Cesta: Titulní stránka > Vysočina bezpečný region > Orgány krizového řízení kraje > Bezpečnostní komise RK > 2004-2001


 

Bezpečnostní komise RK

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Zápis ze zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina č. 2/2005

9. červen 2005
 

 
 

ZÁPIS

ze zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina č. 2/2005

konané dne 9. června 2005

 

Přítomni

-         Ing. Marie Černá (předsedkyně)

-         Jirsa Zdeněk

-         Emilie Katolická

-         Mgr. Petr Kesl

-         Ing. Alois Koukola, CSc.

-         Hana Müllerová

-         PaedDr. Jaroslav Ptáček

-         Ing. Dagmar Zvěřinová

-         Ivana Mahelová (tajemnice)

 

Návrh programu:

1.       Zahájení;

2.       Destinační management jako způsob řízení cestovního ruchu v turistickém regionu;

3.       Diskuse a různé;

4.       Závěr.

 

1.       Zahájení

Jednání zahájila M. Černá, předsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina (dále jen Kcrvv), přítomné členy Kcrvv přivítal R. Fabeš, starosta města Telče.

M.Černá poté předložila návrh na doplnění programu jednání o další bod: „Aktualizace Opatření definovaných pro dílčí cíl 1.4. v Programu rozvoje kraje“.

Doplněný návrh programu byl přítomnými přijat.

 

2.       Destinační management jako způsob řízení cestovního ruchu v turistickém regionu

M. Černá uvedla problematiku a předala slovo I. Mahelové, která v úvodu objasnila některé pojmy. Postupné budování společnosti pro řízení cestovního ruchu v kraji Vysočina bylo diskutováno na společném jednání zástupců veřejné sféry a podnikatelských subjektů dne 3/6 2005. Přibližně 60 účastníků jednání se shodlo na tom, že při vytváření DM nebude kladen důraz na institucionalizaci managementu; veškeré aktivity budou v průběhu cca 1 roku postaveny na silných regionálních uskupeních, která pracují na bázi místního partnerství (Destinační kancelář Třebíč, Mikroregion Novoměstsko,…), teprve poté bude stanovena nejvhodnější forma právní subjektivity destinační společnosti a způsob jejího financování.  

V této souvislosti dále informovala o záměru Národní federace hotelů a restaurací ČR iniciovat v každém kraji vznik regionální sekce NFHR s cílem podpořit spolupráci soukromého a veřejného sektoru a zjednodušit postup certifikace ubytovacích zařízení. Informační schůzka na Vysočině se konala 8/6 2005 za účasti cca 20 ubytovatelů. Profesní sdružení ubytovatelů by mělo být pro kraj významným partnerem a zároveň základem pro budoucí management destinace.

H. Müllerová pohovořila o složitosti procesu budování DM a úskalích jeho neustálého vývoje, jako příklad uvedla situaci v Českém Krumlově.

D. Zvěřinová vyslovila myšlenku, že je potřeba v maximální míře využívat zkušenosti ze zahraničí.

I. Mahelová hovořila o turistických produktech, jejichž vytváření a efektivní uplatnění na trhu je jednou z hlavních činností DM. Zmínila se o tzv. Obchodním domě turistických produktů na webových stránkách CzechTourismu a o problematice garance služeb a jejich kvality.

P. Kesl konstatoval obecnou nedůvěru podnikatelů ve spolupráci. Klíčovými partnery budoucího DM by měly být rodinné podniky s tradicí a jasnou vizí do budoucna.

A. Koukola komentoval zkušenosti z kontaktů s italským partnerským městem a zmínil aktivity tzv. místních akčních skupin. Připomněl význam označení turistických cílů na dálnici.

I. Mahelová, jako reakci na připomínku A. Koukoly, upřesnila, že byla vypsána veřejná zakázka na realizaci 1. etapy značení turistických cílů, příjem nabídek končí 24/6 2005.   

Závěr diskuse: Na podzim 2005 bude iniciováno další setkání veřejnoprávních a podnikatelských subjektů (neformální charakter, opakovaná adresná pozvání, prezentace úspěšných aktivit, profesionální moderátor).

 

3.       PRK - Aktualizace Opatření definovaných pro dílčí cíl 1.4

I. Mahelová komentovala podkladový materiál, který přítomní obdrželi v tištěné podobě. Na základě diskuse byla upřesněna jednotlivá opatření, upravený materiál je rozesílán elektronicky jako příloha zápisu.

 

4.       Diskuse a různé

V diskusi vystoupili hosté:

Ing. Daniela Manďáková, výkonná ředitelka sdružení Česká inspirace přiblížila vznik, historii, aktivity, záměry a spolupracující partnery sdružení.

PhDr. Josef Schütz, ředitel agentury Avant Promotion, pohovořil o vzniku a budoucích záměrech festivalu Arts&film, jehož první ročník se konal v Telči, pod záštitou hejtmana kraje Vysočina, v době jednání Kcrvv.

 

5.       Závěr

Předsedkyně Kcrvv poděkovala přítomným za účast, pozvala je k prohlídce Vzdělávacího a konferenčního centra MŠMT ČR v Telči, k návštěvě odloučeného pracoviště MU Brno v Telči a ukončila jednání.

Termín, čas a místo zasedání Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina č. 3/2005 bude upřesněno na pozvánce.

 

Ing. Marie Černá v. r.

předsedkyně Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina

 

Záznam pořízen na jednání Kcrvv dne 9. 6. 2005.

Zapsala Kateřina Kubová dne 13. 6. 2005 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.7.2005 / 29.7.2005

Počet návštěv: 5524
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek