Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z jednání expertní skupiny

Zkrácený zápis z jednání expertní skupiny informatiků ze dne 20. června 2001 na Ministerstvu vnitra.
 

 
 

Zkrácený zápis

z jednání expertní skupiny informatiků

ze dne 20. června 2001 na Ministerstvu vnitra

 

Přitomni: dle prezenční listiny

 

            Jednání zahájil náměstek ministra vnitra RNDr. Josef Postránecký, seznámil přítomné s hlavními závěry pana ministra Mgr. Grosse v této věci:

-          odvolání pana ředitele Ing. Herzána k 12.6.2001,

-          svolání zvláštní komise k problematice formulace zadání – koná se právě nyní,

-          upravit zadání – bude předmětem dnešního jednání,

-          zvětšit počet oslovených firem (minimálně 5),

- bude dohodnuto dnes,

-          odsouhlasit závěry komise s hejtmany.

 

Pan náměstek se omluvil za nedostatky některých předchozích kroků resortu v otázce vybavenosti krajských úřadů informační a komunikační technikou a představil členům expertní skupiny Ing. Holendu, nyní pověřeného řízením odboru informatizace veřejné správy. V následné diskusi (bude rozvedeno v podrobném zápisu) byly ujasněny některé obecné otázky a byly zevrubně projednány podmínky „Výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce“.

Konkrétní závěry:

1)       Jednomyslně  byl všemi přítomnými odsouhlasen seznam osmi firem, které budou s nabídkou osloveny: Gordic, IBM, ICZ, Infiniti, KPNQuest, Logica, HP, PVT.

2)       Jednomyslně odsouhlasený text výzvy je nedílnou přílohou tohoto zápisu
(p. Pavlinec).

3)       Dle přímého telefonátu Ing. Dohnalovi z jednání se hejtmani shodli, že pravomoci a odpovědnosti ve věci informatizace krajů přenášejí na informatiky. Pokud bude na MV včas doručen písemný doklad o takovém rozhodnutí hejtmanů, bude možno v harmonogramu přiměřeně zkrátit příslušné termíny pro projednání s hejtmany. Otázku možného zkrácení příslušných lhůt v rámci Ministerstva vnitra projedná v pátek 22. června 2001 pan náměstek Postránecký s panem ministrem Grossem. Poté bude harmonogram upraven a rozeslán na kraje do 25.6.2001. V tomto duchu bude novelizován i harmonogram, který Ministerstvo vnitra předalo ředitelům krajských úřadů.

4)       Způsob vyhlášení první zakázky je ponechán Ministerstvu vnitra (druhá zakázka se musí řídit usnesením vlády č. 398 z 25.4.2000, tedy § 49 odst. 2 písm. a) a odst. 3 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

5)       Striktní požadavek na uplatnění výstupů předchozích pilotních projektů Ministerstva vnitra v navrženém řešení byl vypuštěn z „Výzvy“ a bude předmětem Zadávací dokumentace, aby byl prostor pro vyjednávání zástupce Ministerstva vnitra s příslušnými firmami v otázkách autorských práv.

 

Tento zkrácený zápis byl přečten, odsouhlasen všemi účastníky (kteří zůstali do 15.40 h) a jimi podepsán.

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z jednání expertní skupiny
 

Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 21.6.2001 / 21.6.2001
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 40274
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek