající výsledky, komise doporučuje projekt ke schválení.

 

Usnesení

002/01/2002/Kppp

Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky na rok 2003

doporučila

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR projekt  „Kruh života, Circle of life – doléčování, chráněné bydlení, chránění pracovníci programy a rekvalifikace“ podpořit.

Souhlasí 7 členů komise

 

Paní Dolejská přednesla projekty, které se týkají stejného žadatele ( oddělení pro závislé na drogách v pobočce Želiv PL HB), ale jsou to odlišné projekty. 1. Diagnostické sety k průkazu návykových látek, 2. zahradnictví, 3. Léčba závislých na jiných drogách než na alkoholu nebo včetně alkoholu ve věku 16-25 let. Tento projekt předkládá Psychiatrická léčebna v Havlíčkově Brodě. Vše potřebné je podrobně popsáno v Žádosti o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na programy protidrogové politiky MZ ČR.

 

Usnesení

003/01/2002/Kppp

Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky na rok 2003

doporučila

Ministerstvu zdravotnictví ČR projekty

1. Diagnostické sety k průkazu návykových látek

2. Zahradnictví.

3. Léčba závislých na jiných drogách než na alkoholu nebo včetně alkoholu ve věku 16-25 let.

podpořit.

Souhlasí 7 členů komise

 

 

B) Projekty podávané na Úřad vlády

Projektů bylo zasláno 10 viz níže.

Členové komise se shodli, že je potřeba projekty rozdělit mezi členy komise, vyhodnotit formální náležitosti a na dalším jednání komise k projektům zaujmout stanovisko.

 

 

1.

Název projektu: Klub Zámek Třebíč centrum prevence drogových závislostí a dalších sociálně patologických jevů

 

Překladatel:  Charita Třebíč, L. Pokorného 15, Třebíč

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 2 007 921,-

 

Požadovaná výše dotace: 125 000 ,-            procentuálně vyjádřeno z CN: 6,23%

 

 

2.

Název projektu: Kruh života, Circle of life

 

Překladatel:  Paní Trumpešová, Koněšín

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 3 861 920,-

 

Požadovaná výše dotace: 419 000 ,-            procentuálně vyjádřeno z CN: 10,8%

 

 

3.

Název projektu:  D-stop centrum prevence a klub volného času

 

Překladatel:  Oblastní charita Žďár nad Sázavou, Horní 22, Žďár nad Sázavou

 

Celkové náklady (CN)  projektu:1 029 000,-

 

Požadovaná výše dotace: 250 000,-             procentuálně vyjádřeno z CN: 24,3 %

 

 

4.

Název projektu: Kontaktní centrum drogových závislostí Třebíč

 

Překladatel:  Oblastní charita Třebíč, L. Pokorného 15, Třebíč

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 1 922 405,-

 

Požadovaná výše dotace:583 000-                procentuálně vyjádřeno z CN: 30,33 %

 

 

5.

Název projektu: Kontaktní centrum, centrum u Větrníku

 

Překladatel:  Oblastní charita Jihlava, Brněnská  28, Jihlava

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 2 391 558,-

 

Požadovaná výše dotace  503 390,-                    procentuálně vyjádřeno z CN: 22,81 %

 

 

6.

Název projektu: Centrum prevence – klub Vrak bar

 

Překladatel:  Oblastní charita Jihlava, Brněnská  28, Jihlava

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 2 425 295,-

 

Požadovaná výše dotace: 426 050,-                    procentuálně vyjádřeno z CN: 17,57%

 

 

7. 

Název projektu: K Centrum – pomoc v problému s drogami a jiné sociálně patologické jevy

 

Překladatel:  Fokus Vysočina, Rozkošská 2331, Havlíčkův Brod

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 1 448 677,-

 

Požadovaná výše dotace: 602 791 ,-            procentuálně vyjádřeno z CN: 41,6 %

 

 

8.

Název projektu: Kontaktní centrum VIA pro drogově závislé Pelhřimov

 

Překladatel:  Fokus Vysočina, Rozkošská 2331, Havlíčkův Brod

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 1 262 612,-

 

Požadovaná výše dotace: 534 827,-                    procentuálně vyjádřeno z CN: 42, 35 %

 

 

9.

Název projektu: Spektrum – kontaktní nízkoprahové centrum

 

Překladatel:  Kolpingovo dílo ČR, Nám. republiky 22, Žďár nad Sázavou

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 1 384 700,-

 

Požadovaná výše dotace: 632  00 ,-                    procentuálně vyjádřeno z CN: 47 %

 

 

10.

Název projektu: Terapeutická komunita Sejřek

 

Překladatel:  Kolpingovo dílo ČR, Nám. republiky 22, Žďár nad Sázavou

 

Celkové náklady (CN)  projektu: 4 545 000,-

 

Požadovaná výše dotace: 1 250 000 ,-            procentuálně vyjádřeno z CN: 28%

 

 

 

Členové komise projekty formálně vyhodnotí podle obdržené metodiky a na dalším zasedání komise, které bude 7. 10. 2002 zaujmou k těmto projektům stanoviska.

Termín dalšího jednání bude 7.10.2002 v 10.00 hod. v zasedací míst. B 3.15

 

 

 

                                                                                    Pavel Maslák

 

 

 

 

Zápis pořízen na jednání dne 18. 9. 2002

Zapsala Šárka Polívková dne 19. 9. 2002

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Komise pro hodnocení žádostí o dotace na programy protidrogové politiky č. 1/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 30.9.2002 / 30.9.2002

Počet návštěv: 6446
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek