Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 4. zasedání bezpečnostní komise

1. říjen 2001
 

 
 

Zápis z 4. zasedání bezpečnostní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 1. října 2001

 

 

Přítomni:

-          11 členů bezpečnostní komise Rady kraje Vysočina – viz presenční listina

-          Ing. Jan Murárik - tajemník komise

 

 

Navržený program jednání:

1.        Zahájení jednání

2.        Opatření pro krizové stavy

3.        Aktuální informace z dění v kraji

4.        Plán činnosti komise na období 2 let

5.        Různé

6.        Závěr

 

 

1. Zahájení jednání

Pavel Maslák, předseda komise, přivítal všechny přítomné. Představil Ing. Jana Murárika, vedoucího oddělení pro řešení mimořádných situací Krajského úřadu kraje Vysočina, který bude zastávat funkci tajemníka bezpečnostní rady a bezpečnostní komise. Zápis z minulého zasedání byl bez připomínek přijat. Předseda přednesl program 4. zasedání komise a navrhl doplnění tohoto programu o bod vypovídají o opatřeních pro krizové stavy v kraji Vysočina. Tento návrh byl členy komise bez výhrad schválen.

 

 

2. Opatření pro krizové stavy

                Předseda pohovořil o bezpečnostních opatřeních, které ÚKŠ a Bezpečnostní rada státu přijali v souvislosti se  situací vyvolanou teroristickými útoky v USA.

                Dále podrobně hovořil o bezpečnostních opatřeních týkajících se Jaderné elektrárny Dukovany.  Jedním ze stěžejních problémů v krizové situaci je chránění zdrojů pitné vody. Členové komise diskutovali o připravenosti správců těchto zdrojů na krizovou situaci.

                Ing. Jan Murárik, tajemník komise, informoval o tom, že se přímo zúčastnil jednání ohledně chránění zdrojů pitné vody. Podal podrobné zprávy o těchto jednáních.

                Další diskutovanou problematikou byla zajištěnost ochrany obyvatelstva v kraji Vysočina. Dále předseda pohovořil o plánovaných schůzkách v souvislosti s krizovou situací a bezpečností kraje.

            Členové komise zdůraznili nutnost prevence, osvěty a informovanosti občanů v kraji Vysočina.

                V následující rozsáhlé diskusi pohovořili přítomní o svých dosavadních zkušenostech. Konfrontovali vzájemně své názory.

 

 

3. Aktuální informace z dění v kraje

Předseda informoval přítomné o nových organizačních záležitostech.

Pohovořil o návrhu reorganizace vojenských správních útvarů. Následovala rozsáhlá diskuse na toto téma. Pavel Maslák informoval, že za kraj Vysočina byl k této problematice zpracován připomínkovací materiál, ten byl podepsán hejtmanem a zaslán Velitelství sil územní obrany.

Dále Pavel Maslák hovořil o dalším vývoji realizace usnesení 002/03/01/BK, ve kterém bezpečnostní komise po seznámení se skutečnostmi doporučila radě kraje vyslovit nesouhlas s usnesením vlády ČR č. 672/1999 Sb., k organizačnímu a materiálnímu zajištění leteckých činností v Integrovaném záchranném systému v části týkající se přesunu leteckých činností Letecké záchranné služby z Jihlavy do Havlíčkova Brodu s využitím vrtulníků Armády ČR. Konstatoval, že další jednaní v této věci neustále probíhají, přičemž zdůraznil krátkou časovou lhůtu v řešení této věci.

Proběhla rovněž diskuse o reformě Policie ČR. Hovořilo se o problémech řízení a financování policie. Pavel Maslák tlumočil přítomným výsledky dosavadních jednání s Policejním prezidiem ČR.

Předseda komise informoval o postupu prací na vnějším havarijním plánu jaderné elektrárny Dukovany. Otevřel prostor pro připomínky a diskusi.

Závěrem bylo konstatováno, že spolupráce s HZS v kraji je na velice dobré úrovni. Předseda navrhl, aby 5. zasedání komise bylo výjezdní a konalo se v sídle HZS v Jihlavě. Tento návrh byl všemi členy komise přijat.

 

 

4. Plán činnosti komise na období 2 let

            K tomuto bodu obdrželi přítomní s předstihem písemný materiál vypracovaný předsedou komise. Pavel Maslák vyzval přítomné k diskusi k jednotlivým bodům plánu činnosti uvedeným ve výše zmíněném materiálu.

            Vzhledem k rozsáhlé diskusi předseda rozhodl, aby členové komise zasílali své připomínky k plánu činnosti bezpečnostní komise.

 

 

5. Různé

            Členové komise diskutovali o možnosti vzniku školícího střediska pro strážníky Městských policií v kraji.

                Byly vzneseny dotazy k vyplácení cestovních náhrad.

 

 

6. Závěr

                Na závěr poděkoval předseda všem přítomným a termín 5. zasedání komise určil na pondělí 29. října 2001 v 11.00 v sídle Hasičského záchranného sboru.

 

 

 

                                                                                                                                            Pavel Maslák

                                                                                                                               předseda bezpečnostní komise

                                                                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

Zapsala dne 8. října 2001 Kateřina Nedvědová.                                                                                       

 

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 4. zasedání bezpečnostní komise
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.11.2001 / 14.11.2001

Počet návštěv: 8009
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí: 11.00–16.00, středa: 7.00–12.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek