Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis ze zasedání č. 5/2004

 

 
 

Zápis ze zasedání
Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina

č. 5/2004 ze dne 25. srpna 2004

 

Přítomni:

10 členů Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina (dále jen RRLZ), 6 z jednání omluveno (viz. prezenční listina).

 

Program jednání:

 

1.      Zahájení

2.      Informace o grantových programech Úřadu práce (Jiří Hrdlička)

3.      Budování krajského rozvojového partnerství (Martin Černý)

4.      Týdny vzdělávání dospělých a podíl RRLZ (Jaroslav Bezchleba)

5.      Informace o GS kraje (Kamil Ubr),

6.      Různé

 

 

1.         Zahájení

 

Předsedkyně RRLZ Alena Štěrbová přivítala členy a zahájila 5. jednání rady. Poté představila program jednání a navrhla v něm změny.

 

 1. Projekt budování krajského rozvojového partnerství

 

Martin Černý představil výše uvedený bod formou elektronické prezentace. Podle něj bylo v začátku práce na tomto projektu důležité oslovit klíčové osoby a instituce v kraji. Z nich se poté začalo budovat krajské rozvojové partnerství. Partnery projektu v současné době jsou  ÚP Jihlava, Sdružení obcí Vysočiny, Klub Sluníčko, Krajská hospodářská komora, Krajská agrární komora, Škola obnovy venkova, Vysoká škola polytechnická Jihlava. Dva původní partneři - PC Jihlava a RRAV - od projektu v průběhu přípravy odstoupili. Martin Černý dále přiblížil časový plán činností vykonaných v přípravné fázi a představil řídící tým projektu. Členové rady měli možnost seznámit se detailně i s jednotlivými výstupy projektu. Tyto by měly do budoucna zajistit co nejefektivnější postupy v rámci krajských institucí a rovněž by měli vytvořit podmínky pro nastartování dalšího rozvoje a navýšení absorpční kapacity celého regionu. Martin Černý nezapomněl uvést, že připomínky k představovanému projektu je třeba uplatnit do 6. září 2004, tzn. předtím, než bude projekt projednán a schválen radou kraje.

Jaroslav Bezchleba v této souvislosti připomněl, že by bylo vhodné definovat roli RRLZ při budování krajských rozvojových partnerství.

Pozn. Součástí zápisu je rovněž prezentace Martina Černého v elektronické podobě.

 

Usnesení 003/08/2004/RRLZ

Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina doporučuje

realizovat projekt krajského rozvojového partnerství.

 

 1. Informace o grantových programech Úřadu práce

 

Jiří Hrdlička z ÚP v Jihlavě informoval členy o stávající situaci v oblasti  přípravy grantových schémat ÚP pro opatření 1.1 a 4.1 OP RLZ. Přiblížil rovněž oblasti aktivit, které budou v rámci těchto GS podporovány. Podle Jiřího Hrdličky bude nyní důležité především kontaktovat dostatečné množství potencionálních žadatelů, kteří začnou již dnes pracovat na projektech. Členové RRLZ se seznámili s dokumenty, jež se těchto GS týkají, již před zasedáním, dokumenty totiž obdrželi elektronickou poštou společně s pozvánkou na jednání.

 

Usnesení 004/08/2004/RRLZ

Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina doporučuje

Úřadu práce v Jihlavě vyhlásit grantová schémata 1.1 a 4.1. OP RLZ.

 

 1. Týdny vzdělávání dospělých a podíl RRLZ

 

Jaroslav Bezchleba z ABS Wyda představil aktivitu nazvanou Týdny vzdělávání dospělých (TVD). Jedná se o celosvětovou záležitost, která se od devadesátých let uskutečňuje nejen v 54 zemích celého světa, ale také v naší zemi a našem regionu. V této souvislosti uvedl, že problémem dalšího rozvoje TVD je v současné době hlavně minimální zájem ze strany státních a veřejných institucí podpořit tuto aktivitu. Jaroslav Bezchleba proto navrhuje, aby v rámci kraje Vysočina byla vytvořena koordinační skupina, která by měla za cíl nejen oslovovat potencionální donátory a získávat peníze, ale zároveň by sestavovala plán TDV na každý rok. Rovněž je podle něj velmi důležité, aby se na této aktivitě podílel ve větší míře nejen samotný kraj Vysočina, ale jeho prostřednictvím i RRLZ.

Následovala diskuse, která se zabývala hlavně způsobem, jakým by kraj Vysočina této aktivitě mohl být prospěšný a jakým způsobem by bylo nejlepší sehnat finanční prostředky na výše zmíněné aktivity. Jedním z možných řešení by bylo navrhnout přidělení financí prostřednictvím  krajského rozpočtu na rok 2005, který se právě připravuje. Alena Štěrbová a Kamil Ubr přislíbili, že budou o vyčlenění částky na TDV z krajského rozpočtu jednat s těmi, kteří rozpočet připravují za oblast školství. 

 

Usnesení 003/08/2004/RRLZ

Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina podporuje

motivaci občanů k dalšímu vzdělávání formou realizace Týdnů dalšího vzdělávání. Rada dále ukládá svému členu Jaroslavu Bezchlebovi připravit podklady pro zapracování nezbytných finančních prostředků do návrhu krajského rozpočtu na rok 2005. Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina rovněž doporučuje krajskému úřadu, odboru školství mládeže a sportu, zapracovat příslušnou položku do návrhu krajského rozpočtu na rok 2005.

 

Členové rady z nastalé diskuse vyvodili další závěr, který se týká hlavně celostátní roviny. Alena Štěrbová přislíbila, že usnesení bude jejími ústy předneseno i na zasedání Rady vlády pro rozvoj lidských zdrojů.

 

Usnesení 003/08/2004/RRLZ

Rada pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina doporučuje

Radě vlády pro rozvoj lidských zdrojů zabývat se systémovou podporou Týdnů vzdělávání dospělých na celostátní úrovni.

 

 1. Informace o grantových schématech kraje Vysočina

 

Grantové schéma pro opatření 3.3 OP RLZ

V současné době probíhá dopracování finální verze žádosti, každodenně je tak nutno řešit problémy, které jsou hlavně technického charakteru. Nadále existují problémy také ohledně  financování, což se týká především čerpání zálohy po vyhlášení GS.

Grantové schéma pro opatření 3.2 SROP

Jeho příprava byla z velké části ukončena a návrh GS již prošel schvalovacím procesem v zastupitelstvu. GS již bylo oficiálně předloženo formou žádosti o podporu. Pokud se nevyskytnou další problémy, lze očekávat, že začátkem listopadu bude připravena výzva k podávání konkrétních akcí a bude zahájeno čerpání z tohoto GS. Rovněž v tomto případě se v současné době vyskytl problém ohledně financování a čerpání záloh.

 

 1. Různé

 

Projekt Mobility RRLZ

Jaroslav Bezchleba informoval přítomné o situaci týkající se příprav projektu. V jeho rámci odcestují tři členové RRLZ kraje Vysočina do Velké Británie, aby se zde zúčastnili stáží u partnerských organizací. Zde budou mít možnost zjistit, jak takovéto instituce fungují v zahraničí a své zkušenosti pak využít pro další práci v RRLZ.

 

Zástupce NNO v RRLZ

Koordinační orgán NNO kraje Vysočina bude osloven, aby zajistil vyslání nového zástupce neziskových organizací do RRLZ. K výměně zástupců dojde v souvislosti s rekonstrukci rady, která je plánována poté, co proběhnou volby do krajského zastupitelstva.

 

 

Další zasedání Rady pro rozvoj lidských zdrojů kraje Vysočina se uskuteční ve středu 13. října od 10 hodin, v místnosti A 2.21, Krajský úřad, Žižkova 57, Jihlava.

 

Zapsal: Zdeněk Navrátil (navratil.z@kr-vysocina.cz), dne 25.srpna 2004

Zápis ověřila: Alena Štěrbová, předsedkyně RRLZ

 

 

 
 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 19.11.2004 / 13.9.2006
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 17233
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek