Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 
 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2003

Konaného dne 29. července 2003.
 

 
 

Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2003, konaného dne 29. července 2003 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Přítomni:

-          F. Dohnal, M. Černá, P. Pospíchal, T. Hermann, I. Rohovský, V. Kodet, A. Štěrbová

-          D. Vichr, M. Černý (oba odbor regionálního rozvoje), E. Janoušková (útvar interního auditu)

Zasedání Rady Fondu Vysočiny zahájil F. Dohnal a přednesl návrh programu jednání.                          

Rada Fondu Vysočiny přijala navržený program jednání.

 

Navržený program jednání:

 

1.       Dílčí zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003 (Tomáš Hermann)

2.       Informace o probíhajícím auditu Fondu Vysočiny (Eva Janoušková)

3.       Vyhodnocení připomínek k systému Fondu Vysočiny - revize dokumentů FV (Tomáš Hermann)

 

1.      Dílčí zpráva o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003

T. Hermann předložil Radě Fondu Vysočiny dílčí zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003. Rada Fondu Vysočiny podrobně projednala předloženou dílčí zprávu, obsahující přehled o čerpání prostředků a správě FV v roce 2003, hodnocení grantových programů, monitoring projektů a propagaci FV. Po rozsáhlé diskusi Rada Fondu Vysočiny přijala upravený návrh usnesení.

V průběhu projednávání tohoto bodu odešla M. Černá a A. Štěrbová.

Usnesení 004/02/2003/RF

Rada Fondu

bere na vědomí

dílčí zprávu o čerpání prostředků Fondu Vysočiny v roce 2003 dle materiálu RF-02-2003-01.

odpovědnost: ORR, T. Hermann

termín: 23. 9. 2003

Usnesení bylo přijato 5 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

 

2.      Informace o probíhajícím auditu Fondu Vysočiny

K projednávání tohoto bodu programu se vrátila M. Černá a A. Štěrbová.

E. Janoušková stručně shrnula probíhající audit Fondu Vysočiny. Upozornila na některé nálezy, které byly auditem odhaleny. Zároveň uvedla, že doporučení byla již částečně nebo úplně realizována. Závěrečná zpráva o výsledcích auditu bude předložena Radě Fondu na jejím příštím zasedání na podzim t.r.

Usnesení 005/02/2003/RF

Rada Fondu

bere na vědomí

předloženou informaci o probíhajícím auditu Fondu Vysočiny dle materiálu RF-02-2003-02.

odpovědnost: útvar interního auditu

termín: září 2003

Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

 

3.      Vyhodnocení připomínek k systému Fondu Vysočiny - revize dokumentů FV

T. Hermann krátce shrnul revizi dokumentů. Rada Fondu Vysočiny nevznesla k předloženým dokumentům připomínky. Po proběhlé diskusi k úpravě výše povinného podílu příjemce podpory z Fondu Vysočiny se Rada Fondu Vysočiny shodla na následujícím závěru:

-          prioritou zůstává, aby nemuselo docházet ke krácení výše podpory;

-          při nutnosti krácení výše podpory a důvodné neschopnosti žadatele dofinancovat krácenou částku ze svých či dodatečných zdrojů se navrhuje postupovat dle varianty b) materiálu RF-02-2003-03.

Jednání opustila A. Štěrbová.

Usnesení 006/02/2003/RF

Rada Fondu

schvaluje

upravená znění dokumentů týkajících se Fondu Vysočiny: Výzvy k předkládání projektů, Žádosti o podporu, Podkladů pro hodnocení projektů, rámcové Smlouvy o poskytnutí podpory, Závěrečné zprávy a vyúčtování podpory, Záznamu o monitoringu projektu a Metodické příručky pro garanty GP dle materiálů RF-02-2003-03, př. 1 až př. 7;

souhlasí

se změnou metodiky týkající se krácení podpory – systémové úpravy výše povinného podílu příjemce podpory z Fondu Vysočiny dle materiálu RF-02-2003-03;

odpovědnost: T.Hermann, ORR, oddělení právní a správní, webmaster, garanti GP

termín: 29. 7. 2003

Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdrželi se 0.

 

 

F. Dohnal ukončil zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2003.

 

 

 

 

 

 

František DOHNAL

hejtman kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Záznam pořízen na zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2003 dne 29. července 2003.

Zapsala: H. Doležalová, dne 30. července 2003 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Zápis ze zasedání Rady Fondu Vysočiny č. 2/2003
 

Zodpovídá: Mgr. Dušan Vichr
Vytvořeno / změněno: 31.7.2003 / 31.7.2003

Počet návštěv: 15682
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek