Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina č. 2/2003

19. únor 2003
 

 
 

Zápis ze zasedání

Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

č. 2/2003 ze dne 19. února 2003

 

 

Přítomno:

-         Vladimír Dolejš – předseda Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Zdeněk Dobrý – člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Vladimír Hink - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Bohumil Kotlán - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Jaroslav Kruntorád - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Oldřich Rambousek - člen Finančního výboru Zastupitelstva kraje Vysočina

-         Miloš Vystrčil – první náměstek hejtmana kraje Vysočina

-         Michal Šulc – tajemník finančního výboru

-         Vratislav Výborný – primátor města Jihlavy

-         Dagmar Kosová – vedoucí ekonomického odboru Magistrátu města Jihlavy

 

 

Program:

1.      Úvod, zahájení jednání, schválení programu, kontrola usnesení

2.      Seznámení s činností Magistrátu města Jihlavy

·        Rozpočet města

·        Převod činností z okresního úřadu a jeho finanční zabezpečení

3.      Čerpání rozpočtu kraje za leden 2003

4.      Zhodnocení finančních prostředků kraje

5.      Plán činnosti finančního výboru

6.      Diskuse, závěr

 

 

1.      Úvod, zahájení jednání, schválení programu, kontrola usnesení

Vladimír Dolejš, předseda finančního výboru, zahájil jednání, přivítal přítomné hosty a přednesl návrh programu jednání. Dále stručně zhodnotil zápis z předešlého zasedání výboru. K zápisu nebyly vzneseny připomínky.

 

 

2.      Seznámení s činností Magistrátu města Jihlavy

K tomuto bodu programu přišel pohovořit primátor města Jihlavy, který přítomné přivítal v prostorách magistrátu a krátce zhodnotil dosavadní spolupráci města Jihlavy a kraje Vysočina.

 

·        Rozpočet města

Dagmar Kosová krátce zhodnotila hospodaření města v roce 2002. Uvedla, že rozpočet města v roce 2002 byl ve výši 960 mil. Kč a hospodaření skončilo s kladným výsledkem hospodaření 100 mil. Kč. Přebytek hospodaření bude dle jejích slov použit k financování investiční činnosti města v dalších letech. Rozpočet na rok 2003 bude Jihlava schvalovat 1. dubna 2003. Dále přítomné seznámila s výčtem organizací jichž je město zřizovatelem, dluhovou službou města, zhodnocováním finančních prostředků.

Dagmar Kosová odpověděla členům výboru na otázky týkající se příspěvků města různým zájmovým organizacím, poplatků za odpady, vlastnictví akcií, vzájemných závazkových vztahů města a kraje.

 

·        Převod činností z okresního úřadu a jeho finanční zabezpečení

Vladimír Dolejš se otázal na delimitaci úředníků z bývalých okresních úřadů. Vladimír Hink uvedl, že magistrát k zabezpečení agend, které má vykonávat namísto zaniklých okresních úřadů převzal větší množství lidí než je nutné. Z tohoto důvodu dojde k rozvázání pracovního poměru s přibližně 60 zaměstnanci (z toho 41 do konce února 2003).

Účastníci dále diskutovali nad nutností spolupráce jednotlivých obcí (respektive krajů) mezi sebou a tím dosáhnout, že obce budou zabezpečovat pouze agendy, které jsou nezbytné.

Dagmar Kosová zodpověděla členům výboru jejich dotazy a předseda se s ní rozloučil.

 

 

Bohumil Kotlán se v diskusi dotázal na plánované investice města. Vladimír Hink uvedl, že za nejvýznamnější považuje podepsaní memoranda o integrované dopravě, dále přednesl výčet plánovaných aktivit v oblasti kultury a sportu.

Závěrem tohoto bodu programu členové výboru diskutovali nad spoluprácí městských a státních policií a nad zajištěním lékařské služby první pomoci.

 

Po projednání tohoto bodu programu následovala přestávka ve které byla přítomným představena historická část magistrátu.

 

3.      Čerpání rozpočtu kraje za leden 2003

Michal Šulc seznámil členy výboru s čerpáním rozpočtových výdajů v měsíci lednu 2003. Bylo konstatováno, že v tomto měsíci nedošlo k výraznějšímu čerpání rozpočtu.

 

Usnesení 003/02/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o čerpání rozpočtu kraje za leden 2003.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

4.      Zhodnocení finančních prostředků kraje

Michal Šulc přítomné seznámil se zhodnocováním finančních prostředků za první měsíc spolupráce s SI Asset Management, a. s. Zároveň také vysvětlil aktuální stav portfolia a jeho současnou výnosnost.

 

Usnesení 004/02/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

bere na vědomí

informaci o zhodnocování finančních prostředků za minulé období.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

5.      Plán činnosti finančního výboru

Vladimír Dolejš vybídl členy výboru k návrhům plánu činnosti finančního výboru. Zdeněk Dobrý navrhl, aby se uskutečnilo setkání s finančním výborem jiného kraje. Miloš Vystrčil nabídl členům výboru pomoc při domlouvání tohoto setkání.

Úkol: Zajistit návštěvu finančního výboru v jiném kraji.

Odpovědnost: Miloš Vystrčil

6.      Diskuse, závěr

Na dotaz předsedy Michal Šulc uvedl, že právě v těchto dnech probíhá audit na kraji.

 

Usnesení 005/02/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

požaduje

účast auditora na svém příštím zasedání dne 19. března 2003.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

Usnesení 006/02/2003/FV

Finanční výbor Zastupitelstva kraje Vysočina

požaduje

předložit přehledy kontrolních zpráv o kontrolách provedených v organizacích kraje.

Usnesení bylo přijato 6 hlasy.

 

 

Na závěr předseda stanovil termín dalšího zasedání finančního výboru na 19. března 2003 v 9:00 hod. (místo bude upřesněno). Poté poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

 

 

 

 

 

 

          Vladimír Dolejš v. r.

          předseda Finančního výboru

    Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

Zápis pořízen na jednání dne 19. února 2003.

Zapsala: Hana Doležalová dne 24. února 2003 (zápis pořízen na základě záznamu)

 

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 28.2.2003 / 28.2.2003

Počet návštěv: 4761
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek