Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Zápis z 3. zasedání dopravní komise

29. říjen 2001
 

 
 

Zápis z 3. zasedání dopravní komise

Rady kraje Vysočina

konaného dne 29. října 2001

 

 

 

Přítomno:            8 členů komise – viz. prezenční listina

                                   Šibor Rostislav, Ing. – tajemník komise

                                  Seidenglanz Daniel, Mgr. – zástupce firmy GaREP, s.r.o.

                                  Tesařová Marie, Ing. – ředitelka ŘSD

 

Navržený program jednání:

 

1.      Zahájení

2.      Program rozvoje kraje Vysočina  - dopravní část

      2.1. SWOT analýza – doprava

      2.2. Programová část

3.      ŘSD správa Jihlava

4.      Diskuse

5.      Závěr

 

 

1. Zahájení

 

Předseda dopravní komise RNDr. Petr Pospíchal zahájil 3. zasedání dopravní komise Rady kraje Vysočina a přivítal všechny přítomné. Členové komise vznesli věcnou a formální připomínku k zápisu z 2. zasedání dopravní komise. Předseda vzal tuto připomínku na vědomí s tím, že opravený zápis nebude již rozesílán. RNDr. Petr Pospíchal přednesl program 3. zasedání dopravní komise. Tento program byl bez připomínek přijat.

 

 

2. Program rozvoje kraje Vysočina – dopravní část

           

Dopravní komise jako orgán rady kraje má v  kompetenci projednat změny týkající se dopravní části Programu rozvoje kraje Vysočina . Předseda dopravní komise předal slovo pracovníkovi firmy GaREP, spol. s  r. o. Brno, Mgr. Danielu Seidenglanzovi, který se zmiňuje o výchozím stavu z 1. zasedání s tím že, změny a podněty z prvního zasedání byly zapracovány. Mgr. Daniel Seidenglanz zapracoval do textu odstavec, týkající se letiště pro obchodní a hospodářské účely a cyklistickou dopravu, který nebyl v původním textu. Dopravní obslužnost veřejnou dopravou byla upravena podle nového stavu. Došlo k aktualizování tabulek v celé části Programu rozvoje kraje Vysočina. Mgr. D. Seidenglanz rozdal materiál č. 1, týkající se „vysokorychlostních tratí /VRT/“, který vypracoval na základě zmínky na 2. zasedání.

 

 

 

 

 

2.1. SWOT analýza – doprava

 

            Došlo k přepracování zásadních změn, některých cílů, odrážek. Byl doplněn bod, již zmíněného letiště. Mgr. D. Seidenglanz rozdává materiál č. 2 – „návrh nového opatření týkající se železniční dopravy“.

 

slabé stránky

· bod 2 – degradace úseku bývalé silnice č. I/19(Jihlava – Pelhřimov) na dnešní silnici druhé třídy II/602 s následným dopadem na financování

· bod 4 - doplněno Velké Meziříčí a Třebíč

· bod 5 - špatné dopravní propojení okresních měst s krajským městem

· bod 8 – morální i fyzická zastaralost značné části silniční dopravní infrastruktury (I/19,                                  I/23, I/34, I/37…)

 

příležitosti

· bod 3 – doplnění Jihlava –  D1 -  státní hranice 

 

ohrožení

·  změna formulace: ohrožení mobility pracovních sil v rámci kraje

 

2.2. Programová část

 

           Komise procházela  jednotlivá opatření, členové měli možnost se k danému opatření vyjádřit . V cílech opatření byla doplněna věta – „snížení počtu kolizních bodů a tím snížení dopravní nehodovosti“. Připravované investiční projekty /ceny + rok vytvoření/ uvedené v tabulkách budou vyloučeny a nahrazeny obecným textem v celém Programu rozvoje kraje Vysočina. Tabulky budou vyloučeny jak z části 3.1.1. tak i z části 3.1.2., kde z bodu 1 „realizační výstupy“ se vypustilo slovo železnice /samostatná kapitola/. Kapitola opatření 3.1.3. „zlepšení dopravní obsluhy…“ bude přečíslovaná na 3.1.4. a bude včleněna nová kapitola 3.1.3. týkající se železniční dopravy. Dobudování a modernizace nadřazené silniční sítě v kraji  - na základě upřesněného plánu každého ½ roku tvorba aktuálních plánů nadřazených, potřebných akcí na silničních sítích. Jako samostatné opatření byl vytvořen bod – řešení rekreační dopravy – zvýšení ekonom. potencionálu cestovního ruchu.

 

 

3. ŘSD správa Jihlava

 

           RNDr. Petr Pospíchal přivítal a představil Ing. Marii Tesařovou, ředitelku správy ŘSD Jihlava a předal jí slovo. Ředitelka hovořila o vzniku správy  v kraji Vysočina  a její činnosti . Hovořila o personálním obsazování ve spolupráci s krajem. Ing. M. Tesařová  se zmínila o spolupráci a věří i nadále v dobrou spolupráci nejen deklarovanou ústně. Ing. Tesařová sdělila, že nemá přehled o rozpracované projektové dokumentaci na silnicích v majetku kraje u správ ŘSD České Budějovice, Pardubice, Brno. Předseda komise uvedl, že jednotlivé správy ŘSD budou předávat rozpracovanou dokumentaci kraji dne 31.10.2001. Ředitelka správy Jihlava dále navrhuje, aby kraj sestavoval zvlášť priority pro silnice v majetku státu a v majetku kraje. Komise tento názor vzala na vědomí.

 

            RNDr. Petr Pospíchal poté poděkoval Ing. Marii Tesařové za účast na 3. zasedání dopravní komise.

 

 

4. Diskuse a různé

 

            Mgr. Daniel Seidenglanz pohovořil o významu SWOT analýzy. Následovala rozsáhlá diskuse o přeřazení silnice II/602 Pelhřimov - Jihlava na silnici I. třídy. Členové dopravní komise se shodli na přeřazení. Dále se hovořilo o „cyklostezkách“ a rekreační dopravě, jako součásti dopravního systému kraje. Zástupci fy Garep prověří, zda problematika cyklodopravy a rekreační dopravy se řeší i v jiných komisích rady s dopadem do Programu rozvoje kraje.

 

 

 

5. Závěr

 

            Na závěr poděkoval předseda dopravní komise Rady kraje Vysočina RNDr. Petr Pospíchal všem přítomným a termín dalšího zasedání komise určil na pondělí 19. listopadu v 10:00 hodin v zasedací místnosti Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě, R. Havelky 4.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                RNDr. Petr Pospíchal, v.r.

                                                                                                     předseda dopravní komise

                                                                                                         Rady kraje Vysočina

 

 

 

 

 

Zapsala dne 6. listopadu 2001: Martina Havlová, DiS.

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • Zápis z 3. zasedání dopravní komise
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 14.11.2001 / 14.11.2001

Počet návštěv: 7894
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZlatáJeřabina
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Interreg
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek