Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2002

13. červen 2002
 

 
 

Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2002 konaného dne 13. června 2002

 

 

Přítomno:        8 členů komise – viz prezenční listina

                        Šálek Zdeněk, Ing. – tajemník komise

                        Tesařová Marie, Ing. – správa ŘSD Jihlava

 

Navržený program jednání:

 

1.       Zahájení

2.       Priority na silnicích I. třídy – Ing. Marie Tesařová – správa ŘSD Jihlava

3.       Elektrifikace tratě Brno – Jihlava

4.       Zpřesnění plánu činnosti dopravní komise na rok 2002

5.       Různé

6.       Závěr

 

 

1. Zahájení

 

Místopředseda dopravní komise Ing. Josef Novotný zahájil 6. zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina v roce 2002 a přivítal všechny přítomné členy a hosty, které představil. Přednesl program 6. zasedání dopravní komise v roce 2002. Tento program byl bez připomínek přijat. Ing. Novotný vznesl věcnou a formální připomínku týkající se zápisu č. 5/2002 z 15. května 2002. Opravený zápis bude rozeslán všem členům komise.

 

2. Priority na silnicích I. třídy

   

            Místopředseda komise předal slovo Ing. Tesařové, ředitelce správy ŘSD Jihlava, aby členy dopravní komise seznámila s bodem programu – Priority na silnicích I. třídy. Ing. Tesařová hovořila o plánu akcí v nejbližším období i dlouhodobějším výhledu. Seznámila členy dopravní komise se zásobníkem akcí do programu R2. Ing. Tesařová vycházela z požadavků, které nebyly uspokojeny v programu R1, který v současné době končí. Konkrétní výběr akcí, který bude spuštěn do přípravy, by měl být jasný koncem roku 2002. Zmínila rozestavěné stavby, jejich harmonogram. Zmínila havárii v Náměšti nad Oslavou, kterou řešili. Seznámila členy komise se zdroji, které jdou přes jmenovitý rozpočet SFDI a  se zdroji, které jdou mimo jmenovitý seznam. Jedná se o prostředky, které jsou určeny na opravu a údržbu. Zmínila silnici I/19, na kterou nárokují peníze. Silnice je stále v majetku kraje Vysočina, vzhledem k tomu, že zpozdil rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR a nezplnomocnil ho /promarněna lhůta/. Ing. Tesařová by uvítala, kdyby se vše v nejbližší době vyřešilo. Poděkovala krajskému úřadu za spolupráci při řešení určitých situací, které se vyskytly. Zmínila firmu „Cityplan“, která zpracovává tzv. „Bílou knihu“ pro Ministerstvo dopravy a spojů ČR a poprosila členy dopravní komise,  zda by měli náměty pro novou „Bílou knihu“. Ing. Tesařová zodpověděla dotaz Ing. Chloupka, týkající se řešení základní filozofické otázky hlavního dopravního systému v kraji Vysočina. Seznámila členy dopravní komise se strukturou ŘSD ČR a  sdělila členům současné sídlo Správy ŘSD Jihlava, kde budou do konce června.

 

 

3. Elektrifikace tratě Brno - Jihlava      

               

                Místopředseda poděkoval Ing. Tesařové za podnětné informace, které sdělila členům dopravní komise a přistoupil k dalšímu bodu programu. Ing. Novotný a Ing. Šálek vyjádřili svůj názor na Elektrifikaci tratě Brno – Jihlava.

 

 

USNESENÍ 014/06/2002/DK

Dopravní komise Rady kraje Vysočina

doporučuje

předkladateli doplnit a přepracovat materiál „Elektrifikace tratě Brno-Jihlava“ a předložit jej  k projednání na podzim v dopravní komisi.

Usnesení bylo přijato 8 hlasy.              

 

 

4. Zpřesnění plánu činnosti dopravní komise na rok 2002

 

         Tento bod programu nebyl projednán a je přesunut na další jednání dopravní komise.          

        

5. Různé

        

         Členové komise požadují od majetkového odboru doložit tabulku „přehledu čerpání jednotlivých staveb a druhů akcí v roce 2002.“ 

 

6. Závěr

 

              Na závěr poděkoval místopředseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina Ing. Josef Novotný všem přítomným členům. Termín dalšího zasedání komise bude včas stanoven a oznámen členům dopravní komise prostřednictvím e-mailu. 

 

  

Ing. Josef Novotný v. r.
místopředseda Dopravní komise Rady kraje Vysočina

     

Záznam pořízen na jednání dne 13. června 2002

Zapsala: Martina Havlová dne 17. června 2002 /zápis pořízen na základě záznamu/

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis ze zasedání Dopravní komise Rady kraje Vysočina č. 6/2002
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 3.7.2002 / 3.7.2002

Počet návštěv: 3956
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek