Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 4. zasedání sociální komise

23. října 2001
 

 
 

Zápis z 4. zasedání sociální komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 23. října 2001

 

 

Přítomno:             9 členů komise viz. prezenční listina

                        Božena Dolejská, JUDr. – tajemnice komise

                        Věra Švarcová, JUDr.

 

 

Program:

1.      Zahájení

2.      Připomínky k Programu rozvoje kraje a práce na jeho aktualizaci –SWOT analýza, specifikace opatření PRK

3.      Diskuse k předloženým materiálům a různé

 

 

1.      Zahájení

4. zasedání sociální komise zahájil předseda komise a předal slovo panu Krčilovi, zástupci přednosty Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou. Ten přivítal členy komise a popřál jim mnoho úspěchů do budoucna.

 

2.      Připomínky k Programu rozvoje kraje a práce na jeho aktualizaci –SWOT analýza, specifikace opatření PRK

K tomuto bodu promluvila JUDr. Dolejská, v úvodu informovala, že odpadá školení, které bylo zrušeno pro nedostatek zájmu. Poté pohovořila o dnešním úkolu komise. Zároveň omluvila neúčast paní PhDr. Galvasové. Předseda se ještě krátce vrátil k materiálu 1.8.3. Sociální zabezpečení. Na návrh JUDr. Dolejské se členové dohodli, že budou věnovat svoji pozornost hlavně materiálu „Opatření 2.3.2: Udržovat a zlepšovat podmínky v oblasti služeb sociální péče, rozvíjet mechanizmy boje proti společenské marginalizaci ohrožených skupin obyvatelstva“.

JUDr. Dolejská podala informaci k tomuto materiálu, vysvětlila postup aktualizace výše uvedeného materiálu. Na dotaz k sociální koncepci, podala vysvětlení.

Přítomní diskutovali a doplňovali postupně všechny části materiálu.

 

Cíle opatření:

Zde byl poupraven bod 5, nyní tedy zní:

-         Zajistit metodickou pomoc obcím a poskytovatelům služeb při realizaci sociálních služeb.

K tomuto bodu členové vznesli dotaz na metodiku a metodickou činnost. JUDr. Švarcová vysvětlila, že metodiku kraj prozatím nemá, jelikož nejsou známy kompetence. Zatím se částečně touto činností zabývá JUDr. Dolejská.

 

Aktivity naplňující opatření:

Členové diskutovali o problému migrace lidí. Je veliký problém obsazování lůžek v sociálních zařízeních, zejména lidí z jiných krajů. Například podle statistických údajů na Meziříčsku v sociálních zařízeních je 50% lidí z Brna. Všichni toto cítí jako velký problém, který by se do budoucna měl řešit.

 

Nové znění bodu 2 v Aktivitách naplňující opatření

-         zpracovat analytické studie týkající se oblasti sociálních sužeb

 

Také další body byly upraveny

Bod 4 nové znění:

-         Podporovat sociální programy pro rizikové skupiny obyvatelstva

Bod 5 nové znění:

-         Vytvářet podmínky pro obce tak, aby mohly zabezpečovat sociální služby.

Bod 6 nové znění:

- Rozšiřovat a doplňovat síť sociálních služeb pro potřebné cílové skupiny.

 

Kriteria pro výběr projektů

Předseda podal vysvětlení, že  tento odstavec odráží jenom základní podmínky pro vytváření projektů

 

Po doplnění bod 2 zní takto:

-         Finanční náročnost projektu v návaznosti na efektivitu výstupů

 

Realizační výstupy opatření

Přítomní se dohodli, že z tohoto bodu vypustí všechna čísla, která by mohla být zavádějící

A zde také doplnili bod, který umístili na první místo

-         Projekty sociální demografické analýzy a jejich průběžná aktualizace

 

Dopady do ekonomiky kraje:

Bylo doplněno o bod

-         Sociální stabilizace obyvatelstva

 

Délka realizace opatření

-         opraví se místo Jihlavského kraje, kraje Vysočina

 

Vazba na ostatní opatření:

Mělo by se domluvit s ostatními tajemníky, co doplnit k tomuto bodu

 

SWOT analýza

S – silné stránky

S4 – po úpravách zní

-         participace nestátních, neziskových organizací v systému sociální a zdravotní péče

S5 po úpravách zní

-         v rámci ČR relativně nižší stupeň kriminality a nízký podíl sociálně rizikových skupin obyvatelstva

 

W – slabé stránky

doplní se bod

-         Neexistence analýzy a následné koncepce sociální péče.

 

 

ÚKOL: projít pečlivě SWOT analýzu, doplnit a upravit, co by bylo považováno za důležité

Zodpovídá: všichni členové komise

Termín: do konce října

 

 

3.      Diskuse k předloženým materiálům a různé

Přítomní se shodli, že by bylo dobré zpracovat databázi sociálních zařízení, která by měla obsahovat přesné počty lůžek , které jsou využívány obyvateli Vysočiny a přesné počty lůžek, které jsou využívány obyvateli jiných krajů. V této souvislosti se jeví jako žádoucí, zpracovat analýzu sociálních služeb kraje Vysočina.

JUDr. Švarcová dodala, že vše se vyřeší, až bude jednotný zřizovatel.

Poté pohovořila o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví a jeho personálním obsazení. Při té příležitosti vyzvala přítomné, zda neznají ve svém okolí nějakého psychologa pro oblast náhradní rodinné péče. Odbor by potřeboval takového odborníka, protože od 1.1. 2002 na něj přejdou řízení a rozhodnutí v této oblasti.

 

Během zasedání pan Hromandl podal informaci o jeho cestách do zahraničí. JUDr. Švarcová poprosila, zda by si příští zasedání nemohl připravit krátkou zprávu ze služebních cest.

 

Členové také diskutovali na téma stravování a vzniklý problém po vydání nového zákona o stravování. Pan Hormandl vyzval členy, kdo bude mít k tomuto zákonu a celému systému připomínky, aby je poslali na jeho adresu. Dále všichni přítomní krátce hovořili o dlouhodobé přípravě chybějících zákonů v sociální oblasti (zákon o soc. pomoci, zákon o standardech a akreditacích, ..).

 

Předseda poděkoval všem přítomným za aktivní účast a termín dalšího zasedání stanovil na

5. listopadu 2001 v 15:00 hodin v Jihlavě. Místo konání bude upřesněno na pozvánce.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Bc. Ladislav Bárta

              předseda sociální komise

                                Rady kraje Vysočina

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 4. zasedání sociální komise
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 29.10.2001 / 29.10.2001

Počet návštěv: 6881
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek