Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 4. zasedání kontrolního výboru

29. srpen 2001
 

 
 

Zápis z 4. zasedání kontrolního výboru

Zastupitelstva kraje Vysočina

    konaného dne 29. srpna 2001

 

 

Přítomno:

-          4 členové kontrolního výboru zastupitelstva kraje - viz presenční listina

-          RNDr. Petr Pospíchal - zástupce hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství

-          tajemnice výboru

 

 

Navržený program jednání:

1.        Zahájení, schválení programu

2.        Informace o převodu majetku pod správu kraje v oblasti dopravy

3.        Pravidla kontrolní činnosti výboru

4.        Plán činnosti výboru

5.        Různé

 

 

1. Zahájení, schválení programu

            V úvodu přivítal předseda kontrolního výboru Bc. Jaromír Barák všechny přítomné. Byly rozdány výpisy z usnesení Rady kraje Vysočina za období od 4. 6. – 29. 8. 2001. Přítomní členové vzali na vědomí zápis z minulého zasedání. Dále bez výhrad přijali předsedou navržený program dnešního jednání. Vzhledem k počtu přítomných členů komise označil předseda dnešní zasedání za neusnášeníschopné.

 

 

2. Informace o převodu majetku pod správu kraje v oblasti dopravy

      K tomuto bodu podal informace RNDr. Petr Pospíchal, zástupce hejtmana pro oblast dopravy a silničního hospodářství. Pohovořil o přebírání komunikací pod správu kraje k 1. 10. 2001, o velikosti a struktuře tohoto majetku. Dále se zmínil o možnosti příspěvků z SFDI, možnosti sloučení SÚS jednotlivých okresů do jednoho celku. Nastínil přítomným plány a priority kraje Vysočina do budoucna v oblasti dopravy.

        Zástupce hejtmana zodpověděl členům komise dotazy nejen z oblasti dopravy, ale i otázky k fungování a struktuře krajského úřadu, problematiku výstavby nového areálu krajského úřadu , rozsah a postup prací, které jsou zde prováděny.

 

 

3. Pravidla kontrolní činnosti

            Výchozím materiálem k tomuto bodu jednání byl návrh pravidel kontrolní činnosti, který byl členům komise s předstihem zaslán. Na zpracování tohoto materiálu výbor spolupracoval s odborníky z krajského úřadu. Návrh byl rovněž předložen na 4. zasedání finančního výboru, kde byl tento materiál usnesením č. 006/04/01/FV schválen. Tento materiál bude Bc. Jaromírem Barákem, předsedou výboru, předložen na 4. zasedání zastupitelstva kraje dne 18. září 2001 ke schválení.

            Předseda otevřel diskusi k tomuto tématu.

            Mgr. Radek Vovsík, člen kontrolního výboru, předložil doplňující návrh k výše zmíněnému materiálu.

 

 

4. Plán činnosti

                Materiál k této problematice byl členům výboru rovněž s předstihem zaslán. Předseda pohovořil o vzniku a vývoji tohoto dokumentu. Otevřel diskusi pro připomínky a dotazy.

 

 

5. Různé

                Diskutovalo se o průkazkách pro členy výborů a komisí, o cestovních náhradách.

 

 

 

                Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín dalšího zasedání výboru stanovil na září 2001 s tím, že konkrétní datum bude ještě upřesněno.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Bc. Jaromír Barák, v.r.

                                                                                                             předseda kontrolního výboru

                                                                                                             Zastupitelstva kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 29. srpna 2001: Kateřina Nedvědová

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 4. zasedání kontrolního výboru
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 17.9.2001 / 4.1.2002

Počet návštěv: 8890
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek