Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 3. zasedání komise pro vnější vztahy

17. říjen 2001
 

 
 

Zápis z 3. zasedání komise pro vnější

vztahy Rady kraje Vysočina

konaného dne 17. října 2001

 

 

Přítomno: 6 členů komise viz. prezenční listina

 

 

Program:

1.      Přivítání a zahájení zasedání

2.      Spolupráce s oddělením vnějších vztahů

3.      Problém informovanosti občanů

4.      Diskuse a různé

5.      Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

 

 

1.      Přivítání a zahájení zasedání

3. zasedání komise pro vnější vztahy zahájil Ing. Kodet, který omluvil nepřítomnost předsedy komise a tiskové mluvčí. Program byl schválen bez připomínek. Ing. Kodet se také vrátil k zápisu z 2. zasedání komise, a vyzval přítomné aby případné nedostatky opravili. Zápis byl přijat bez připomínek, až na malou opravu: 1. společenský večer medií se nekoná 16. 10. 2001, ale 16. 11. 2001.

 

2.      Spolupráce s oddělením vnějších vztahů

Ing. Kodet informoval o pracovní schůzce vnějších vztahů, která se zabývá jednotnou komunikační strategií. Usiluje o jednotný vizuální styl. Tato pracovní skupina se poprvé sešla 4. 10. 2001. K činnosti této pracovní skupiny přišla pohovořit Ing. Jitka Svatošová, která je pracovnice na oddělení vnějších vztahů krajského úřadu.

Ing. Kodet podal informaci o znaku a praporu kraje. Pro zasedání rady kraje 16. 10. 01 byl zpracován materiál o znaku kraje. Zde byly předneseny výsledy ankety. Na prvním místě byly v určeném políčku jeřabiny a na druhém místě vločka. Heraldikové ještě navrhli kombinaci několika návrhů. Otázka znaku a praporu kraje se bude ještě projednávat na zastupitelstvu dne 20. listopadu 2001, kde by mělo dojít ke konečnému schválení znaku kraje.

Další nemálo důležitý problém je logo kraje. Ing. Kodet tak navázal na výstup Ing. Svatošové.

Členové vznesli dotaz, jak bude logo tvořeno. Zda bude zpracováno obdobně jako znak, nebo bude mít jinou výtvarnou podobu.

Ing. Koukola podotknul, že je důležité, aby toto logo a barvy s ním související přešly do podvědomí lidí. Členové se shodli, že je potřeba utvořit takové logo, aby mělo 100% vypovídací schopnost. O tomto tématu nastala diskuse.

Ing. Kodet se poté vrátil k úkolu, který vyvstal z minulého, 2. zasedání komise.Vytvořit databázi periodik, která vychází v jednotlivých okresech.

Členové komise poradili, aby se oddělení vnějších vztahů s tímto problémem obrátilo na okresní knihovny.

 

Úkol: Poslat všem členům komise koncept seznamu periodik v kraji. Členové tento seznam doplní, o to co v něm chybí.

Zodpovídá: tajemnice komise

Termín: příští komise

 

Úkol z minulého zasedání komise: Monitorovat důležité kontakty, zejména zahraniční - přetrvává

Termín: průběžně

 

Další důležitou informací je soustavná příprava na 1. společenský večer medií, který se bude konat 16. 11. 2001.

 

3.      Problém informovanosti občanů

Ing. Koukola opět pohovořil o důležitosti správně a věcně vysvětlit občanům práci a význam kraje. Ing. Kodet podal vysvětlení k II. fázi reformy veřejné správy. V návrhu zákona se stanoví obce s pověřeným obecním úřadem tzv. obce II. stupně a obce z rozšířenou působností tzv. obce III. stupně. Kraj by měl být prvoinstančním orgánem. Pohovořil o největším a prioritním úkolu informovat občany o této reformě a s tím i souvisejícími kompetencemi jednotlivých obcí a především kraje.

Ing. Kodet  vyjádřil souhlas s myšlenkou utvořit krátký videozáznam, který by se promítal v kinech před představením.

 

Úkol: Zjistit, zda je technicky možné toto vysílání

Zodpovídá: oddělení vnějších vztahů

Termín: do příštího zasedání komise

 

Dále se členové vrátili k tématu, které bylo probíráno na minulém zasedání komise a to vytvoření informačního letáku, který by jasně a stručně informoval občany o činnosti kraje a jeho přednostech. Jak už bylo naznačeno, tento leták by se měl dostat do každé domácnosti.

 

Úkol: Zjistit, jak dlouho by trvala příprava tohoto letáku, popřípadě předat nějaký návrh

Zodpovídá: oddělení vnějších vztahů

Termín: do příštího zasedání komise

 

Dále členové komise diskutovali a přicházeli s novými nápady, jak propagovat kraj a informovat občany. Padl názor vytvořit diskusní fórum na internetu, kde by se občané přímo (online) dozvěděli co potřebují. Tato diskuse by byla úzce spojena s vytvořením telefonní linky, kde by se lidé mohli také informovat.

 

 

4.      Diskuse a různé

Členové ještě vedli rozpravu na předešlá témata. Ing. Kodet vyzval, aby pozvánka na zasedání mohla být rozeslána týden před zasedáním komise.

 

 

5.      Rozhodnutí o termínu dalšího jednání komise

       Ing. Kodet poděkoval všem přítomným za účast na zasedání komise, a termín dalšího jednání určil na pátek 16. 11. 2001. Čas a přesné určení místa bude upřesněno na pozvánce, záleží na tom, zda se členové komise budou účastnit 1. společenského večera medií.

 

 

 

                                                                                    Ing. Václav Kodet, v.r.

                                                                        člen komise rady kraje Vysočina

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 3. zasedání komise pro vnější vztahy
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 12.11.2001 / 12.11.2001

Počet návštěv: 7524
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • CzechPoint
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Čistá Vysočina
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8.00–17.00.
, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00-17.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek