Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 3/2003

19. březen 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 3/2003 ze dne 19. března 2003

 

Přítomno:

-         Vladimír Dolejš – předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Zdeněk Dobrý – člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Jiří Vondráček - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Bohumil Kotlán - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Rostislav Rakšány - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Oldřich Rambousek - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

 

Program:

1.      Úvod, zahájení jednání, schválení programu, kontrola usnesení

2.      Seznámení s činností školy, finanční zabezpečení chodu školy;

3.      Seznámení s rozpočtem města, investiční výstavba, převedení působnosti z OkÚ;

4.      Čerpání rozpočtu kraje za I. – II. měsíc roku 2003;

5.      Sestavení plánu práce výboru na rok 2003;

6.      Prohlídka kotelny na biomasu;

7.      Prohlídka školy, školního statku – agroturistika;

8.      Závěr.

 

1.      Úvod, zahájení jednání, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, zahájil jednání, přivítal přítomné a přednesl návrh programu jednání.

Shrnul závěry únorového zasedání finančního výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

2.      Seznámení s činností školy, finanční zabezpečení chodu školy

Po úvodních slovech předal předseda výboru slovo řediteli školy, který seznámil členy výboru s činností školy, počty žáků, zaměřením školy, hospodařením školy, výhledem pro další roky. Část vystoupení byla věnována školnímu statku.

      Po diskusi a dotazech členů výboru byla kladně hodnocena činnost vedení školy.

 

3.      Seznámení s rozpočtem města, investiční výstavba, převedení působnosti z OkÚ

Po úvodních slovech předsedy výboru seznámili zástupci města s rozpočtem města, investiční výstavbou, údržbou zařízení města, bytovou výstavbou, údržbou komunikací a další.

Byly podány informace o převodu kompetencí na město. Zdůraznili nedostatečné finanční zabezpečení převodu činností z OkÚ na město.

Po diskusi členů výboru se zástupci města předseda finančního výboru poděkoval za přednesené informace, ocenil výsledky, kterých město docílilo a popřál další úspěchy.

 

4.      Čerpání rozpočtu za I. – II. měsíc roku 2003

Členové výboru byly seznámeni s čerpáním rozpočtu za I. – II. měsíc roku 2003. Bylo konstatováno, že příjmová i výdajová část rozpočtu nevykazuje zásadních nedostatků.

 

5.      Plán činnosti finančního výboru

Tomuto bodu byla věnována mimořádná pozornost. Předseda výboru předložil návrh plánu práce na rok 2003. Po podrobném projednání a dílčích úpravách byl tento plán schválen.

 

Usnesení

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

projednal a schválil

plán činnosti finančního výboru na rok 2003 a

pověřuje

Vladimíra Dolejše, předsedu výboru, předložením tohoto materiálu na nejbližším zasedání zastupitelstva kraje ke schválení.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

6.      Prohlídka kotelny na biomasu

Po odborném výkladu, který provázel prohlídku kotelny členové výboru toto zařízení ocenili.

 

7.      Prohlídka školního statku - agroturistika

V další části následovala prohlídka školního statku provázená odborným výkladem. Členové výboru byli informováni o snaze využívat statku, který je po rekonstrukci, k agroturistice.

 

 

Na závěr předseda poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání. Termín zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 4/2003 byl stanoven na středu 16. dubna 2003 v 9:00 hod. v budově krajského úřadu, Žižkova 57, Jihlava (pavilon A, zasedací místnost 2.21).

 

 

          Vladimír Dolejš v. r.

          předseda Finančního výboru

    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

Zápis pořízen na jednání dne 19. března 2003.

Zapsala Kateřina Nedvědová dne 20. března 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 7.4.2003 / 7.4.2003

Počet návštěv: 5076
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek