Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 3. zasedání kulturní komise

25. října 2001
 

 
 

Zápis z 3. zasedání kulturní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 25. října 2001

 

 

Přítomno:             6 členů komise viz. prezenční listina

                        Horymír Kubíček, Mgr. – tajemník komise

                        Katian Lisá, PhDr. – odbor kultury

                        Janoušková Jarmila, Ing. – zástupce firmy GaREP, s.r.o.

 

Program:

1.      Přivítání a zahájení zasedání

2.      Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina – oblast kultury

3.      Plán činnosti kulturní komise na rok 2002

4.      Mapování kulturních akcí, aktivit

5.      Diskuse a různé

6.      Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

7.      Prohlídka Galerie Vysočiny – expozice, výstavy

 

 

1.      Přivítání a zahájení zasedání

Předseda komise zahájil 3. zasedání kulturní komise a přivítal všechny přítomné. Informoval o schůzce předsedů komisí s Radou kraje Vysočina, která se konala 23. 10. 2001. Sdělil, že Program rozvoje kraje se pravděpodobně bude dopracovávat v 1. polovině roku 2002.

Předseda vyzval členy komise, aby zmapovali:

-         oblasti a zjistili známé osobnosti jednotlivých regionů,

-         významné akce a aktivity, které by se měly jakýmkoli způsobem podporovat,

-         folklorní soubory, po dohodě s odborníky podporovat folklorní akce.

Dále sdělil názor, že by bylo dobré každý rok pořádat akci nejlepší osobnost kraje za jednotlivé oblasti. Tento názor členové akceptovali a shodli se na tom, že výše uvedený návrh by měl být předložen Radě kraje Vysočina.

 

2.      Aktualizace Programu rozvoje kraje Vysočina – oblast kultury

Ing. Janoušková vyzvala přítomné, aby se ještě vyjádřili k SWOT analýze a profilu, než se tyto materiály uzavřou. Samozřejmě ujistila členy komise, že se aktualizace bude provádět každý rok.

Členové vyjádřili nesouhlas s formulací části o kulturních památkách UNESCO, v materiálu Kultura a památková péče.

Nové znění tedy je:

V kraji se nachází sedm národních kulturních památek včetně dvou památek UNESCO: areál zámku Telč v Telčí a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Žďáře nad Sázavou. Celkový počet kulturních památek zapsaných v databázi Ústředního seznamu kulturních památek, Státního ústavu památkové péče v Praze je 6348 z toho 29 nemovitých památek v seznamu nejohroženějších a nevyužívaných památek zpracovaného státním ústavem památkové péče v roce 1999.

 

Další připomínky k těmto materiálům už nezazněly a proto Ing. Janoušková pohovořil o materiálu Financování krajů a Fond regionálního rozvoje. Finanční plán je předpokládané vyčíslení finančních potřeb na období 2001 – 2006, ale Fond regionální rozvoje je vyčíslení finančních potřeb na období jednoho roku.

K tomuto také podal několik důležitých informací Mgr. Kubíček, který vysvětlil princip Fondu regionálního rozvoje. Materiál je jen koncept, který do 15. listopadu musí být doplněn o informace a navržené částky pro jednotlivé oblasti.

Nastala na toto téma diskuse. Řešila se otázka financování knihoven, i restaurování památek.

Předseda předal slovo PhDr. Lisé, která pohovořila o návrhu předběžné částky na příští rok pro oblast kultury a památkové péče. Rozpočet je 23 milionů z toho:

-         5 milionů na rozvoj krajské knihovny,

-         5 milionů na památkovou péči,

-         13 milionů na galerie a musea,

-          na regionální rozvoje nebyla částka přidělena.

Nakonec se přítomní shodli, že by se měly v materiálu Fond regionální rozvoje jednotlivé oblasti a potřebné částky na tyto oblasti podrobně rozepsat. Bude se vycházet z již utvořeného materiálu a to - opatření v Programu rozvoje kraje.

 

Úkol: Poslat své návrhy na výše částek pro jednotlivé oblasti kultury a památkové péče

Zodpovídá: všichni členové komise

Termín: do příštího zasedání komise

 

Plán činnosti kulturní komise na rok 2002

K tomuto bodu se vyjádřil předseda, který sdělil, že se k plánu činnosti vrátí později. Ještě nejsou známy skutečnosti, které jsou důležité pro tvorbu plánu.

 

3.      Mapování kulturních akcí aktivit

K tomuto bodu programu pohovořil předseda již na začátku komise, kdy vyzval přítomné, aby zmapovali jednotlivé regiony a sehnali důležité informace ke kulturním akcím.

 

Diskuse a různé

Kubíček vznesl dotaz, zda by mohly být účastni na jednání komisí významní lidé v kulturní oblasti. Členové souhlasili a dohodli se, že paní Vališová bude kontaktní osoba.

Členové ještě diskutovali o výše uvedených tématech, hlavně o financování.

 

Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

Předseda sdělil, že harmonogram na zasedání komise do konce roku byl schválen radou.

Dále sdělil změnu termínu 5. zasedání komise z 22. 11. Na 16. 11., místo a čas zůstávají stejné.

Poté podělkoval přítomným za účast a vyzval je k prohlídce galerie. Termín dalšího zasedání je určen na pátek 9. listopadu v 8:30 v knihovně v Havlíčkově Brodě, na programu jednání bude otázka vzniku krajské knihovny a financování krajů a Fond regionálního rozvoje.

 

 

 

 

 

                                                                                    Josef Chalupa, PhDr., v.r.

                                                                        předseda kulturní komise Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 3. zasedání kulturní komise
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 5.11.2001 / 5.11.2001

Počet návštěv: 7303
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek