Cesta: Titulní stránka > Servis pro samosprávu > Rada kraje


 

Zápis za zasedání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 1/2004

8. leden 2004
 

 
 

Zápis ze zasedání

Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 1/2004

konaného dne 8. 1. 2004

 

Přítomni:

Členové komise:

-         Ing. Alois Koukola, CSc.

-         Marková Zdeňka

-         PaedDr. Jaroslav Ptáček (předseda komise)

Hosté:

-         Ing. Tomáš Hermann

 

Program jednání:

1.       Úvod;

2.       Aktuální informace

-         hranice krajů – návrh zákona k jednání vlády ČR;

-         účast kraje na veletrhu Regiontour 8. - 11. 1. 2004;

-         informace ke krajským novinám;

3.       "Rozpočet populárně" – představení rozpočtu kraje 2004 veřejnosti;

4.       Zahraniční vztahy kraje (představení Ing. Seidla, základní koncepce, náměty);

5.       Diskuse a různé

-         výroční ceny kraje - uzavření tématu;

-         jednání s agenturou News Outdoor (prezentace kraje na mostech);

-         spolupráce s Českým rozhlasem;

-         propagační aktivity kraje na rok 2004;

6.       Závěr.

 

1.       Úvod

Předseda uvítal členy komise, popřál všem přítomným pracovní úspěchy v roce 2004 a zahájil jednání. Dle počtu přítomných konstatoval, že komise není usnášeníschopná. K zápisu z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky. Přednesl body programu, bod č. 3 byl přesunut na další jednání, vzhledem k účasti L. Seidla na Regintour v Brně. K tomuto bodu byly vyžádány stručné podkladové materiály pro další jednání. Další jednání probíhalo formou diskuse.

 

2.       Aktuální informace

T. Hermann:

-         hranice krajů – návrh zákona k jednání vlády ČR

Informoval o kritice ze stran krajů směrem k tomuto návrhu. Z kraje Vysočina by to mělo být postoupeno 25 obcí Jihomoravskému kraji. Na prosincových jednání se zástupci obcí II. a III. stupně a Rady kraje Vysočina byla dohodnuto, v souvislosti s tímto návrhem zákona, vydání diplomatických usnesení. Dále bylo požádáno vyjádření různých regionálních spolků k této problematice. Byl proveden výtah souhrnu dotací a výpis z Fondu Vysočiny. Ministerstvo vnitra by uvítalo vzájemnou dohodu krajů.

Seznámil přítomné s dalším postupem v této souvislosti. Dnešním dnem bylo odesláno stanovisko k tomuto zákonu a negativní stanovisko k návrhu zákona o územním členění státu. Dne 9. 1. 2004 se T. Hermann a M. Vytrčil zúčastní připomínkového řízení k těmto návrhům, dne 14. 1. 2004 proběhne další jednání se zástupci obcí II. a III. třídy s Radou kraje Vysočina. Následně na téma hranic krajů proběhne jednání s Jihomoravským krajem.

Předseda se omluvil z dalšího jednání a předal řízení komise A. Koukolovi.

-         účast kraje na veletrhu Regiontour 8. - 11. 1. 2004

T. Hermann předložil fotografii stánku kraje Vysočina, který slouží k prezentaci kraje na Regiontour v Brně.

-         informace ke krajským novinám

T. Hermann informoval o právoplatném rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který zamítl odvolání Parolaart s. r. o. V současné době došlo ke změně smlouvy se Strategic Consulting s. r. o. – vzhledem k celkové komplikaci a zpoždění bude místo 15 čísel vydáno 12. Ze strany Strategic Consulting s. r. o. došlo i k jistým personálním změnám. Vydání prvního čísla Krajských novin je plánováno na únor 2004.

 

3.       "Rozpočet populárně" - představení rozpočtu kraje 2004 veřejnosti

T. Hermann předložil přítomným náměty na představení rozpočtu kraje 2004 veřejnosti. Jako vzorový formát byl předběžně vybrán vzor Města Třebíče. Přítomní toto stanovisko podpořili spolu s návrhem představení rozpočtu jako přílohu novin, za předpokladu zvážení finančních prostředků na tuto investici.

4.       Zahraniční vztahy kraje (představení Ing. Seidla, základní koncepce, náměty)

Tento bod byl přesunut na další jednání komise.

5.       Diskuse a různé

T. Hermann:

-         výroční ceny kraje – uzavření tématu

Na základě minulých jednání s oddělením vnějších vztahů a Radou kraje Vysočina bylo od udílení výročních cen kraje v tomto volebním období upuštěno. K tomuto rozhodnutí přispěly i praktické problémy s tímto spojené (př.: nominace, vyhlášení, zabezpečení charakteru, finanční prostředky apod.).

-         jednání s agenturou News Outdoor (prezentace kraje na mostech)

Informoval o jednání se zástupci této agentury, kterým byla předána koncepce kraje. Zpětná vazba byla doručena dne 31. 12. 2003. Agentura poskytne 2 plochy zdarma, ostatní ceny budou z části komerční a z části režijní. Toto stanovisko bylo předáno na OSH k finančnímu zvážení.

A. Koukola se přiklonil k „etapizaci“ celého projektu – prvotní označení hraničních mostů.

 

-         spolupráce s Českým rozhlasem

Předložil návrh varianty označení, předpokládaný termín pro realizaci je jaro 2004.

-         propagační aktivity kraje na rok 2004;

Tyto aktivity naváží na minulé roky. Prezentace proběhne formou veletrhů, obchodních misí, cizojazyčných propagačních materiálů (př: oblast cestovního a turistického ruchu apod.). Dále formou značení na dálnicích a silnicích I. třídy. Proběhne jak dotisk, tak i tisk nových propagačních materiálů (př.: Vysočina na kole, Katalog stezek dědictví, Zámky na Vysočině, Informační mapy apod.).

Z. Marková podpořila dotisk osvědčených materiálů, které byly úspěšné v minulých letech.

 

Diskuse:

A. Koukola pohovořil o účasti na semináři o družbě 5. a 6. 12. 2003 a možnosti oboustranného navázání mezinárodní spolupráce.

T. Hermann informoval o nových odznacích, které kraj vydal. Pohovořil o propagaci některých měst formou koláží s fotografiemi (předložil několik ukázkových materiálů př.: Města Telče, Města Lipnice nad Sázavou). Návrh využití tohoto vzoru krajem Vysočina pro svou prezentaci podpořili všichni přítomní.

A. Koukola vyzval ty, kteří se nebudou účastnit zasedání komise pro vnější vztahy, aby se omluvily s dostatečným předstihem.

 

6.       Závěr

A. Koukola poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání komise. Další jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina č. 2/2004 se bude konat dne 19. 2. 2004 ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti A 2.21.

 

 

 

PaedDr. Jaroslav Ptáček v.r.

předseda Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina

 

 

Záznam pořízen na jednání Komise pro vnější vztahy Rady kraje Vysočina dne 8. 1. 2004.

Zapsala Kateřina Kubová dne 8. 1. 2004 (zápis pořízen na základě záznamu).

 
 
Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 26.1.2004 / 26.1.2004

Počet návštěv: 5422
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek 8.00–13.00
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek